KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2005, Вип. 31

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2005, Вип. 31

 

Recent Submissions

 • Олійник, П. В.; Oliinyk, P. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 188-194, 2005)
  З’ясовано поняття «чуже майно» та його ознаки. Підкреслено, що для визнання конкретного майна предметом злочину проти власності необхідно встановити наявність у такого майна всіх чотирьох ознак:фізичної, економічної, ...
 • Апанасюк, О. Г.; Apanasiuk, O. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 180-184, 2005)
  Охарактеризовані складові елементи реєстраційного провадження, сформульовані поняття зазначеного провадження. З’ясовано, що реєстраційне провадження як вид адміністративного провадження – це діяльність органів виконавчої ...
 • Половніков, В. В.; Polovnikov, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 173-180, 2005)
  Визначено, що адміністративне затримання є важливим засобом здійснення правоохоронної функції Державною прикордонною службою. Воно надає можливість своєчасного виявлення, попередження та припинення протиправної діяльності, ...
 • Агєєв, О. В.; Ahieiev, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 169-173, 2005)
  Надана загальна характеристика адміністративно-процесуальної діяльності. Розглянуто, що сфера адміністративного процесу являє собою ту сторону суспільних відносин, що найбільшою мірою забезпечує реальні взаємини особи й ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 162-169, 2005)
  Розглянуто систему правового регулювання. Визначено, що головна особливість правового регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції обумовлена специфікою суб’єкта цієї діяльності, якими є органи внутрішніх справ ...
 • Агєєв, М. М.; Ahieiev, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 149-155, 2005)
  Розкрито проблемні питання предмета злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Раскрыты проблемные вопросы предмета преступлений, ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 145-149, 2005)
  Проаналізовано співробітництво ОВС та населення, що дозволяє визначити його як поєднання зусиль працівників міліції та певних груп пересічних громадян для досягнення спільної цілі або взаємопов’язаних цілей. Охарактеризована ...
 • Новіков, В. В.; Novikov, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 141-144, 2005)
  Визначено, що об’єктами відомчого контролю в органах внутрішніх справ є їх структурні елементи, що диференціюються залежно від їх рівня в загальній системі управління. Определено, что объектами ведомственного контроля в ...
 • Тітов, Є. Б.; Titov, E. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 136-141, 2005)
  Розглянуто роль внутрішньодержавного законодавства у боротьбі з актами захоплення заручників. Рассмотрена роль внутригосударственного законодательства в борьбе с актами захвата заложников. The role of domestic legislation ...
 • Рудик, М. В.; Rudyk, M. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 124-128, 2005)
  Зважаючи на суспільну цінність масиву інформації досліджено питання можливості встановлення кримінально-правової охорони розголошення відомостей, які становлять об’єкт професійної таємниці. Учитывая общественную ценность ...
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 392-398, 2005)
  З’ясована сутність та особливості адміністративно-правової охорони тваринного світу, вироблені рекомендації які спрямовані на вдосконалення зазначеного виду діяльності. Выяснена сущность и особенности административно-правовой ...
 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 386-392, 2005)
  Проаналізовано з юридичної точки зору без господарське використання земель. Обгрунтовано, що цей об’єкт природи виступає першоджерелом усіх багатств суспільства, основним засобом виробництва у сільському та лісовому ...
 • Присяжнюк, О. А.; Prysiazhniuk, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 121-124, 2005)
  Розглянуто регулювання застосування електронно-цифрового підпису на основі сучасного та європейського досвіду. Досліджена можливість використання в електронному документообігу електронно-цифрового підпису, яка актуалізувала ...
 • Ярмакі, Х. П.; Yarmaki, H. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 115-121, 2005)
  Наголошено, що на забезпечення і повну реалізацію прав і свобод людини і громадянина має бути спрямована уся державна діяльність і насамперед діяльність у правоохоронній сфері. Підкреслено, що на забезпечення особистої ...
 • Лаптій, І. С.; Laptii, I. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 398-406, 2005)
  Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці дозволяє зробити висновки щодо того, коли й як саме виникли норми, що регулюють оплату праці, яким чином вони розвивалися та змінювалися починаючи з ...
 • Гуславський, В. С.; Huslavskyi, V. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 312-317, 2005)
  Розглянута сутність міжнародного співробітництва. Акцентується увага на тому, що нові реалії вимагають переосмислення теоретико-методологічних засад міжнародного співробітництва з метою вироблення організаційно-правових ...
 • Бурбика, М. М.; Burbyka, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 305-312, 2005)
  Досліджені проблемні питання правового статусу кадрових підрозділів органів прокуратури України. Розглянуто міжнародне співробітництво як важлива умова національної інтеграції України та досліджена роль теоретико-методологічних ...
 • Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 270-278, 2005)
  Розглянуто особливості цивільно-правового захисту честі та гідності працівників міліції. Наголошено на необхідності подальшого дослідження проблеми правового регулювання особистих немайнових прав працівників міліції. Рассмотрены ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 264-270, 2005)
  З’ясовані історичні корені умовного засудження, що дозволило розв’язати низку практичних питань: підстави його застосування, умови звільнення, можливість покладення на засудженого певних обов’язків та ін. Выяснены ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 255-263, 2005)
  Досліджено змістовне наповнення терміна «житло» у праві на недоторканність житла шляхом системного підходу до осмислення цієї категорії у праві. Исследовано содержательное наполнение термина «жилище» в праве на ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds