KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008, Вип. 40 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Фокша, Л. В.; Foksha, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 226 - 230, 2008)
  Досліджуючи наукові статті, присвячені фінансово-правовій проблематиці, фінансово-правові нормативні акти, автор пропонує визначити бюджет місцевого самоврядування, саме з точки зору фінансового права, не відмежовуючись ...
 • Сирота, Д. І.; Syrota, D. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 242 - 249, 2008)
  Досліджуються види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина і працівника міліції, акцентується увага на неохідності реформування органів внутрішніх справ. Исследуются виды корреспондирующих прав и обязанностей ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008. - Вип. 40. - С. 67-72, 2008)
  Досліджуються підстави і порядок відшкодування шкоди, завданої підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, особі щоди якої були застосовані примусові заходи медичного характеру, незаконними рішеннями, діями або ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 172 - 178, 2008)
  Досліджується явище виникнення паніки натовпу, яка характеризується надзвичайною суспільною небезпекою. Аналізується вітчизняна та зарубіжна практика діяльності правоохоронних органів для попередження та припинення розвитку ...
 • Панова, І. В.; Panova, I.V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 238 -242, 2008)
  Досліджуються деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації, звертається увага на недоліки правового регулювання діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування в інформаційному забезпеченні ...
 • Дідковська, Т. О.; Didkovska, T. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 319 - 322, 2008)
  Розглядається диференційний підхід до призначення пенсій та порядку їх нарахування, процедури їх виплати, визначення кола суб’єктів відповідних пенсійних відносин. Пропонуються шляхи правового регулювання пенсійного ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 201 - 204, 2008)
  Досліджується нове поняття в законодавстві України «зустрічна звірка» контрольно-ревізійної комісії. Пропонується внесення змін і доповнень до Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Постанови ...
 • Ізбаш, К. С.; Izbash, K. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 323 - 329, 2008)
  Автор ставить за мету з’ясування сутності кадрової політики в органах досудового слідства, визначення її суб’єктів, об’єктів та предмету. Автор ставит целью выяснения сущности кадровой политики в органах досудебного ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 156 - 165, 2008)
  Розглядається кримінально-правова характеристика примусу та примушування , законодавче застосування кримінально-правових категорій, порівняння цих категорій в законодавстві інших країн. Надаються пропозиції щодо запобігання ...
 • Савенко, Н. В.; Savenko, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 255 - 262, 2008)
  Проаналізовано праці українських та зарубіжних вчених, в яких розглянуті окремі аспекти приватизаційних процесів у формуванні ринкових відносин, а також чинне законодавство України, надано рекомендації для правового ...
 • Щербаковський, С. М.; Shcherbakovskyi, S. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 150 - 155, 2008)
  Проведені дослідження щодо використання результатів ОРД як підстав прийняття рішень, щодо проведення слідчих дій, і, зокрема, слідчих дій щодо розслідування незаконного обігу наркотиків. Проаналізовано завдання, які можуть ...
 • Пашнєва, В. А.; Pashnevа, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 96 - 102, 2008)
  У статті розглянуті основні асекти правової держави, викладені у працях академіка М. І. Палієнка. Метою даної статті є заповнення існуючої прогалини в дослідженнях поглядів відомого українського правознавця. В статье ...
 • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 18 - 26, 2008)
  Досліджуються принципи міжнародного права в аспекті миротворчої діяльності, спираючись на міжнародний досвід. Исследуются принципы международного права в аспекте миротворческой деятельности, опираясь на международный ...
 • Красноборов, О. В.; Krasnoborov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 194 - 201, 2008)
  Досліджуються проблеми ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо вдосконалення повноважень Державної судової адміністрації України, створення та діяльності цього органу виконавчої влади, ...
 • Шахман, Н. В.; Shakhman, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 26 - 31, 2008)
  Досліджуються юридично-медичні проблеми захисту осіб з психічними розладами та вносяться пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності органів державної влади в цій сфері. Исследуются юридические ...
 • Ізуїта, П. О.; Izuita, P. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 329 - 336, 2008)
  Розкривається сутність права на охорону праці у контексті основних прав і свобод людини і громадянина. Висвітлюються елементи (напрями) державної діяльності в особі її органів та посадових осіб з приводу забезпечення та ...
 • Галунько, В. В.; Galunko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 39 - 45, 2008)
  Аналізується використання в юридичній науці поняття, змісту і сутності розуміння правового режиму власності в Україні, як цілісної розширеної системи регулювання відносин права власності, встановленої законами. Анализируется ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 120 - 125, 2008)
  Стаття змістовно аналізує категорії розкриття злочинів та визначення їх місця у системі більш високого рівня узагальнення. Автор конкретизує зміст понять, береться за вирішення завдань і формування відповідних дефініцій. Статья ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип. 40.- С. 307 - 312, 2008)
  Розглядаються питання цивільно-правової, кримінальної, адміністративної і дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Рассматриваются вопросы гражданско-правовой, уголовной, административной и дисциплинарной ...
 • Кузьмінова, В. Ю.; Kuzminova, V. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2008.- Вип.40.- С. 138 - 142, 2008)
  Проаналізовано рішення слідчого про притягнення особи як обвинувачуваного. Розглянуто поняття, підстави притягнення як обвинуваченого, порядок та строки пред’явлення обвинувачення. Надано рекомендації законодавчого вирішення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account