KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 38

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 38

 

Recent Submissions

 • Проскурякова, О. С.; Proskuriakova, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 281-286, 2007)
  Наведен соціологічний аналіз впливу дисфункціональних традицій на процес реформування ОВС України. Підкреслено, що при подальшому введенні змін необхідно враховувати традиції ОВС України, а також необхідно розробити та ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 255-262, 2007)
  Визначено основні правові засоби, за допомогою яких можна домогтися підвищення рівня захищеності людини і довкілля від небезпечного впливу шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах двигуна автомобіля, та ...
 • Рубан, А. Є.; Ruban, A. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 176-180, 2007)
  Наголошено на необхідністі здійснення належного контролю за діяльністю щодо перевезення пасажирів та вантажів. Визначена система органів контролю в даній сфері та науково обґрунтувано рекомендації щодо покращення діяльності ...
 • Пономарьов, О. В.; Ponomarov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 166-171, 2007)
  Досліджено історію становлення державного захисту від монополізму в Україні та його порівняння з аналогічними процесами у країнах із розвиненими ринковими відносинами. Зроблено висновок щодо доцільності контролю за виконанням ...
 • Алтуніна, О. М.; Altunina, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 159-165, 2007)
  Розглянуто співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні. Звернута увага на визначення сутності та змісту терміна «правові засади». Рассмотрено соотношение ...
 • Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 154-159, 2007)
  Розглянуті питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій. Визначено, що обласна державна адміністрація повинна не лише фіксувати недоліки, а й надавати реальну допомогу в їх усуненні, робити ...
 • Конопльов, В. В.; Konoplov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 148-153, 2007)
  Визначено сучасний стан діяльності ОВС за всіма напрямками як правоохоронної, так і внутрішньо-організаційної діяльності. Зазначено, що процедура підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів ...
 • Піскунов, Ю. В.; Piskunov, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 31-36, 2007)
  Розкрито зміст принципу законності діяльності міліції та з’ясовано, що являє собою саме поняття «законність», його природу та сутність. Раскрыто содержание принципа законности деятельности милиции и выяснено, что представляет ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 18-24, 2007)
  Досліджен соціально-правовий механізм протидії злочинності та визначено, що значний науковий інтерес викликають проблеми віктимізації та її нейтралізації в процесі відповідної діяльності. Исследован социально-правовой ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 263-267, 2007)
  Проаналізовано, що найбільш ефективній трансформації системи освіти в Україні, приведенню її у відповідність до сучасних вимог сприяє розвиток дистанційної освіти та дистанційного навчання як процесу здобуття освіти, що ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 12-17, 2007)
  Розглянуто функції та компетенція загальних суб’єктів, які забезпечують внутрішню безпеку держави, зокрема: Верховної Ради України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Президента України; Кабінету Міністрів ...
 • Свєженцева, Ю. О.; Sviezhentseva, Yu. O.; Андрєєва, Г. В.; Andrieieva, H. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 274-281, 2007)
  Підкреслено, що основною метою проведення реформ в МВС України є перетворення підрозділів міліції на структуру, що здатна забезпечити умови для нормального і стабільного життя суспільства, зосередження основних зусиль на ...
 • Журба, О. В.; Zhurba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 267-273, 2007)
  Підкреслено, що особливої уваги потребує процес навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України як важливе джерело поповнення системи МВС кадровим потенціалом «вищого ґатунку», фахівцями-правоохоронцями. Зауважено, ...
 • Колєсніков, О. М.; Koliesnikov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 237-244, 2007)
  Встановлені критерії для визначення розміру заподіяного порушенням договірного зобов’язання збитку як грошового зобов’язання. Установлены критерии для определения размера причиненного нарушением договорного обязательства ...
 • Мирза, С. С.; Myrza, S. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 233-237, 2007)
  Розкрито поняття та дана юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Раскрыто понятие и дана юридическая характеристика договора о предоставлении услуг по управлению ...
 • Зозуляк, І. І.; Zozuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 227-232, 2007)
  Проаналізовано діюче законодавство й стан врегулювання ним істотних умов окремих договорів; виявлено, наскільки узгодженим є те, що наразі існує, законодавче врегулювання істотних умов договору щодо окремих договорів із ...
 • Самойлов, М. О.; Samoilov, M. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 222-227, 2007)
  Визначено зміст та місце одного з найважливіших принципів міжнародного приватного права, метою якого є визначення матеріально-правових норм, що застосовуються, а саме автономії волі сторін у виборі застосовуваного до їхніх ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 216-222, 2007)
  Зазначено, що з переходом на ринкові відносини в Україні започатковані нові послуги, у тому числі й транспортні. До них відноситься договір драйвінгу, який слугує охороні прав учасників дорожнього руху. Отмечено, что с ...
 • Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 141-147, 2007)
  Досліджена проблема ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо боротьби з легалізацією тіньових доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано рекомендації щодо створення ефективнодіючої ...
 • Кирилюк, Л. В.; Kyryliuk, L. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 117-122, 2007)
  Надано рекомендації по усуненню прогалин у сфері правового регулювання законного представництва у кримінальному судочинстві України. Даны рекомендации по устранению пробелов в сфере правового регулирования законного ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds