KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Журба, О. В.; Zhurba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 306-310, 2008)
  Досліджено та встановлено міжнародно-правові акти, що регулюють питання захисту прав трудящих-мігрантів. З’ясовано, які кроки зроблені Україною для захисту прав зазначеної категорії працівників. Исследованы и установлены ...
 • Яременко, В. В.; Yaremenko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 114-122, 2008)
  Проаналізовано що оперативно-розшукова тактика в цілому є самостійною частиною оперативно-розшукової діяльності, відображає всі її головні риси, у тому числі і спрямованість на забезпечення потреби практики оперативних ...
 • Пристінський, І. О.; Prystinskyi, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 63-69, 2008)
  Проаналізоване поняття «релігійної організації» як добровільне, некомерційне об’єднання осіб, створене для задоволення своїх релігійних потреб, яке діє відповідно до свого статуту. Вказано що за своєю правовою природою ...
 • Молчанов, Р. Ю.; Molchanov, R. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 230-245, 2008)
  Проведено історико-теоретичний аналіз розвитку права на ім’я, що надає можливість встановити тенденції, спрямування розвитку цього інституту та його особливості. Аналіз даної теми дає змогу належним чином урегулювати ...
 • Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 70-76, 2008)
  Розглянуто термін «операції з підтримання миру» та вказано що такі операції можуть включати в себе превентивну дипломатію, миротворчість або примирення, заохочення до миру або встановлення миру, підтримання миру, примушення ...
 • Леонідова, О. О.; Leonidova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 213-218, 2008)
  Проаналізовано види та склади адміністративних правопорушень в сфері телекомунікацій. Зазначено що відмінною рисою даних адміністративних проступків є заподіяння шкоди правам громадян на інформацію, що підпадають під охорону ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 207-213, 2008)
  Досліджені категорії «адміністративно-правові засоби», визначено їх основні та специфічні ознаки, що у свою чергу надасть можливість сформулювати поняття адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 253-259, 2008)
  Розглянута можливість залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб які здійснюються банками шляхом виконання вкладних (депозитних операцій). Підкреслено що з метою зацікавлення у залученні якомога більшої ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 23-28, 2008)
  Обговорені положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду з метою подальшої ратифікації державами, які ще не визначилися з цього приводу, в тому числі і для України, що досі не ратифікувала Статут Суду. Обсуждены ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 171-178, 2008)
  Розглянуті організаційно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України щодо кадрового забезпечення органів правосуддя. Рассмотрены организационно-правовые основы деятельности Государственной судебной ...
 • Щерба, А. В.; Scherba, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 200-207, 2008)
  Проаналізовано особливості контрольно-наглядових функцій органів місцевого самоврядування та делегованих повноважень, наданих органами виконавчої влади, зокрема адміністративних процедур, пов’язаних з їх виконанням. ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 158-166, 2008)
  Розглянуті вимоги, які висуваються до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС. Сформульовано поняття досліджуваного виду вимог, проведено їх класифікацію та надано пропозиції щодо удосконалення нормативних актів ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 15-22, 2008)
  Узагальнені погляди щодо поняття системи принципів цивільного процесуального права, а також визначено критерії поділу системи на структурні елементи. Обобщены взгляды на понятие системы принципов гражданского процессуального ...
 • Протченко, С. М.; Protchenko, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 294-300, 2008)
  Запропоновано удосконалення теоретико-правових засад гарантій, які надаються працівникам органів внутрішніх справ. Проаналізовано наукові дослідження з означених питань, з'ясована сутність і види гарантій, що передбачені ...
 • Зазуляк, І. І.; Zazuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 283-288, 2008)
  Сформовані загальні підходи до формування предмета договору як його істотної умови. Проаналізовані праці попередників щодо предмета договору як його істотної умови, досліджено сучасний розвиток законодавства стосовно цього ...
 • Веприцький, Р. С.; Veprytskyi, R. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1843-3598 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 289-293, 2008)
  Зазначено що самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Підкреслено що способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 88-94, 2008)
  Розглянуто розвиток українського суспільства в Радянській Україні з початку 20-х років. Проаналізовано етапи формування радянської української еліти та набуття Україною необхідних атрибутів державності, серед яких була й ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 227-233, 2008)
  Проаналізовано існуючі підходи до обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі й особливості їх правового регулювання та обґрунтування існування таких обмежень. Виявлено детермінізм обмежень майнових прав фізичних ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 52-57, 2008)
  Розглянуті теоретичні проблеми відомчої правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України. Запропоновано створення єдиного електронного банку даних відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ ...
 • Гейда, О. В.; Heida, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 94-102, 2008)
  Розглянуто становлення і розвиток демократичної політичної системи та питання взаємодії політичних партій та громадян. Проаналізовано поняття правовідносин суб’єктів політичної системи суспільства, окреслено основні правові ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account