KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 3 (46) by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, № 3 (46) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ваганова, І. М.; Vahanova, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 232-238, 2009)
  Розглянуто проблематику вивчення категорії «примус» у правовій доктрині та проаналізовано можливості її застосування у трудових правовідносинах. Рассмотрена проблематика изучения категории «принуждение» в правовой доктрине ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 139-146, 2009)
  Розглянуто підходи національного законодавця щодо визначення поняття «правоохоронні органи». Запропоновано авторське визначення даного поняття. Рассмотрены подходы национального законодателя относительно определения ...
 • Фокша, Л. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 196-202, 2009)
  Розглянуто основні положення здійснення зовнішніх запозичень місцевими органами влади, визначено поняття облігацій зовнішніх місцевих позик, проаналізовано нормативні акти, що регулюють питання здійснення зовнішніх ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 260-265, 2009)
  Розглянуто питання виникнення і розвитку соціально-технологічного підходу до регулювання соціальних об’єктів і явищ. Показано, що соціальні технології є проявом перетворювальної функції сучасної соціології. Рассмотрены ...
 • Большаков, Є. В.; Bolshakov, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 77-82, 2009)
  Розглянуто проблему надання слідчому права оскарження рішень судді, постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві. Рассмотрена проблема предоставления следователю права обжалования решений судьи, ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 6-14, 2009)
  Охарактеризовано правовий статус державних вищих навчальних закладів як суб’єктів надання освітніх послуг, уточнено сутність таких понять, як «послуга» та «державна послуга», різновидом яких є освітні послуги; визначено ...
 • Пономарьова, Я. О.; Ponomareva, Y. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 110-116, 2009)
  Визначено поняття, види, особливості, основні ознаки та властивості учасників реєстраційного провадження у справах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Изложены понятия, виды, особенности, ...
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 117-131, 2009)
  Запропоновано розгорнутий реферат статті пізнього К. Поппера з низкою відповідних коментарів. Центральними виявляються три теми: природа демократії; межі свободи людини за умов демократичного ладу і можливість «ексцеса ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 203-207, 2009)
  Визначено основні засади права власності об’єднань громадян. Перераховано основні прававомочності об’єднань громадян як власника майна. Определены основные начала права собственности объединений граждан. Перечислены ...
 • Бєлих, О. Є. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 266-271, 2009)
  Описані етапи профілактичної роботи, спрямовані на дестигматизацію. На прикладі соціологічного дослідження, що було проведене серед вихованців Харківського обласного притулку для неповнолітніх, пояснено ефективність про ...
 • Козир, О. В.; Kozyr, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 24-33, 2009)
  Досліджено зміст конституційного права на недоторканність житла. Встановлено, що елементами змісту цього права є чотири види можливостей: 1) визначати для третіх осіб режим доступу до житла та перебування у ньому; ...
 • Ромасько, В. О.; Romasko, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 104-109, 2009)
  З’ясовано сутність адміністративно-правового статусу суб’єктів державного контролю у сфері будівництва. Проведено їх класифікацію на основі наданих їм загальних та спеціальних повноважень. Сформульовано пропозиції щодо ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Ромас, В. В. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 271-280, 2009)
  Досліджено теоретико-методологічні засади використання показника «рівень корумпованості» Зроблено висновки та сформульовано рекомендації щодо методології антикорупційного моніторингу діяльності органів внутрішніх ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 187-196, 2009)
  Розглянуто питання загальної характеристики значного правочину акціонерного товариства, висвітлено етапи становлення цього правового інституту, здійснено порівняння вітчизняного та російського акціонерного законодавства. ...
 • Михайльова, К. Г. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 246-254, 2009)
  Проаналізовано ключові фактори структурування сучасних суспільств. На основі використання широкого кола теоретичних розробок класиків та сучасників соціології показана роль в цих процесах ресурсів, капіталів, життєвих ...
 • Холод, Ю. А.; Kholod, Yu. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 49-53, 2009)
  Розглянуто види нормативно-правових актів Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Доведено, що чіткого визначення поняття «закон», а також критеріїв відмежування закону від інших актів самодержавної влади в ...
 • Малихіна, Я. А.; Malykhina, Ya. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 219-225, 2009)
  Розглянуто таку особливу категорію працівників, як особи віком до 18 років, використання їх трудового потенціалу в Україні. Запропоновано законодавчо визначитися з використанням термінологічного апарату щодо цієї категорії ...
 • Солонько, М. Ф. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 207-212, 2009)
  Проаналізовано деякі недоліки правового режиму процедури відмови від прийняття спадщини, що передбачена цивільним законодавством України. На прикладі конкретних справ із судової практики означено деякі практичні проблеми ...
 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 63-69, 2009)
  Розглянуто основні кримінологічні ознаки таких найбільш небезпечних видів злочинності, якими є професійна, організована та рецидивна злочинність. Наголошено на тому, що, незважаючи на тісний зв'язок цих видів злочинності, вони ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Греченко, В. В.; Hrechenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3 (46). - С. 43-49, 2009)
  Висвітлено тематику боротьби різних поглядів щодо побудови економічних відносин в умовах згортання нової економічної політики і становлення адміністративно-командної системи в промисловості країни. Проаналізовано перебіг ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account