KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 44 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2009, Вип. 44 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Прутяний, С. О.; Prutianyi, S. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. –2009.- Вип. 44.- С. 98 - 102, 2009)
  У статті розглядаються кримінологічні ознаки професійної злочинності. Аналізуються основні підходи щодо визначення професійної злочинності. Здійснюється розмежування професійної злочинності та рецидивної і організованої. ...
 • Семикопний, А. Д.; Semykopnyi, A. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 29 - 38, 2009)
  У статті здійснено порівняння умов і обставин боротьби з організованою злочинністю у 1920-ті рр. та нині. Зроблено висновок про занадто великі розбіжності у підходах, методах і формах цієї боротьби, що пов’язано в першу ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. 44. - С. 215-221, 2009)
  У статті розглядається досвід країн Америки та Європи з організації дистанційного навчання. Автором пропонуються шляхи впровадження елементів дистанційного навчання в діяльність ВНЗ системи МВС.
 • Тягло, О. В.; Tiaglo, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 230 - 235, 2009)
  Розглянуті деякі особливості оцінки питань і відповідей в юридичному дискурсі. Привернута увага до відмінності підстав оцінки відповідей-суджень і відповідей-алгоритмів. Рассмотрены некоторые особенности оценки вопросов ...
 • Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1621-687X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 44.- С. 128-133, 2009)
  У статті характеризується комплекс причин порушення дисципліни в органах ДПС України, уточнюється сутність, зміст та межі таких категорій, як «дисципліна» і «законність», розкривається значення та особливості дисципліни в ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 69 - 73, 2009)
  Розглядаються питання порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, зокрема визначено типові приводи до порушення справи, запропоновано перелік документів, що становлять ...
 • Денисюк, Д. С.; Denysiuk, D. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 103 - 108, 2009)
  В статті розкриваються питання сутності громадської безпеки. Автор аналізує існуючі погляди на визначення громадської безпеки й подає власне визначання. Обґрунтовує, що саме особиста безпека як складова громадської безпеки, ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – Вип. 44.- С. 109 - 114, 2009)
  У статті розглянуто позиції науковців щодо поняття видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, а також з’ясовано і обґрунтовано, що видворення за межі України слід віднести до заходу адміністративного ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 141 - 146, 2009)
  У статті розкривається сутність управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України як різновиду соціального управління. В статье раскрывается сущность управления обеспечением жизнедеятельности персонала ОВД ...
 • Небеська, М. С.; Nebeska, M. S.; Безсмертний, О. К.; Bezsmertnyi, O. K. (2009)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей внутрішньої взаємодії суб'єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку. Автори на підставі узагальнення наукового і практичного надбання у сфері ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 174 - 180, 2009)
  В сучасних умовах розрахунки суб’єктів господарської діяльності є основою функціонування та перспектив розвитку комерційних банків України. Обґрунтовані форми готівкових та безготівкових розрахунків та деякі напрямки їх ...
 • Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 92 - 98, 2009)
  Стаття присвячена проблемам використання експертних висновків на початковому етапі розслідування злочинів. На основі аналізу наукових праць вітчизняних та закордонних вчених визначені основні цілі використання висновків ...
 • Кравченко, А. П.; Kravchenko, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 128 - 133, 2009)
  У статті розглядаються питання, пов’язані з напрямками вдосконалення наглядової діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав споживачів. Акцентується увага на факторах забезпечення ефективності та дієвості ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 197 - 203, 2009)
  У статті піднімається проблема фінансування оплати праці працівників органів внутрішніх справ. Обґрунтовуються пропозиції з удосконалення національного законодавства, що регламентує оплату праці цієї категорії працюючих. ...
 • Карчевський, К. А.; Karchevsky, K. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 180 - 188, 2009)
  Стаття присвячена питанням ліцензування господарської діяльності. Розглядаються питання правової природи ліцензування. Дається характеристика джерел правового регулювання ліцензування, а також поняття ліцензування. ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 152 - 157, 2009)
  У статті розкриваються питання сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України. Автор подає власне визначення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України та ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 12 - 21, 2009)
  З метою удосконалення поняття правоохоронних органів та їх переліку характеризується сучасний стан наукової розробки цієї проблеми та законодавчі акти з питань правоохоронної діяльності, визначаються ознаки правоохоронних ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 147 - 152, 2009)
  Запропоновані види суб’єктів владних повноважень. Обгрунтовується законодавче закріплення поняття «суб’єкт публічних повноважень: Надаються пропозиції щодо перегляду деяких статей Кодексу адміністративного судочинства ...
 • Волкова, С. Г.; Volkova, S. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип.44.- С. 114 - 121, 2009)
  Дана стаття присвячена питанням впровадження міжнародного досвіду протидії нелегальній міграції в українське законодавство. Данная статья посвящена вопросам внедрения международного опыта противодействия нелегальной ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2009.- Вип. 44.- С. 221 - 229, 2009)
  У статті розглянуто проблеми встановлення підстав та порядку одностороннього розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця. У висновку пропонується удосконалити правове ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account