KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 43 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 43. – С. 15-19, 2008)
  Розглянуто різновиди процесуальних норм (організаційні, процедурні та власне процесуальні) тісно пов'язані між собою й відображають процес реалізації матеріальних норм, зокрема, вирішення правових спорів. Надано практичні ...
 • Щербаковська, К. О.; Shcherbakovska, K. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 132-137, 2008)
  Проаналізовано проблеми призначення, проведення судових експертиз та використання їх результатів посідають важливе місце в комплексі питань розслідування кримінальних справ. Дослідження цих проблем стосується, в основному, ...
 • Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 19-25, 2008)
  Досліджено проблематику координації правоохоронної діяльності в ОВС. Розглянуто підвищення рівня координації діяльності правоохоронних органів назване одним з основних напрямків державної політики з питань національної ...
 • Михайлов, С. В.; Mykhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 283-289, 2008)
  У статті мова йде про лікарські помилки, в основі яких лежать суб'єктивні причини (неправильна інтерпретація результатів лабораторно-інструментальних досліджень, недостатній досвід і т. п.), передбачено персональну ...
 • Бездольний, М. Ю.; Bezdolnyi, M. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 84-90, 2008)
  На підґрунті аналізу контролю за корупцією, пропонуємо під таким розуміти комплекс здійснюваних суб’єктами державного та громадського контролю правових, організаційних, інформаційних та інших заходів із перевірки неухильного ...
 • Пасєка, О. Ф.; Pasieka, O. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 43-53, 2008)
  Досліджено інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб у державах ЄС формувався протягом значного проміжку часу, що дозволило виробити умови настання такої відповідальності і розробити систему спеціальних покарань. ...
 • Семикопний, А. Д.; Semykopnyi, A. D. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 58-63, 2008)
  Визначено, що у радянському кримінальному праві існувало доволі чітке уявлення про природу та форми організованої злочинності. Водночас в умовах згортання НЕПу та посилення репресивно-каральної системи сталінського режиму ...
 • Нечитайло, О. М.; Nechytailo, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 151-158, 2008)
  У статті досліджено обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України та пропонується внести зміни кодексу. В статье исследованы обстоятельства, не требующие доказывания в административном ...
 • Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 181-186, 2008)
  Враховуючи та виходячи з аналізу практики застосування правових норм, що регулюють процес доказування в КАС України, визначено необхідність подальшого вдосконалення процесу доказування в адміністративному судочинстві, ...
 • Чамлай, В. В.; Chamlai, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 63-71, 2008)
  Безсумнівно, слід зважати на певну заангажованість тогочасних засобів масової інформації, які висвітлювали діяльність органів внутрішніх справ УСРР. Не завжди адекватно тодішній реальній ситуації відбивалася вона й у ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 121-127, 2008)
  Розглядається актуальне питання умов та підстав застосування заходів освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Ра ...
 • Мандрик, С. І.; Mandryk, S. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 199-204, 2008)
  В статті розглянуто проблемні питання діяльності вищих навчальних закладів МВС України були предметом наукових досліджень. Мета цієї статті – визначити особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів ...
 • Єгупенко, В. В.; Yehupenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 330-335, 2008)
  Визначено, що криміналістична підготовка є невід'ємною частиною професійної підготовки слідчих. Вона являє собою систему навчання майбутніх працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ використанню криміналістичних ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 335-340, 2008)
  Визначено, у системі МВС України на сьогодні існують певні передумови до впровадження дистанційного навчання з урахуванням відомчих особливостей організації навчального процесу. Кінцеві ж результати роботи повністю залежать ...
 • Сікорський, О. П.; Sikorskyi, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 229-234, 2008)
  Проаналізовано поняття та структури адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб. Визначено і закріплено перелік завдань і функцій працівників ...
 • Пономарьова, О. П.; Ponomarova, O. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 35-42, 2008)
  Досліджено правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС. Зосереджується увага на висвітлення проблем та визначено їх перелік. Исследовано правовое регулирование порядка ...
 • Волкова, С. Г.; Volkova, S. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 241-248, 2008)
  Досліджено проведення порівняльного аналізу міжнародних та вітчизняних правових норм, які регулюють статус біженців, та визначення шляхів удосконалення національного законодавства в цьому напрямку. Розглянуто проблеми ...
 • Ковальська, В. В.; Kovalska, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 172-181, 2008)
  У даній статті автор досліджує правовий захист працівників міліції, як систему юридичних засобів, за допомогою яких уповноважені на те державні органи, їх посадові особи та інші суб'єкти здійснюють реалізацію і захист ...
 • Олійник, А. Р.; Oliinyk, A. R. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 302-307, 2008)
  Порушені у статті проблемні питання правомірної ліквідації активів, що перебувають у податковій заставі, потребують більш глибокого дослідження і подальшої розробки. Затронутые в статье проблемные вопросы правомерного ...
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; Ксендзюк, В. Ю.; Ksendziuk, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 43 - С. 165-172, 2008)
  У статті зазначено перелік принципів у процесі розвитку і демократизації суспільства, реформації державних інститутів змінюється й сама система органів внутрішніх справ, у тому числі й чергова служба. Враховуючи це, вимогою ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account