KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Швед, Е. Ю.; Shved, E. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 192-199, 2008)
  Проведений аналіз виявив, що процесуальний статус органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в апеляційному провадженні, недостатньо врегульований законом, тому чинне законодавство ...
 • Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 181-186, 2008)
  Враховуючи та виходячи з аналізу практики застосування правових норм, що регулюють процес доказування в КАС України, визначено необхідність подальшого вдосконалення процесу доказування в адміністративному судочинстві, ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 151-158, 2008)
  У статті досліджено обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України та пропонується внести зміни кодексу. В статье исследованы обстоятельства, не требующие доказывания в административном ...
 • Волкова, С. Г.; Volkova, S. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 241-248, 2008)
  Досліджено проведення порівняльного аналізу міжнародних та вітчизняних правових норм, які регулюють статус біженців, та визначення шляхів удосконалення національного законодавства в цьому напрямку. Розглянуто проблеми ...
 • Олійник, А. Р.; Oliinyk, A. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 302-307, 2008)
  Порушені у статті проблемні питання правомірної ліквідації активів, що перебувають у податковій заставі, потребують більш глибокого дослідження і подальшої розробки. Затронутые в статье проблемные вопросы правомерного ...
 • Пономарьова, О. П.; Ponomarova, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 35-42, 2008)
  Досліджено правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС. Зосереджується увага на висвітлення проблем та визначено їх перелік. Исследовано правовое регулирование порядка ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 335-340, 2008)
  Визначено, у системі МВС України на сьогодні існують певні передумови до впровадження дистанційного навчання з урахуванням відомчих особливостей організації навчального процесу. Кінцеві ж результати роботи повністю залежать ...
 • Леонідова, О. О.; Leonidova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 186-192, 2008)
  У статті розглянуто кількість суб’єктів застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій є досить значною. Кожен із цих суб’єктів має специфічні завдання та функції і наділений ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 106-115, 2008)
  Розглянуто складові компоненти (а саме – принципи кримінально-процесуального права, рішення в кримінальному судочинстві, процесуальні дії та заходи процесуального примусу), взаємодіючи між собою, в рівній мірі забезпечують ...
 • Опацький, В. І.; Opatskyi, V. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 254-261, 2008)
  Проаналізовано характеристику окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы характеристика отдельных ...
 • Пономаренко, Є. В.; Ponomarenko, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 146-150, 2008)
  Визначено, що на сьогодні вітчизняне адміністративне право перебуває у стані реформування, спрямованість якого багато в чому визначається також і євроінтеграційними планами нашої держави. Суттєво ускладнює процес, оскільки ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 121-127, 2008)
  Розглядається актуальне питання умов та підстав застосування заходів освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Ра ...
 • Щерба, А. В.; Scherba, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 218-223, 2008)
  Проаналізовано створення системи виконавчих органів місцевого самоврядування є ознакою децентралізації державного управління, зумовленої потребами забезпечити більш ефективне управління на місцевому рівні через наближення ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 330-335, 2008)
  Визначено, що криміналістична підготовка є невід'ємною частиною професійної підготовки слідчих. Вона являє собою систему навчання майбутніх працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ використанню криміналістичних ...
 • Терницький, С. М.; Ternytskyi, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5082-1400 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 248-254, 2008)
  Розглянуто довгий період розвитку й застосування, конкурсний порядок заміщення посад державної служби; самостійний шлях розвитку конкурсу в Україні. Поява конкурсного способу заміщення посад стала можливою за наявності ...
 • Чередніченко, Н. А.; Cherednichenko, N. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 313-320, 2008)
  Досліджено соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована социально-правовой защите женщин-сотрудников органов внутренних ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Ксендзюк, В. Ю.; Ksendziuk, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 165-172, 2008)
  У статті зазначено перелік принципів у процесі розвитку і демократизації суспільства, реформації державних інститутів змінюється й сама система органів внутрішніх справ, у тому числі й чергова служба. Враховуючи це, вимогою ...
 • Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 132-137, 2008)
  Проаналізовано проблеми призначення, проведення судових експертиз та використання їх результатів посідають важливе місце в комплексі питань розслідування кримінальних справ. Дослідження цих проблем стосується, в основному, ...
 • Городилова, О. О.; Horodylova, О. О. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 290-295, 2008)
  Актуальність предмета дослідження цієї статті визначається існуванням цілої низки правових доктринальних питань у межах інституту прийняття спадщини, а саме строків прийняття спадщини, які потребують належної уваги та ...
 • Оверковський, К. В.; Overkovskyi, K. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 204 - 210, 2008)
  Актуальною проблемою є порушення сторонами обов’язку адміністративного судочинства, запобігання процесуальним зловживанням в адміністративному судочинстві. На сьогоднішній день важливим питанням у сфері захисту прав і ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account