KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 3 (46)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 3 (46)

 

Recent Submissions

 • Скупінський, О. В.; Skupinskyi, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 176-186, 2009)
  З’ясовано зміст і обсяг поняття «форми власності», узагальнено існуючу практику його застосування у вітчизняній та зарубіжній правовій теорії та практиці, обґрунтовано доцільність використання даного терміна в ...
 • Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 146-155, 2009)
  Проаналізовано місце та особливості діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері євро інтеграції. Обґрунтовано пропозицію щодо доцільності створення Міністерства з питань європейської інтеграції України ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 117-131, 2009)
  Запропоновано розгорнутий реферат статті пізнього К. Поппера з низкою відповідних коментарів. Центральними виявляються три теми: природа демократії; межі свободи людини за умов демократичного ладу і можливість «ексцеса ...
 • Ваганова, І. М.; Vahanova, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 232-238, 2009)
  Розглянуто проблематику вивчення категорії «примус» у правовій доктрині та проаналізовано можливості її застосування у трудових правовідносинах. Рассмотрена проблематика изучения категории «принуждение» в правовой доктрине ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 139-146, 2009)
  Розглянуто підходи національного законодавця щодо визначення поняття «правоохоронні органи». Запропоновано авторське визначення даного поняття. Рассмотрены подходы национального законодателя относительно определения ...
 • Малихіна, Я. А.; Malykhina, Ya. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 219-225, 2009)
  Розглянуто таку особливу категорію працівників, як особи віком до 18 років, використання їх трудового потенціалу в Україні. Запропоновано законодавчо визначитися з використанням термінологічного апарату щодо цієї категорії ...
 • Козир, О. В.; Kozyr, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 24-33, 2009)
  Досліджено зміст конституційного права на недоторканність житла. Встановлено, що елементами змісту цього права є чотири види можливостей: 1) визначати для третіх осіб режим доступу до житла та перебування у ньому; ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Ромас, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 271-280, 2009)
  Досліджено теоретико-методологічні засади використання показника «рівень корумпованості» Зроблено висновки та сформульовано рекомендації щодо методології антикорупційного моніторингу діяльності органів внутрішніх ...
 • Бєлих, О. Є. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 266-271, 2009)
  Описані етапи профілактичної роботи, спрямовані на дестигматизацію. На прикладі соціологічного дослідження, що було проведене серед вихованців Харківського обласного притулку для неповнолітніх, пояснено ефективність про ...
 • Михайльова, К. Г. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 246-254, 2009)
  Проаналізовано ключові фактори структурування сучасних суспільств. На основі використання широкого кола теоретичних розробок класиків та сучасників соціології показана роль в цих процесах ресурсів, капіталів, життєвих ...
 • Решетняк, С. Б. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 255-260, 2009)
  Аргументовано тезу про необхідність подальшого підвищення ролі студентської самоосвіти в контексті освітніх перетворень, визначено сутність самоосвіти, розглянуто форми та рівні самостійної роботи студентів. Автор приділяє ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 260-265, 2009)
  Розглянуто питання виникнення і розвитку соціально-технологічного підходу до регулювання соціальних об’єктів і явищ. Показано, що соціальні технології є проявом перетворювальної функції сучасної соціології. Рассмотрены ...
 • Солонько, М. Ф. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 207-212, 2009)
  Проаналізовано деякі недоліки правового режиму процедури відмови від прийняття спадщини, що передбачена цивільним законодавством України. На прикладі конкретних справ із судової практики означено деякі практичні проблеми ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 203-207, 2009)
  Визначено основні засади права власності об’єднань громадян. Перераховано основні прававомочності об’єднань громадян як власника майна. Определены основные начала права собственности объединений граждан. Перечислены ...
 • Фокша, Л. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202, 2009)
  Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 187-196, 2009)
  Розглянуто питання загальної характеристики значного правочину акціонерного товариства, висвітлено етапи становлення цього правового інституту, здійснено порівняння вітчизняного та російського акціонерного законодавства. ...
 • Большаков, Є. В.; Bolshakov, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 77-82, 2009)
  Розглянуто проблему надання слідчому права оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві. Рассмотрена проблема предоставления следователю права обжалования решений судьи, ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 63-69, 2009)
  Розглянуто основні кримінологічні ознаки таких найбільш небезпечних видів злочинності, якими є професійна, організована та рецидивна злочинність. Наголошено на тому, що, незважаючи на тісний зв'язок цих видів злочинності, вони ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 54 - 62, 2009)
  Висвітлено кримінально-правові та кримінологічні аспекти гіпнозу як способу вчинення злочину. Проаналізовано основні наукові підходи щодо правової оцінки цього явища. Розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінального ...
 • Пономарьова, Я. О.; Ponomareva, Y. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 110-116, 2009)
  Визначено поняття, види, особливості, основні ознаки та властивості учасників реєстраційного провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Изложены понятия, виды, особенности, ...

View more