KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 4 (47) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 4 (47) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Дзюба, І. І.; Dziuba, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 202-209, 2009)
  Охарактеризовано загальнотеоретичні та нормативні положення щодо розуміння сутності категорії «організація діяльності», визначено поняття та напрямки організації управлінської діяльності МВС України та її суб’єктний ...
 • Мандрик, С. І.; Mandryk, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 195-202, 2009)
  Охарактеризовано сучасний стан теоретичного розроблення питання про сутність та види адміністративно-правових відносин, визначено критерії класифікації адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 38-49, 2009)
  Досліджено причини та передумови, що зумовили появу пакету нормативних актів, спрямованих на усунення німецького засилля на землях, що мали стратегічне значення в умовах світової війни. Проаналізовано урядові заходи щодо ...
 • Гаркавцев, Є. І.; Harkavtsev, Ye. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 302-306, 2009)
  Розглянуто питання щодо розрізнення курсантів ХНУВС за курсами навчання за допомогою відповідних нашивок. Проведені дослідження з актуальності та необхідності практичного використання нашивок за курсами навчання на форменому ...
 • Колєсник, М. А.; Koliesnyk, M. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 97-106, 2009)
  Визначено адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів України щодо протидії рейдерству, схарактеризовано їх компетенцію в цій сфері. Определены административно-правовые основы деятельности правоохранительных ...
 • Градова, Ю. В.; Hradova, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 14-23, 2009)
  Досліджено правовий моніторинг як інститут аналітичного вивчення й оцінювання дії закону. Автор розглядає питання, пов’язані з комплексним вивченням поняття «правовий моніторинг», який охоплює стадії нормотворчості та ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 277-285, 2009)
  Проаналізовано основні напрями адаптації кредитно-модульної системи організації навчального процесу до заочної форми навчання. Проанализированы основные направления адаптации кредитно-модульной системы организации учебного ...
 • Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 80-86, 2009)
  Протидія виявленню злочину полягає у його приховуванні. Акцентовано увагу на способах приховування економічних злочинів. Вказано, що характерною особливістю протидії виявленню економічних злочинів є вчинення інших (предикатних) ...
 • Єльцов, В. О.; Yeltsov, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 183-190, 2009)
  Досліджено практику застосування судами законодавства про порушення митних правил, на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів та практики їх застосування визначено проблеми у правовому регулюванні відповідних ...
 • Юшкевич, О. Г.; Iushkevych, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0024-6070 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 164-171, 2009)
  На підставі чинного законодавства та наукових розробок визначено поняття та особливості висновку експерта як доказа в адміністративному судочинстві України. На основании действующего законодательства и научных разработок ...
 • Будзан, Л. Д.; Budzan, L. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 178-183, 2009)
  Розглянуто представництво в адміністративному судочинстві як форма захисту прав, свобод та інтересів громадян. Визначено категорію «право на захист». Рассмотрено представительство в административном судопроизводстве как ...
 • Безсмертний, Є. О.; Bezsmertnyi, Y. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 292-295, 2009)
  Розглянуто питання реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України у відповідності до європейських стандартів якості освіти. Наголошено на необхідності модернізації змісту, підвищення якості підготовки ...
 • Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 286-292, 2009)
  У статті автор проводить порівняльний аналіз традиційного заочного та дистанційного навчання. Дає чітке визначення поняттям «дистанційна форма навчання» та «дистанційна освіта», показує суттєві відмінні риси дистанційної ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 153-157, 2009)
  Розглянуто актуальні питання щодо процесуальних особливостей поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи. Рассмотрены актуальные вопросы о процессуальных особенностях помещения ...
 • Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 137-145, 2009)
  Розкрито зміст поняття «економічний злочин», висвітлено основні риси такого злочину та їх вплив на формування предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини. Наведено пропозиції щодо внесення змін до ...
 • Кощій, О. В.; Koshchii, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 172-178, 2009)
  Визначено сутність участі суб’єктів, не наділених владними повноваженнями, в адміністративному судочинстві. Охарактеризовано форми та зміст такої участі. Запропоновано доповнення та зміни до адміністративного процесуального ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 260-268, 2009)
  Обґрунтовано позицію, згідно з якою виконання цього правочину, що порушує публічний порядок, не повинно створювати жодних наслідків (у тому числі й рестутиційних). Вказано, що встановлення конфіскаційних наслідків за ...
 • Саприкіна, М. В.; Saprykina, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 130-137, 2009)
  Розглянуто деякі проблеми кваліфікації злочинів, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу України. Проаналізовано привласнення, розтрату майна, а також заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; встановлено ...
 • Мірошко, О. П.; Miroshko, O. P.; Суботін, А. О.; Subotin, A. O.; Васильєв, В. Т.; Vasyliev, V. T. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 296-302, 2009)
  Розглянуто метод визначення оптимального графіка підготовки до занять із урахуванням найбільш важливих факторів і методів навчання. Рассмотрен метод определения оптимального графика подготовки к занятиям с учетом наиболее ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 75-79, 2009)
  Проаналізовано та узагальнено існуючі визначення поняття «організація розслідування злочинів». Запропоновано на цій основі удосконалену дефініцію досліджуваного поняття, деталізовано її складові елементи, показано їхній ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account