KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Горлов, А. В.; Gorlov, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 284 - 290, 2008)
  Досліджуються актуальні проблеми історико-правових питань спадкування, зокрема, заповідальні розпорядження в римському приватному праві України. Исследуются актуальные проблемы историко-правовых вопросов наследования, ...
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 242 - 249, 2008)
  Досліджуються види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина і працівника міліції, акцентується увага на неохідності реформування органів внутрішніх справ. Исследуются виды корреспондирующих прав и обязанностей ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 342 - 348, 2008)
  Висвітлена проблематика кадрової роботи із вивчення матеріально- побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС. Проаналізовано законодавчі та відомчі акти МВС , наводиться низка ...
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 26 - 31, 2008)
  Досліджуються юридично-медичні проблеми захисту осіб з психічними розладами та вносяться пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності органів державної влади в цій сфері. Исследуются юридические ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008. - Вип. 40. - С. 67-72, 2008)
  Досліджуються підстави і порядок відшкодування шкоди, завданої підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, особі щоди якої були застосовані примусові заходи медичного характеру, незаконними рішеннями, діями або ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 263 - 269, 2008)
  Вивчається проблема співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Аналізується законодавство України, визначаються критерії імперативності та диспозитивності норм цивільного права. Изучается проблема соотношения ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 337 - 341, 2008)
  Досліджуються форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, враховуючи зарубіжний досвід. Исследуются формы организации учебного процесса по дистанционной форме обучения, учитывая зарубежный ...
 • Дідковська, Т. О.; Didkovska, T. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 319 - 322, 2008)
  Розглядається диференційний підхід до призначення пенсій та порядку їх нарахування, процедури їх виплати, визначення кола суб’єктів відповідних пенсійних відносин. Пропонуються шляхи правового регулювання пенсійного ...
 • Щербаковський, С. М.; Shcherbakovskyi, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 150 - 155, 2008)
  Проведені дослідження щодо використання результатів ОРД як підстав прийняття рішень, щодо проведення слідчих дій, і, зокрема, слідчих дій щодо розслідування незаконного обігу наркотиків. Проаналізовано завдання, які можуть ...
 • Ізуїта, П. О.; Izuita, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 329 - 336, 2008)
  Розкривається сутність права на охорону праці у контексті основних прав і свобод людини і громадянина. Висвітлюються елементи (напрями) державної діяльності в особі її органів та посадових осіб з приводу забезпечення та ...
 • Кузьмінова, В. Ю.; Kuzminova, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 138 - 142, 2008)
  Проаналізовано рішення слідчого про притягнення особи як обвинувачуваного. Розглянуто поняття, підстави притягнення як обвинуваченого, порядок та строки пред’явлення обвинувачення. Надано рекомендації законодавчого вирішення ...
 • Пашнєва, В. А.; Pashnevа, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 96 - 102, 2008)
  У статті розглянуті основні асекти правової держави, викладені у працях академіка М. І. Палієнка. Метою даної статті є заповнення існуючої прогалини в дослідженнях поглядів відомого українського правознавця. В статье ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 201 - 204, 2008)
  Досліджується нове поняття в законодавстві України «зустрічна звірка» контрольно-ревізійної комісії. Пропонується внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Постанови ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 172 - 178, 2008)
  Досліджується явище виникнення паніки натовпу, яка характеризується надзвичайною суспільною небезпекою. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика діяльності правоохоронних органів для попередження та припинення розвитку ...
 • Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 323 - 329, 2008)
  Автор ставить за мету з’ясування сутності кадрової політики в органах досудового слідства, визначення її суб’єктів, об’єктів та предмету. Автор ставит целью выяснения сущности кадровой политики в органах досудебного ...
 • Савенко, Н. В.; Savenko, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 255 - 262, 2008)
  Проаналізовано праці українських та зарубіжних вчених, в яких розглянуті окремі аспекти приватизаційних процесів у формуванні ринкових відносин, а також чинне законодавство України, надано рекомендації для правового ...
 • Фокша, Л. В.; Foksha, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 226 - 230, 2008)
  Досліджуючи наукові статті, присвячені фінансово-правовій проблематиці, фінансово-правові нормативні акти, автор пропонує визначити бюджет місцевого самоврядування, саме з точки зору фінансового права, не відмежовуючись ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 194 - 201, 2008)
  Досліджуються проблеми ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо вдосконалення повноважень Державної судової адміністрації України, створення та діяльності цього органу виконавчої влади, ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 120 - 125, 2008)
  Стаття змістовно аналізує категорії розкриття злочинів та визначення їх місця у системі більш високого рівня узагальнення. Автор конкретизує зміст понять, береться за вирішення завдань і формування відповідних дефініцій. Статья ...
 • Супрун, В. М.; Suprun, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 31 - 39, 2008)
  За допомогою системно-структурного аналізу, логічного, порівняльного, конкретно-історичного, матеріалістичної діалектики, техніко-юридичного та іншого аналізу автор досліджує нормативно-правові форми закріплення особливостей ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account