KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 440-445, 2004)
  Досліджено деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы некоторые вопросы профессиональной виктимности сотрудников ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Пахар, І. В.; Pakhar, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 435-440, 2004)
  Розглянуто сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз). Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены сущность понятия социальной защиты работников ОВД ...
 • Гаруст, В. Ю.; Harust, V. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 221-227, 2004)
  Проаналізовано компетенцію податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована компетенция ...
 • Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 364-371, 2004)
  Проаналізовано професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирован профессионализм как важный фактор ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 196-199, 2004)
  Розглянуто координацію правоохоронної діяльності на регіональному рівні. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрена координация правоохранительной деятельности на региональном уровне. Даны ...
 • Тімченко, О. В.; Timchenko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 462-466, 2004)
  Розглянуто історію становлення та перспективи розвитку Харківської наукової школи екстремальної юридичної психології. Запропоновано низку рекомендацій щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрена история становления и ...
 • Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9394-2010 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 287-290, 2004)
  Проаналізовано історію становлення судового захисту прав винахідників. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована история становления судебной защиты прав изобретателей. Даны практические ...
 • Сахарук, Т. В.; Sakharuk, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 130-138, 2004)
  Досліджено положення норм кримінального законодавства США про врахування особи винного при призначенні покарання з тим, щоб визначити переваги і недоліки зарубіжного законодавства. Визначено пріоритетні напрямки розвитку ...
 • Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 426-431, 2004)
  Проаналізовано тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы тенденции развития системы ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 118-125, 2004)
  Проаналізовано складові елементи внутрішнього імперативу юриста, котрі є змістом його правосвідомості, виступають культура і право, два органічно пов’язані і постійно взаємодіючі феномени. Зосереджується увага на висвітлення ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 405-410, 2004)
  Проаналізовано професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы профессионализм как ...
 • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 37-40, 2004)
  Проаналізовано, що момент реалізації умислу повинен мати місце тільки після виникнення стану сильного душевного хвилювання, але до його завершення. Розрив у часі між неправомірними діями потерпілого і реалізацією умислу ...
 • Андрєєва, О. Б.; Andrieieva, O. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 450-456, 2004)
  Проаналізовано організацію забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована ...
 • Фесюнін, В. М.; Fesiunin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 150-156, 2004)
  Проаналізовано правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирован правовой статус подразделений ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 411-417, 2004)
  Розглянуто порівняльно-правові дослідження об’єктивно сприяють кращому усвідомленню сучасних проблем правоохоронної діяльності та виробленню уніфікованих засад боротьби зі злочинністю. Проаналізовано зарубіжне законодавство ...
 • Турута, О. В.; Turuta, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 169-174, 2004)
  Проаналізовано органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы органы внутренних дел в механизме реализации прав и ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 180-184, 2004)
  Проаналізовано адміністративно-правовий захист власності на землю. Розглянуто головний принцип формування земельних відносин непорушність права приватної власності на землю. Надано практичні рекомендації щодо вирішення ...
 • Глазько, С. М.; Hlazko, S. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 330-335, 2004)
  Проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы теоретические подходы к определению понятия прекращения ...
 • Тодуа, Г. А.; Todua, H. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 85-89, 2004)
  Визначено розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Определено развитие нормативной базы материально-т ...
 • Ващенко, О. М.; Vashchenko, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 147-150, 2004)
  Розглянуто питання про спроможність органів місцевого самоврядування забезпення відповідними ресурсами делегування повноважень. Запропоновані положення щодо Концепції розвитку місцевого самоврядування для подальших дискусій. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account