KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 34 by Issue Date

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 34 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Мічурін, Є. О.; Michurin, Ye. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 244-251, 2006)
  Визначені принципові можливості обмеження майнових прав фізичних осіб як в українському, так і в європейському законодавстві. Виявлені загальні підходи, на яких мають ґрунтуватись обмеження майнових прав фізичних осіб при ...
 • Ляшенко, Н. О.; Liashenko, N. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 342-347, 2006)
  Розглянуті проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні. Підкреслено, що соціалізація особистості триває все життя, але саме в період дитинства закладається її фундамент. Рассмотрены проблемы социализации детей в ...
 • Ніколаєв, І. С.; Nikolaiev, I. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 251-258, 2006)
  Проаналізовані проблеми розмежування відповідальності держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права та юридичних осіб з державною участю, а також визначені шляхи їх вирішення. Проанализированы проблемы ...
 • Андрєєв, О. О.; Andrieiev, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 96-104, 2006)
  Визначено коло типових слідчих ситуацій, які найчастіше складаються на початковому етапі розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми. Определен круг типичных следственных ситуаций, которые чаще всего находятся на ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 324-332, 2006)
  З’ясована сутність диференціації правового регулювання трудових відносин у нормах трудового законодавства. Звернута увага до історії становлення диференціації в трудовому праві України. Выяснена сущность дифференциации ...
 • Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 104-109, 2006)
  Підкреслено, що вибір тактичних прийомів при проведенні та підготовці перевірки показань на місці залежить від типової та конкретної ситуації. Знання слідчим зазначених ситуацій перевірки показань на місці сприятиме ...
 • Греков, Є. А.; Hrekov, Ye. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 258-265, 2006)
  Досліджено структуру сучасного нормативно-правового регулювання авторського права на твори архітектури та проаналізовано використання законодавцем поняття твору архітектури як об’єкта авторського права в різних нормативних ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 7-11, 2006)
  Визначено місце правового регулювання та правового впливу у теорії права, їх заємозалежності та відносної самостійності. Определено место правового регулирования и правового воздействия в теории права, их взаимозависимости ...
 • Яременко, А. О.; Yaremenko, A. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 22-38, 2006)
  Надано визначення поняття масового заходу та розкриті його характерні ознаки. Підкреслено, що масові заходи стали характерною ознакою українського суспільства і сприймаються населенням як буденне явище. Дано определение ...
 • Дубенко, О. М.; Dubenko, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 165-171, 2006)
  Розглянуті деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві. Запропоновано власне бачення шляхів їх вирішення. Наголошено на необхідністі доопрацювання концептуальних положень Кодексу ...
 • Лукіна, І. М.; Lukina, I. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 304-308, 2006)
  Досліджено та розкрито особливості та реалізація засобів процесуального примусу у цивільному процесуальному праві. Исследованы и раскрыты особенности и реализация средств процессуального принуждения в гражданском ...
 • Голубенко, О. Є.; Holubenko, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 292-298, 2006)
  Надано аналіз наукових положень і законодавства стосовно правової природи держави як суб’єкта права інтелектуальної власності. Дан анализ научных положений и законодательства относительно правовой природы государства как ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 53-66, 2006)
  Розглянута діяльність Рад у вказаний період. Підкреслено, що їх діяльність все більше віддалялась від демократичних норм, наповнювалась формалізмом та бюрократизмом, а самі Ради ставали опертям тоталітарного режиму. Рассмотрена ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 130-134, 2006)
  Запропоновано визначення поняття психічного насильства як кримінально-правової категорії. Визначено, що психічне насильство – це суспільно небезпечний, протиправний вплив на психіку іншої особи або групи осіб, який ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 78-82, 2006)
  Запропоновані криміналістичні рекомендації щодо профілактичної діяльності в ході здійснення досудового слідства у справах про злочинні посягання на бюджетні кошти при їх використанні уповноваженими службовими особами. Предложены ...
 • Заєць, О. В.; Zaiets, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 273-279, 2006)
  Досліджено, що у позитивному авторському праві України, як і в авторському праві інших країн передбачено інститут вільного правомірного використання твору без згоди автора, сутність якого полягає у праві особи вільно, без ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 27-31, 2006)
  Розглядається поняття громадського руху як суб’єкта правових і державних змін у роботі «Маніфест Комуністичної партії», яка свого часу здійснила величезний вплив на людей і продовжує впливати на них й зараз. Рассматривается ...
 • Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 309-316, 2006)
  Визначено поняття відомчого правового захисту працівників міліції. Підкреслено, що що сучасний правовий захист працівників міліції потребує негайного комплексного вдосконалення. Определено понятие ведомственной правовой ...
 • Михайлович, Д. М.; Mykhailovych, D. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 17-22, 2006)
  Досліджено еволюцію принципу державного суверенітету у його співвідношенні з принципом захисту прав людини в сучасних умовах світової глобалізації. Исследована эволюция принципа государственного суверенитета в его соотношении ...
 • Горєв, В. О.; Horiev, V. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 279-287, 2006)
  Запропоновано розробити проект цивільно-правової норми, який передбачає адекватні правові обмеження свободи переговорів при укладенні договору та відповідальність за їх порушення, а також запобігав би недобросовісним ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account