KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 1 верес. 2016 р.]

Show simple item record

dc.contributor.author Армаш, Н. О.
dc.contributor.author Armash, N. O.
dc.contributor.author Артеменко, О. В.
dc.contributor.author Artemenko, O. V.
dc.contributor.author Безпалова, О. І.
dc.contributor.author Bezpalova, O. I.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X
dc.contributor.author ResearcherID: J-7221-2016
dc.contributor.author Блудова, С. В.
dc.contributor.author Bludova, S. V.
dc.contributor.author Денисюк, Д. С.
dc.contributor.author Denysiuk, D. S.
dc.contributor.author Джагупов, Г. В.
dc.contributor.author Dzhahupov, H. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114
dc.contributor.author Додін, Є. В.
dc.contributor.author Dodin, Ye. V.
dc.contributor.author Дрозд, О. Ю.
dc.contributor.author Drozd, O. Yu.
dc.contributor.author Журавльов, Д. В.
dc.contributor.author Zhuravlov, D. V.
dc.contributor.author Ізбаш, К. С.
dc.contributor.author Izbash, K. S.
dc.contributor.author Кавун, С. М.
dc.contributor.author Kavun, S. M.
dc.contributor.author Казанчук, І. Д.
dc.contributor.author Kazanchuk, I. D.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
dc.contributor.author Калаянов, Д. П.
dc.contributor.author Kalaianov, D. P.
dc.contributor.author Калюжний, Р. А.
dc.contributor.author Kaliuzhnyi, R. A.
dc.contributor.author Кобзєва, Т. А.
dc.contributor.author Kobzieva, T. A.
dc.contributor.author Колпаков, В. К.
dc.contributor.author Kolpakov, V. K.
dc.contributor.author Куліш, А. М.
dc.contributor.author Kulish, A. M.
dc.contributor.author Макушев, П. В.
dc.contributor.author Makushev, P. V.
dc.contributor.author Миколенко, О. І.
dc.contributor.author Mykolenko, O. I.
dc.contributor.author Мхитарян, А. М.
dc.contributor.author Mkhytarian, A. M.
dc.contributor.author Олефір, В. І.
dc.contributor.author Olefir, V. I.
dc.contributor.author Панова, М. С.
dc.contributor.author Panova, M. S.
dc.contributor.author Пєтков, В. П.
dc.contributor.author Pietkov, V. P.
dc.contributor.author Пєтков, С. В.
dc.contributor.author Pietkov, S. V.
dc.contributor.author Прокопенко, О. Ю.
dc.contributor.author Prokopenko, O. Y.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5826-7830
dc.contributor.author Соболь, Є. Ю.
dc.contributor.author Sobol, Ye. Yu.
dc.contributor.author Філоретова, М. В.
dc.contributor.author Filoretova, M. V.
dc.contributor.author Філютович-Герасименко, В. С.
dc.contributor.author Filiutovych-Herasymenko, V. S.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684
dc.contributor.author Чернецький, О. Л.
dc.contributor.author Chernetskyi, O. L.
dc.contributor.author Чорна, А. М.
dc.contributor.author Chorna, A. M.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0519-7300
dc.contributor.author Шамрай, В. О.
dc.contributor.author Shamrai, V. O.
dc.contributor.author Шатрава, С. О.
dc.contributor.author Shatrava, S. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
dc.contributor.author Шурупова, К. В.
dc.contributor.author Shurupova, K. V.
dc.date.accessioned 2020-04-18T20:48:38Z
dc.date.available 2020-04-18T20:48:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7769
dc.description Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення: станом на 5 серп. 2016 р. / за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ: Центр учб. літ., 2016. - 544 с. uk_UA
dc.description.abstract У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 5 серпня 2016 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2015-2016 p., a також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період. При підго¬товці коментаря широко використано положення профільних законів та незаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд. Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а також студентів аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин. uk_UA
dc.description.abstract en
dc.description.abstract ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Київ: Центр учб. літ., 2016. - 544 с. uk_UA
dc.subject administrative offenses uk_UA
dc.subject адміністративні правопорушення
dc.subject административные правонарушения
dc.subject коментарі
dc.subject
dc.title Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 1 верес. 2016 р.] uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account