KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 38 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 38 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Янченко, І. М.; Yanchenko, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 84-90, 2007)
  Розглянуті примусові слідчі дії в кримінальному судочинстві України. Запропоновано перелік слідчих дій, які необхідно вважати заходами кримінально-процесуального примусу. Рассмотрены принудительные следственные действия ...
 • Рубан, А. Є.; Ruban, A. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 176-180, 2007)
  Наголошено на необхідністі здійснення належного контролю за діяльністю щодо перевезення пасажирів та вантажів. Визначена система органів контролю в даній сфері та науково обґрунтувано рекомендації щодо покращення діяльності ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 198-204, 2007)
  Наголошено на підвищенні значення використання міліцією різноманітних адміністративно-правових засобів з метою забезпечення виконання правил, попередження і припинення їх порушень. Підкреслено що головним суб’єктом здійснення ...
 • Колєсніков, О. М.; Koliesnikov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 237-244, 2007)
  Встановлені критерії для визначення розміру заподіяного порушенням договірного зобов’язання збитку як грошового зобов’язання. Установлены критерии для определения размера причиненного нарушением договорного обязательства ...
 • Проскурякова, О. С.; Proskuriakova, O. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 281-286, 2007)
  Наведен соціологічний аналіз впливу дисфункціональних традицій на процес реформування ОВС України. Підкреслено, що при подальшому введенні змін необхідно враховувати традиції ОВС України, а також необхідно розробити та ...
 • Конопльов, В. В.; Konoplov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 148-153, 2007)
  Визначено сучасний стан діяльності ОВС за всіма напрямками як правоохоронної, так і внутрішньо-організаційної діяльності. Зазначено, що процедура підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів ...
 • Ковальова, О. В.; Kovalova, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 206-215, 2007)
  Розглянуто основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї. Підкреслено, що дії різних органів, установ та організацій, уповноважених здійснювати ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 216-222, 2007)
  Зазначено, що з переходом на ринкові відносини в Україні започатковані нові послуги, у тому числі й транспортні. До них відноситься договір драйвінгу, який слугує охороні прав учасників дорожнього руху. Отмечено, что с ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 107-111, 2007)
  Проаналізована взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Визначено що попередженню та розкриттю злочинів сприяє сумісна кропітка робота правоохоронних органів з підрозділами державної ...
 • Піскунов, Ю. В.; Piskunov, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 31-36, 2007)
  Розкрито зміст принципу законності діяльності міліції та з’ясовано, що являє собою саме поняття «законність», його природу та сутність. Раскрыто содержание принципа законности деятельности милиции и выяснено, что представляет ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 263-267, 2007)
  Проаналізовано, що найбільш ефективній трансформації системи освіти в Україні, приведенню її у відповідність до сучасних вимог сприяє розвиток дистанційної освіти та дистанційного навчання як процесу здобуття освіти, що ...
 • Смоков, Д. С.; Smokov, D. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 76-84, 2007)
  Дослідження проводилося на матеріалах Одеського регіону у 2005 – 2006 роках, та визначено, що інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням набуває все більшого значення у кримінальному правосудді і ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 99-107, 2007)
  Внесені пропозиції щодо оптимізації та ефективності застосування кримінально-правових норм, які передбачають кримінальну відповідальність за погрози. Їх ефективне застосування дозволить запобігти більш небезпечним злочинам ...
 • Пономарьов, О. В.; Ponomarov, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 166-171, 2007)
  Досліджено історію становлення державного захисту від монополізму в Україні та його порівняння з аналогічними процесами у країнах із розвиненими ринковими відносинами. Зроблено висновок щодо доцільності контролю за виконанням ...
 • Павліченко, Є. В.; Pavlichenko, Ye. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 141-147, 2007)
  Досліджена проблема ефективності, дієвості законодавства, норми якого регулюють відносини щодо боротьби з легалізацією тіньових доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано рекомендації щодо створення ефективнодіючої ...
 • Журба, О. В.; Zhurba, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 267-273, 2007)
  Підкреслено, що особливої уваги потребує процес навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України як важливе джерело поповнення системи МВС кадровим потенціалом «вищого ґатунку», фахівцями-правоохоронцями. Зауважено, ...
 • Зозуляк, І. І.; Zozuliak, I. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 227-232, 2007)
  Проаналізовано діюче законодавство й стан врегулювання ним істотних умов окремих договорів; виявлено, наскільки узгодженим є те, що наразі існує, законодавче врегулювання істотних умов договору щодо окремих договорів із ...
 • Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 255-262, 2007)
  Визначено основні правові засоби, за допомогою яких можна домогтися підвищення рівня захищеності людини і довкілля від небезпечного впливу шкідливих речовин, що містяться у відпрацьованих газах двигуна автомобіля, та ...
 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Волкова, А. Е.; Volkova, A. E. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 66-71, 2007)
  Продемонстровані можливості використання натурних колекцій при попередніх та перевірочних дослідженнях з метою отримання орієнтуючої інформації, визначення напрямків впровадження сучасних комп'ютерних технологій і мобільних ...
 • Бутирін, Є. О.; Butyrin, Ye. O. (Є. О. Бутирін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 56-62, 2007)
  Висвітлені питання щодо сутності політичного курсу Олександра ІІІ, співвідношення контрреформ зі становленням буржуазного суспільства. Проаналізовані проблеми введення інституту земських дільничних начальників. Освещены ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account