KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42

 

Recent Submissions

 • Журба, О. В.; Zhurba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 306-310, 2008)
  Досліджено та встановлено міжнародно-правові акти, що регулюють питання захисту прав трудящих-мігрантів. З’ясовано, які кроки зроблені Україною для захисту прав зазначеної категорії працівників. Исследованы и установлены ...
 • Колотік, А. С.; Kolotik, A. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 301-306, 2008)
  Підкреслено що забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Одним з таких обов’язків держави є забезпечення прав у сфері пенсійного забезпечення. Запропоновано створити консолідований законодавчий акт ...
 • Протченко, С. М.; Protchenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 294-300, 2008)
  Запропоновано удосконалення теоретико-правових засад гарантій, які надаються працівникам органів внутрішніх справ. Проаналізовано наукові дослідження з означених питань, з'ясована сутність і види гарантій, що передбачені ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 289-293, 2008)
  Зазначено що самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Підкреслено що способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 171-178, 2008)
  Розглянуті організаційно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України щодо кадрового забезпечення органів правосуддя. Рассмотрены организационно-правовые основы деятельности Государственной судебной ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 166-171, 2008)
  Сформоване уявлення про зміст і цілі експертизи законопроектів, встановлені чинники, що впливають на її якість. Розглянуті проблеми, пов’язані зі здійсненням експертизи законопроектів та запропоновані пропозиції щодо їх ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 158-166, 2008)
  Розглянуті вимоги, які висуваються до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС. Сформульовано поняття досліджуваного виду вимог, проведено їх класифікацію та надано пропозиції щодо удосконалення нормативних актів ...
 • Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 70-76, 2008)
  Розглянуто термін «операції з підтримання миру» та вказано що такі операції можуть включати в себе превентивну дипломатію, миротворчість або примирення, заохочення до миру або встановлення миру, підтримання миру, примушення ...
 • Пристінський, І. О.; Prystinskyi, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 63-69, 2008)
  Проаналізоване поняття «релігійної організації» як добровільне, некомерційне об’єднання осіб, створене для задоволення своїх релігійних потреб, яке діє відповідно до свого статуту. Вказано що за своєю правовою природою ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 52-57, 2008)
  Розглянуті теоретичні проблеми відомчої правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України. Запропоновано створення єдиного електронного банку даних відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ ...
 • Величко, Д. М.; Velychko, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 46-51, 2008)
  Визначена доцільність та значення імплементації і ратифікації міжнародно-правових актів, окремих їх положень та норм. Розглянута різниця між найбільш вживаними поняттями у сфері імплементації міжнародно-правових норм, ...
 • Панов, І. О.; Panov, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 28-34, 2008)
  Визначено поняття «митна справа» на підставі аналізу положень, що були розроблені в галузі адміністративного права, враховуючи специфіку діяльності митних органів як органів виконавчої влади. Определено понятие «таможенное ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 23-28, 2008)
  Обговорені положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду з метою подальшої ратифікації державами, які ще не визначилися з цього приводу, в тому числі і для України, що досі не ратифікувала Статут Суду. Обсуждены ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 15-22, 2008)
  Узагальнені погляди щодо поняття системи принципів цивільного процесуального права, а також визначено критерії поділу системи на структурні елементи. Обобщены взгляды на понятие системы принципов гражданского процессуального ...
 • Зазуляк, І. І.; Zazuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 283-288, 2008)
  Сформовані загальні підходи до формування предмета договору як його істотної умови. Проаналізовані праці попередників щодо предмета договору як його істотної умови, досліджено сучасний розвиток законодавства стосовно цього ...
 • Перова, О. В.; Perova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 268-274, 2008)
  Розглянуто сутність свободи договору в цивільному обороті. Доведено що обмеження свободи договору, як законні так і позазаконні, повинні відповідати вимогам справедливості як вищій соціальній цінності. Рассмотрены сущность ...
 • Пушкаренко, П. І.; Pushkarenko, P. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 259-268, 2008)
  Розглянуті питання удосконалення й модернізація навчального процесу, зокрема лекційних і семінарських занять, самостійної роботи та педагогічного контролю й оцінювання знань студентів на основі комплексного використання ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 253-259, 2008)
  Розглянута можливість залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб які здійснюються банками шляхом виконання вкладних (депозитних операцій). Підкреслено що з метою зацікавлення у залученні якомога більшої ...
 • Молчанов, Р. Ю.; Molchanov, R. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 230-245, 2008)
  Проведено історико-теоретичний аналіз розвитку права на ім’я, що надає можливість встановити тенденції, спрямування розвитку цього інституту та його особливості. Аналіз даної теми дає змогу належним чином урегулювати ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 233-239, 2008)
  Приділена увага проблемам, пов’язаним із розглядом справ про стягнення аліментів на дітей та проаналізовані особливості таких справ. Уделено внимание проблемам, связанным с рассмотрением дел о взыскании алиментов на детей ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds