KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 28 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 180-184, 2004)
  Проаналізовано адміністративно-правовий захист власності на землю. Розглянуто головний принцип формування земельних відносин непорушність права приватної власності на землю. Надано практичні рекомендації щодо вирішення ...
 • Малиновський, О. Є.; Malynovskyi, O. Ye.; Банікевич, І. В.; Banikevych, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 382-386, 2004)
  Проаналізовано визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы определения критериев оценки профессионализма работника ...
 • Сахарук, Т. В.; Sakharuk, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 130-138, 2004)
  Досліджено положення норм кримінального законодавства США про врахування особи винного при призначенні покарання з тим, щоб визначити переваги і недоліки зарубіжного законодавства. Визначено пріоритетні напрямки розвитку ...
 • Єрохін, С. В.; Yerokhin, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 306-310, 2004)
  Розглянуто відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены отношения посредничества - неотъемлемая часть предмета ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 440-445, 2004)
  Досліджено деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследованы некоторые вопросы профессиональной виктимности сотрудников ...
 • Оспіщев, Є. Я.; Ospishchev, Ye. Ya. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 466-471, 2004)
  Розглянуто дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення. Запропоновано низку рекомендацій щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены дисциплинированность ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 493-496, 2004)
  Досліджено певні риси професіоналізму працівника системи МВС України. Розглянуто, що професіонал-правоохоронець відрізняється від професіоналів в інших галузях усім набутим попередниками досвідом – особливо наочно це ...
 • Гамаль, О. В.; Hamal, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 487-491, 2004)
  Проаналізовано забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализировано обеспечение оптимальной работоспособности ...
 • Іщенко, О. В.; Ishchenko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 387-391, 2004)
  Проаналізовано завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы задачи высшей ведомственной образования системы ...
 • Милорадова, Н. Е.; Myloradova, N. E. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 484-487, 2004)
  Проаналізовано застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу). Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених ...
 • Золотарьов, А. І.; Zolotarov, A. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 40-47, 2004)
  Досліджено звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Исследовано ...
 • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 37-40, 2004)
  Проаналізовано, що момент реалізації умислу повинен мати місце тільки після виникнення стану сильного душевного хвилювання, але до його завершення. Розрив у часі між неправомірними діями потерпілого і реалізацією умислу ...
 • Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016; Проневич, О. С.; Pronevych, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 411-417, 2004)
  Розглянуто порівняльно-правові дослідження об’єктивно сприяють кращому усвідомленню сучасних проблем правоохоронної діяльності та виробленню уніфікованих засад боротьби зі злочинністю. Проаналізовано зарубіжне законодавство ...
 • Рибницький, Г. В.; Rybnytskyi, H. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 323-330, 2004)
  Розглянуто, що шляхом проведення колективних переговорів виявляються і узгоджуються інтереси сторін колективного договору та інших учасників колективно-договірного процесу на підприємстві, в установі, організації. Досліджено ...
 • Гаруст, В. Ю.; Harust, V. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 221-227, 2004)
  Проаналізовано компетенцію податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована компетенция ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 81-84, 2004)
  Проаналізовано конкуренцію кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы конкуренцию уголовно-правовых норм ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 196-199, 2004)
  Розглянуто координацію правоохоронної діяльності на регіональному рівні. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрена координация правоохранительной деятельности на региональном уровне. Даны ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 102-104, 2004)
  Проаналізовано корпоративну етику як превентивний фактор правопорушень в ОВС України. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализирована корпоративная этика в качестве превентивной фактор ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 70-75, 2004)
  Проаналізовано кримінально-правову охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан). Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Проанализированы уголовно-правовая охрана чести и достоинства ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 28. – С. 118-125, 2004)
  Проаналізовано складові елементи внутрішнього імперативу юриста, котрі є змістом його правосвідомості, виступають культура і право, два органічно пов’язані і постійно взаємодіючі феномени. Зосереджується увага на висвітлення ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account