KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 42 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Щерба, А. В.; Scherba, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 200-207, 2008)
  Проаналізовано особливості контрольно-наглядових функцій органів місцевого самоврядування та делегованих повноважень, наданих органами виконавчої влади, зокрема адміністративних процедур, пов’язаних з їх виконанням. ...
 • Леонідова, О. О.; Leonidova, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 213-218, 2008)
  Проаналізовано види та склади адміністративних правопорушень в сфері телекомунікацій. Зазначено що відмінною рисою даних адміністративних проступків є заподіяння шкоди правам громадян на інформацію, що підпадають під охорону ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 158-166, 2008)
  Розглянуті вимоги, які висуваються до професійної підготовки та діяльності персоналу ОВС. Сформульовано поняття досліджуваного виду вимог, проведено їх класифікацію та надано пропозиції щодо удосконалення нормативних актів ...
 • Корнієнко, В. В.; Korniienko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7338-0794 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 52-57, 2008)
  Розглянуті теоретичні проблеми відомчої правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України. Запропоновано створення єдиного електронного банку даних відомчих нормативних актів Міністерства внутрішніх справ ...
 • Журба, О. В.; Zhurba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 306-310, 2008)
  Досліджено та встановлено міжнародно-правові акти, що регулюють питання захисту прав трудящих-мігрантів. З’ясовано, які кроки зроблені Україною для захисту прав зазначеної категорії працівників. Исследованы и установлены ...
 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 227-233, 2008)
  Проаналізовано існуючі підходи до обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі й особливості їх правового регулювання та обґрунтування існування таких обмежень. Виявлено детермінізм обмежень майнових прав фізичних ...
 • Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0024-385X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 102-108, 2008)
  Розглянуто питання щодо кадрового забезпечення поліції Канади. З’ясувано особливості наукової організації роботи з підбору та розстановки кадрів у Королівській канадській кінній поліції, вимог щодо кандидатів на службу в ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 166-171, 2008)
  Сформоване уявлення про зміст і цілі експертизи законопроектів, встановлені чинники, що впливають на її якість. Розглянуті проблеми, пов’язані зі здійсненням експертизи законопроектів та запропоновані пропозиції щодо їх ...
 • Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 23-28, 2008)
  Обговорені положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду з метою подальшої ратифікації державами, які ще не визначилися з цього приводу, в тому числі і для України, що досі не ратифікувала Статут Суду. Обсуждены ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 171-178, 2008)
  Розглянуті організаційно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України щодо кадрового забезпечення органів правосуддя. Рассмотрены организационно-правовые основы деятельности Государственной судебной ...
 • Мещерякова, О. В.; Meshcheriakova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 70-76, 2008)
  Розглянуто термін «операції з підтримання миру» та вказано що такі операції можуть включати в себе превентивну дипломатію, миротворчість або примирення, заохочення до миру або встановлення миру, підтримання миру, примушення ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 122-128, 2008)
  Проаналізовано та з’ясовано особливості об’єктивної сторони кримінально караного самовільного зайняття земельної ділянки для більш раціонального застосування норми про самовільне зайняття земельної ділянки у правозастосовчій ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 233-239, 2008)
  Приділена увага проблемам, пов’язаним із розглядом справ про стягнення аліментів на дітей та проаналізовані особливості таких справ. Уделено внимание проблемам, связанным с рассмотрением дел о взыскании алиментов на детей ...
 • Пристінський, І. О.; Prystinskyi, I. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 63-69, 2008)
  Проаналізоване поняття «релігійної організації» як добровільне, некомерційне об’єднання осіб, створене для задоволення своїх релігійних потреб, яке діє відповідно до свого статуту. Вказано що за своєю правовою природою ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 207-213, 2008)
  Досліджені категорії «адміністративно-правові засоби», визначено їх основні та специфічні ознаки, що у свою чергу надасть можливість сформулювати поняття адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі ...
 • Маковій, В. П.; Makovii, V. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 223-227, 2008)
  Досліджено захист давнісного володіння в комплексному опрацюванні передумов його виникнення та визначена правова природа такого захисту. Исследована защита давнешнего владения в комплексной разработке предпосылок его ...
 • Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 253-259, 2008)
  Розглянута можливість залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб які здійснюються банками шляхом виконання вкладних (депозитних операцій). Підкреслено що з метою зацікавлення у залученні якомога більшої ...
 • Зазуляк, І. І.; Zazuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 283-288, 2008)
  Сформовані загальні підходи до формування предмета договору як його істотної умови. Проаналізовані праці попередників щодо предмета договору як його істотної умови, досліджено сучасний розвиток законодавства стосовно цього ...
 • Пушкаренко, П. І.; Pushkarenko, P. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42 - С. 259-268, 2008)
  Розглянуті питання удосконалення й модернізація навчального процесу, зокрема лекційних і семінарських занять, самостійної роботи та педагогічного контролю й оцінювання знань студентів на основі комплексного використання ...
 • Величко, Д. М.; Velychko, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. – Вип. 42. - С. 46-51, 2008)
  Визначена доцільність та значення імплементації і ратифікації міжнародно-правових актів, окремих їх положень та норм. Розглянута різниця між найбільш вживаними поняттями у сфері імплементації міжнародно-правових норм, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account