2010

 

Recent Submissions

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології; Соціологічна асоціація України (Харків : ХНУВС, 2010. – 208 с., 2010)
  Збірка розглядає питання теорії девіантної поведінки, соціальної роботи з девіантами та профілактики девіантної поведінки.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра прикладної психології (Харків : ХНУВС, 2010. – 332 с., 2010)
  Висвітлено актуальні проблеми теоретичних та прикладних досліджень у галузі психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Розглянуто питання професійно-психологічного відбору, профорієнтації та професійно-психологічної ...
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кафедра цивільного права та процесу; Кафедра цивільно-правових дисциплін; Кафедра правових основ підприємницької діяльності (Харків : ХНУВС, 2010.- 456 с., 2010)
  Розглянуто сучасні проблеми цивільного права та процесу України.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 248 с., 2010)
  Розглянуто актуальні питання попередження злочинів суб’єктами ОРД на сучасному етапі.
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 292 с., 2010-11-19)
  У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання (Харків : ХНУВС, 2010. - 294 с., 2010-10-22)
  Висвітлюються сучасний стан дізнання та досудового слідства в органах внутішніх справ України, актуальні проблемні питання кримінально-правового, кримінального та криміналістичного циклів, а також точки зору щодо шляхів ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 244 с., 2010-05-14)
  У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності.
 • ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 168 с., 2010)
  Збірник тез присвячено актуальним питанням розкриття та вирішення проблем інформатизації вищих навчальних закладів, бібліотек, а також розробці та запровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с., 2010-06-05)
  У збірці відображені наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds