KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43

 

Recent Submissions

 • Опацький, В. І.; Opatskyi, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 254-261, 2008)
  Проаналізовано характеристику окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы характеристика отдельных ...
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 248-254, 2008)
  Розглянуто довгий період розвитку й застосування, конкурсний порядок заміщення посад державної служби; самостійний шлях розвитку конкурсу в Україні. Поява конкурсного способу заміщення посад стала можливою за наявності ...
 • Волкова, С. Г.; Volkova, S. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 241-248, 2008)
  Досліджено проведення порівняльного аналізу міжнародних та вітчизняних правових норм, які регулюють статус біженців, та визначення шляхів удосконалення національного законодавства в цьому напрямку. Розглянуто проблеми ...
 • Сікорський, О. П.; Sikorskyi, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 229-234, 2008)
  Проаналізовано поняття та структури адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Визначено і закріплено перелік завдань і функцій працівників ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 308-313, 2008)
  Досліджено доцільність застосування контракту в органах внутрішніх справ України. Введення контрактів відкриє певні можливості для зловживання керівництвом служб та підрозділів органів внутрішніх справ. Надано практичні ...
 • Щерба, А. В.; Scherba, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 218-223, 2008)
  Проаналізовано створення системи виконавчих органів місцевого самоврядування є ознакою децентралізації державного управління, зумовленої потребами забезпечити більш ефективне управління на місцевому рівні через наближення ...
 • Чередніченко, Н. А.; Cherednichenko, N. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 313-320, 2008)
  Досліджено соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована социально-правовой защите женщин-сотрудников органов внутренних ...
 • Пасєка, О. Ф.; Pasieka, O. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 43-53, 2008)
  Досліджено інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб у державах ЄС формувався протягом значного проміжку часу, що дозволило виробити умови настання такої відповідальності і розробити систему спеціальних покарань. ...
 • Пономарьова, О. П.; Ponomarova, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 35-42, 2008)
  Досліджено правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС. Зосереджується увага на висвітлення проблем та визначено їх перелік. Исследовано правовое регулирование порядка ...
 • Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 19-25, 2008)
  Досліджено проблематику координації правоохоронної діяльності в ОВС. Розглянуто підвищення рівня координації діяльності правоохоронних органів назване одним з основних напрямків державної політики з питань національної ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 43. – С. 15-19, 2008)
  Розглянуто різновиди процесуальних норм (організаційні, процедурні та власне процесуальні) тісно пов'язані між собою й відображають процес реалізації матеріальних норм, зокрема, вирішення правових спорів. Надано практичні ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 352-356, 2008)
  Досліджено соціальну та професійну ідентичність працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована социальную и профессиональную идентичность работников ...
 • Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 132-137, 2008)
  Розглянуто аналіз уявлень про особистісні та професійні якості працівника міліції. Досліджено, що для довіри населення до міліції та для позитивних оцінок її роботи найважливішими є справедливість, організованість, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 335-340, 2008)
  Визначено, у системі МВС України на сьогодні існують певні передумови до впровадження дистанційного навчання з урахуванням відомчих особливостей організації навчального процесу. Кінцеві ж результати роботи повністю залежать ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 330-335, 2008)
  Визначено, що криміналістична підготовка є невід'ємною частиною професійної підготовки слідчих. Вона являє собою систему навчання майбутніх працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ використанню криміналістичних ...
 • Олійник, А. Р.; Oliinyk, A. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 302-307, 2008)
  Порушені у статті проблемні питання правомірної ліквідації активів, що перебувають у податковій заставі, потребують більш глибокого дослідження і подальшої розробки. Затронутые в статье проблемные вопросы правомерного ...
 • Городилова, О. О.; Horodylova, О. О. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 290-295, 2008)
  Актуальність предмета дослідження цієї статті визначається існуванням цілої низки правових доктринальних питань у межах інституту прийняття спадщини, а саме строків прийняття спадщини, які потребують належної уваги та ...
 • Михайлов, С. В.; Mykhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 283-289, 2008)
  У статті мова йде про лікарські помилки, в основі яких лежать суб'єктивні причини (неправильна інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних досліджень, недостатній досвід і т. п.), передбачено персональну ...
 • Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 132-137, 2008)
  Проаналізовано проблеми призначення, проведення судових експертиз та використання їх результатів посідають важливе місце в комплексі питань розслідування кримінальних справ. Дослідження цих проблем стосується, в основному, ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 121-127, 2008)
  Розглядається актуальне питання умов та підстав застосування заходів освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Ра ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds