KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Коваленко, М. І.; Kovalenko, M. I. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 369 - 376, 2007)
  Проаналізовано поняття належної реклами. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано понятие надлежащей рекламы. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The ...
 • Чича, Р. П.; Chycha, R. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 184-188, 2007)
  Досліджено роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована роль фактических данных ...
 • Селіванов, М. В.; Selivanov, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 323-328, 2007)
  Визначено поняття «право інтелектуальної власності». Визначено їх перелік та проблеми. Определено понятие «право интеллектуальной собственности». Определены перечень и проблемы. The concept of "intellectual property ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 113-118, 2007)
  Проаналізовано правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы правовые последствия освобождения от отбывания наказания ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 235 - 241, 2007)
  Досліджено організаційні аспекти діяльності органів прокуратури. Визначено поняття «органи прокуратури». Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы организационные аспекты деятельности ...
 • Пономаренко, Г. О.; Ponomarenko, H. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 200-207, 2007)
  Проаналізовано сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки, визначено необхідні умови життєдіяльності людини, суспільства та держави, систему правових, організаційних, кадрових, інформаційних та інших заходів, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 124-129, 2007)
  Проаналізовано особливості охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки ОВС України при реалізації громадянами права на свободу совісті й віросповідання. Надано практичні рекомендації щодо вирішення ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 74-78, 2007)
  Досліджено національну ідею та глобалізацію. Визначено, що глобалізація має величезне збільшення масштабів світової торгівлі та інших процесів міжнародного обміну за умов все більш відкритої інтегрованої світової економіки. ...
 • Таранушич, С. В.; Taranushych, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 258-266, 2007)
  Досліджено правові аспекти удосконалення теоретичних питань та правового регулювання статусу природоохоронної прокуратури України. Проаналізовано існуючі у науковій літературі думки щодо сутності та елементного складу ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 303-309, 2007)
  Проаналізовано загальну характеристику стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована общая характеристика стандартам ...
 • Захарченко, О. В.; Zaharchenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 129 - 133, 2007)
  Досліджено процесуальні етапи розшукової діяльності слідчого. Зосереджується увага на висвітлення проблеми найбільш складних етапів розшукової діяльності слідчого - розшук обвинуваченого, місцезнаходження якого ...
 • Гавриленко, О. А.; Gavrylenko, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 85-92, 2007)
  Досліджено історико-правові аспекти інститутів античної демократії на українських теренах. Надано рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы историко-правовые аспекты институтов античной демократии на ...
 • Бондар, Р. Г.; Bondar, R. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 37-47, 2007)
  Досліджено побудову розгорнутої, раціонально обґрунтованої класифікації гарантій депутатської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано построение развернутой, рационально ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 315-323, 2007)
  Розглянуто поділ цивільних правовідносин на певні види практичне і теоретичне значення, на категоріальному рівні визначено їх характеристику, зміст та особливості; встановлено правову природу тих чи інших правовідносин. ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 395-400, 2007)
  Проаналізовано особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы лица старших возрастных групп как важная ...
 • Канішева, К. М.; Kanisheva, K. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 309 - 315, 2007)
  Розглянуто загальний огляд діяльності спеціалізованих сімейних судів Німеччини, охарактеризовано спеціалізацію, як яскраво виражену рису німецької судової влади. Сконцентровано увагу на певній сфері права і отримано більш ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 26-30, 2007)
  Досліджено особистість як суб’єкт державного й правового творення. Розглянуто мету і ресурси. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследована личность как субъект государственного и правового ...
 • Чернецький, О. Л.; Chernetskyi, O. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 251-258, 2007)
  Проаналізовано значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано значение ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 343 - 348, 2007)
  Проаналізовано конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы конституционные основы свободного использования объектов ...
 • Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 107-113, 2007)
  Проаналізовано структуру безпосереднього об’єкта порушення правил адміністративного нагляду. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована структура непосредственного объекта нарушения ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account