KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 39 - 45, 2008)
  Аналізується використання в юридичній науці поняття, змісту і сутності розуміння правового режиму власності в Україні, як цілісної розширеної системи регулювання відносин права власності, встановленої законами. Анализируется ...
 • Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Проценко, М. В.; Protsenko, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С.103 - 111, 2008)
  В статті досліджуються елементи криміналістичних методів, характерні особливості розслідування організованих злочинів, та види тактичних операцій. Автори пропонують своє вирішення завдань розслідування злочинів, скоєних ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 7 - 17, 2008)
  Досліджується сутність, структура та особливості адміністративно-політичної діяльності в Україні, переосмислюється місце та значення управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Надаються рекомендації ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 156 - 165, 2008)
  Розглядається кримінально-правова характеристика примусу та примушування , законодавче застосування кримінально-правових категорій, порівняння цих категорій в законодавстві інших країн. Надаються пропозиції щодо запобігання ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 307 - 312, 2008)
  Розглядаються питання цивільно-правової, кримінальної, адміністративної і дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Рассматриваются вопросы гражданско-правовой, уголовной, административной и дисциплинарной ...
 • Михайлов, С. В.; Mikhailov, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 269 - 277, 2008)
  Досліджується правова кваліфікація інформативної згоди пацієнта на медичне втручання, враховуючи зарубіжний досвід. Надаються рекомендації щодо удосконалення законодавчого процесу. Исследуется правовая квалификация ...
 • Панова, І. В.; Panova, I.V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 238 -242, 2008)
  Досліджуються деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації, звертається увага на недоліки правового регулювання діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування в інформаційному забезпеченні ...
 • Городнича, Л. С.; Gorodnich, L. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 45 - 53, 2008)
  Аналізується поняття юридичної еліти в Україні, визначення її ролі в формуванні правової системи суспільства, а також її вплив на хід політичного розвитку держави. Анализируется понятие юридической элиты в Украине, ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 18 - 26, 2008)
  Досліджуються принципи міжнародного права в аспекті миротворчої діяльності, спираючись на міжнародний досвід. Исследуются принципы международного права в аспекте миротворческой деятельности, опираясь на международный ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 133 -138, 2008)
  В статті зроблено спробу визначення поняття «військовополонений» у злочині, передбаченому ст. 438 КК України. Автором розглянуте питання захисту інших осіб, які потрапляють під владу супротивної сторони конфлікту. В ...
 • Юркова, Г. В.; Yurkova, G. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 142 - 150, 2008)
  В статті проаналізовано теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події в слідчій практиці. Досліджено теоретичні і практичні аспекти огляду місця події як слідчої дії та сформульовані власні пропозиції автора ...
 • Момот, В. М.; Momot, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 220 - 225, 2008)
  Аналізуються сучасні теоретичні підходи щодо розуміння терміну «система», з’ясовуються загальні ознаки системи, як соціально-управлінської категорії, і на цій основі визначається поняття податкової системи, пропонується ...
 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (2008)
  Розглядається актуальне питання умов та підстав застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України. Пропонується окремий розгляд особливостей провадження слідчих дій з елементами ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account