KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32 by Title

Browsing Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006, Вип. 32 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 135 - 142, 2006)
  Досліджується поняття адміністративного примусу та порядок його застосування працівниками транспортної міліції, а також закріплення цього поняття на законодавчому рівні. Исследуется понятие административного принуждения ...
 • Голубенко, О. Є.; Holubenko, O. Ye. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип.32.- С. 310 - 314, 2006)
  Проводиться аналіз чинного законодавства України щодо правового становища держави як суб’єкта права інтелектуальної власності з визначенням основних правових проблем в цій сфері, шляхів їх подолання і можливостей удосконалення ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 326 - 330, 2006)
  Аналізується елітний прошарок людей, які завдяки контролю над ключовими ресурсами і своєму становищу у суспільстві концентрують в своїх руках владу і управляють суспільством, діяльність представників якого спрямована (в ...
 • Марцеляк, О. В.; Martseliak, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 221 - 229, 2006)
  Аналізується та уточнюється поняття «виборча система», досліджується її сутність для розроблення новітніх вітчизняних правових категорій. Анализируется и уточняется понятие «избирательная система», исследуется ее сущность ...
 • Погрібний, О. О.; Pohribnyi, O. O. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 321 - 326, 2006)
  Висловлюються деякі міркування автора з проблеми розвитку юридичної соціології, як галузі загальної соціології, об’єктом якої виступають юридичні явища, що становлять собою різновид явищ соціальних. Высказываются некоторые ...
 • Гришина, Н. В.; Hrishina, N. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 130 - 134, 2006)
  Рухаючись від загальної характеристики основних напрямків в дослідженні відповідальності до змістовного аналізу, автор зупинився на тих суттєвих параметрах, які розкривають суть феномена соціальної відповідальності і тому ...
 • Колісник, Т. В.; Kolisnyk, T. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 265 - 276, 2006)
  Проводиться аналіз проблеми множинності критеріїв визначення lex domicilii в праві України та неоднакового їх сприйняття, звертається увага на неузгоджений розвиток актів із публічного та приватного права. Пропонується ...
 • Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 149 - 156, 2006)
  Проводиться системний аналіз щодо проблем організаційної структури та належного правового становища діяльності Державної служби охорони при МВС України. Проводится системный анализ по проблемам организационной структуры ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 55 - 62, 2006)
  Досліджується проблема класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх використанням в кримінально-правовій науці. Исследуется проблема классификации преступлений, связанных с документами и их использованием в ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 169 - 174, 2006)
  Аналізуються компетенції та організаційні особливості органів місцевому самоврядуванню на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії, удосконаленню їх правових характеристик, розвитку локальної ...
 • Васильєв, С. В.; Vasyliev, S. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 216 - 220, 2006)
  Проводиться дослідження правовідносин щодо соціального захисту працівників міліції України у 20-ті рр. Визначаються складові елементи соціального захисту працівників міліції УСРР в різні періоди 20-рр. ХХ ст. та основні ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 346 - 350, 2006)
  Розглядаючи юридичний дискурс як монолітну систему, автор, відзначає, що англійський юридичний дискурс не є однорідним. Юридичний дискурс англійської мови являє собою набір зв'язаних і перекриваючих один одного типів ...
 • Робак, В. А.; Robak, V. A. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 73 - 78, 2006)
  Наукове дослідження присвячено тлумаченню ознак, притаманних не передбаченому законом воєнізованому формуванню, що є різновидом злочинної організації. Научное исследование посвящено толкованию признаков, присущих не ...
 • Резніченко, Г. С.; Reznichenko, G. S. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 48 - 55, 2006)
  Розглядаються деякі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі, досліджується особистість та проблеми їхнього виправлення, значення соціально-демографічних властивостей особи ...
 • Гайдай, В. Я.; Haidai, V. Ya. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 85 - 90, 2006)
  Проведені комплексні дослідження з урахуванням досягнень у вивченні особи злочинця інших наук, зокрема: кримінального права, кримінології, криміналістики, юридичної психології. Оперативно-розшукова характеристика особи ...
 • Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 78 - 84, 2006)
  Досліджуються особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Вивчення практики розслідування даної категорії кримінальних справ, а також узагальнення ...
 • Артеменко, А. П.; Artemenko, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип.32.- С. 351 - 354, 2006)
  Проводиться дослідження специфіки правової свідомості українського народу, ретельне вивчення етнонаціонального грунту , як своєрідної «генетичної проби», що визначає фактори успішного проведення осучаснення правової системи ...
 • Акіменко, Д. О.; Akimenko, D. O.; Хряк, А. П.; Hryak, A. P. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 343 - 346, 2006)
  Розглядаються особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників. Рассматриваются особенности техники передвижения штурмовых групп в условиях антитеррористических ...
 • Коломієць, Т. В.; Kolomiiets, T. V.; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 208 - 216, 2006)
  Досліджується формування українського етносу та націотворення з перших кроків політичних, економічних, культурних державницьких та соціально-культурних перетворень. Исследуется формирование украинского этноса и нации с ...
 • Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 330 - 338, 2006)
  Проводиться дослідження соціологічного вивчення побоювань та страхів, їх характерних рис, соціальних причин та наслідків, що в свою чергу, потребує соціологічної концептуалізації понять, що фіксують дані феномени. Проводится ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account