KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2005, Вип. 31 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2005, Вип. 31 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гудзь, Л. В.; Hudz, L. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 367-374, 2005)
  Проаналізовано конституційно-правове регулювання суспільних відносин у сфері формування органів державної влади і місцевого самоврядування, а також розроблено на цій основі пропозиції по вдосконаленню законодавства, які є ...
 • Ярмакі, Х. П.; Yarmaki, H. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 115-121, 2005)
  Наголошено, що на забезпечення і повну реалізацію прав і свобод людини і громадянина має бути спрямована уся державна діяльність і насамперед діяльність у правоохоронній сфері. Підкреслено, що на забезпечення особистої ...
 • Агєєв, О. В.; Ahieiev, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 169-173, 2005)
  Надана загальна характеристика адміністративно-процесуальної діяльності. Розглянуто, що сфера адміністративного процесу являє собою ту сторону суспільних відносин, що найбільшою мірою забезпечує реальні взаємини особи й ...
 • Книш, В. І.; Knysh, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 392-398, 2005)
  З’ясована сутність та особливості адміністративно-правової охорони тваринного світу, вироблені рекомендації які спрямовані на вдосконалення зазначеного виду діяльності. Выяснена сущность и особенности административно-правовой ...
 • Совгір, І. М.; Sovhir, I. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 436-440, 2005)
  Розглянута сукупність навчально-методичних документів в сфері навчання й виховання учнів загальнопрофільних класів та відомчих ліцеїв. Досліджено, що відомчий юридичний ліцей або профільний клас загальноосвітньої старшої ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 379-385, 2005)
  У центрі дослідження адміністративно-правового захисту фізичних і юридичних осіб знаходяться теоретичні і практичні проблеми регулювання цього захисту як складової частини правоохоронної діяльності державних органів їх ...
 • Бабакін, В. М.; Babakin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 41-44, 2005)
  Визначено, що успішність вирішення завдань, пов’язаних із профілактикою адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень, значною мірою залежить від ефективності організації роботи органів внутрішніх справ, а ...
 • Арістова, І. В.; Aristova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 239-245, 2005)
  Розглянуто еволюцію взаємозв’язків держави та інформаційної сфери в Україні, Визначено, що в теперішній час, як на побутовому, так і на науковому рівні інформаційна сфера розглядається як сфера, яка формується та розвивається ...
 • Павликівський, В. І.; Pavlykivskyi, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 245-249, 2005)
  Вивчено кримінальне законодавство зарубіжних країн про відповідальність за порушення трудових прав людини. Наведен порівняльний досвід встановлення кримінальної відповідальності за посягання на трудові права людини в Україні ...
 • Ясинок, М. М.; Yasynok, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 427-431, 2005)
  Розкрито зміст заочного рішення на основі аналізу дії принципів усності, безпосередності та безперервності. Раскрыто содержание заочного решения на основе анализа действия принципов устности, непосредственности и ...
 • Козак, О. С.; Kozak, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 78-83, 2005)
  Досліджено, що звільнення від кримінальної відповідальності – це здійснювана відповідно до вимог кримінального та кримінально-процесуального законів відмова держави, в особі суду, від застосування щодо особи, котра вчинила ...
 • Самодзен, М. В.; Samodzen, M. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 225-228, 2005)
  Підкреслено, що глибокого та комплексного аналізу потребує нормативно-правова база конституційного права громадян на звернення та механізмів його практичної реалізації. Подчеркнуто, что глубокого и комплексного анализа ...
 • Фіалка, М. І.; Fialka, M.I.; ORCID orcid.org/0000-0001-5599-3335 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 103-110, 2005)
  Надан детальний аналіз проблеми, тобто визначення умов криміналізації діянь, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів. Розглянута термінологія, яка використовується при дослідженні криміналізації. ...
 • Фатьянова, В. О.; Fatianova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 229-234, 2005)
  Надано аналіз криміналістичної літератури, який дозволив дійти висновку про виникнення криміналістичних обліків на початку XX ст., а саме з моменту визнання дактилоскопічного методу реєстрації як основного, коли відбулася ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 31-36, 2005)
  Наведені міркування та розрахунки які складають більш повну картину щодо оцінки такого негативного явища, як правопорушення серед працівників ОВС та надають змогу враховувати визначені особливості при розробці заходів ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 432-436, 2005)
  Здійснена спроба створити проект служби PR для вузу системи МВС з позицій виокремлення і фіксації її головних цілей і напрямків діяльності. Осуществлена попытка создать проект службы PR для вуза системы МВД с позиций ...
 • Тітов, Є. Б.; Titov, E. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 136-141, 2005)
  Розглянуто роль внутрішньодержавного законодавства у боротьбі з актами захоплення заручників. Рассмотрена роль внутригосударственного законодательства в борьбе с актами захвата заложников. The role of domestic legislation ...
 • Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 162-169, 2005)
  Розглянуто систему правового регулювання. Визначено, що головна особливість правового регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції обумовлена специфікою суб’єкта цієї діяльності, якими є органи внутрішніх справ ...
 • Новіков, В. В.; Novikov, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 141-144, 2005)
  Визначено, що об’єктами відомчого контролю в органах внутрішніх справ є їх структурні елементи, що диференціюються залежно від їх рівня в загальній системі управління. Определено, что объектами ведомственного контроля в ...
 • Мельников, В. О.; Melnykov, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 84-89, 2005)
  Вивчено та проаналізовано матеріали кримінальних справ у злочинах, передбачених статтями 383, 384, 385, 386 КК України. Доведено, що загальною їх ознакою є об'єктивна сторона, що полягає у повідомленні органам правосуддя ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account