KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007, Вип. 36 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu.; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 416-419, 2007)
  Проаналізовано Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы ...
 • Мірошниченко, О. С.; Miroshnichenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5836-1509 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 247-251, 2007)
  Розглянуто види та класифікації адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин. Зосереджується увага на висвітлення проблем законодавчого визначення видів адміністративних правопорушень у сфері земельних ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 315-323, 2007)
  Розглянуто поділ цивільних правовідносин на певні види практичне і теоретичне значення, на категоріальному рівні визначено їх характеристику, зміст та особливості; встановлено правову природу тих чи інших правовідносин. ...
 • Селіванов, М. В.; Selivanov, M. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 323-328, 2007)
  Визначено поняття «право інтелектуальної власності». Визначено їх перелік та проблеми. Определено понятие «право интеллектуальной собственности». Определены перечень и проблемы. The concept of "intellectual property ...
 • Музичко, А. М.; Muzychko, А. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 162-173, 2007)
  Проаналізовано великий позитивний історичний, як вітчизняний, так і зарубіжний досвід використання службово-розшукових собак в оперативних цілях втілений в правоохоронну діяльність підрозділів кримінальної міліції на даному ...
 • Третьякова, М. В.; Tretiakova, М. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 194-199, 2007)
  Досліджено деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано некоторые аспекты обеспечения прав ...
 • Акімов, В. В.; Akimov, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 178-183, 2007)
  Досліджено деякі правові проблеми взаємодії державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы некоторые правовые проблемы ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Богун, А. П.; Bohun, A. P.; Березняк, А. В.; Berezniak, A. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 420-430, 2007)
  Проаналізовано дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы исследования готовности сотрудников милиции к ...
 • Канішева, К. М.; Kanisheva, K. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 309 - 315, 2007)
  Розглянуто загальний огляд діяльності спеціалізованих сімейних судів Німеччини, охарактеризовано спеціалізацію, як яскраво виражену рису німецької судової влади. Сконцентровано увагу на певній сфері права і отримано більш ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 303-309, 2007)
  Проаналізовано загальну характеристику стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована общая характеристика стандартам ...
 • Сергієнко, В. В.; Serhiienko, V. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 354-359, 2007)
  Проаналізовано захист прав споживачів при теплопостачанні. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы защита прав потребителей при теплоснабжении. Даны практические рекомендации по ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 288-297, 2007)
  Досліджено застосування заходів адміністративного примусу органами державної податкової служби; виділено заходи даного різновиду державного примусу в діяльності вищезазначених органів, розглянуто їх зміст та проблеми ...
 • Колєсніков, О. М.; Koliesnikov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 359-364, 2007)
  Проаналізовано здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы осуществления гражданских ...
 • Чернецький, О. Л.; Chernetskyi, O. L. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 251-258, 2007)
  Проаналізовано значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано значение ...
 • Бондар, Р. Г.; Bondar, R. H. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 37-47, 2007)
  Досліджено побудову розгорнутої, раціонально обґрунтованої класифікації гарантій депутатської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано построение развернутой, рационально ...
 • Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 133-143, 2007)
  Досліджено проведення класифікації складів злочинів за ознакою предмета злочину. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы проведения классификации составов преступлений по признаку ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 343 - 348, 2007)
  Проаналізовано конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы конституционные основы свободного использования объектов ...
 • Кулинич, С. А.; Kulynych, S. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 267-275, 2007)
  Досліджено удосконалення теоретикоправових засад здійснення контрольно-наглядових управлінських процедур в діяльності органів прокуратури. Визначено теоретичне поняття «контрольно-наглядові процедури в органах прокуратури»; ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 156-162, 2007)
  Досліджено кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследован уголовно-правовой аспект самовольного занятия земельного ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 8-13, 2007)
  Розглянуто аналіз механізму протидії злочинності через призму та із застосуванням методології дослідження механізму управлінської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account