KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Сичов, Д. В.; Sychov, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 386-391, 2004)
  Досліджено, що під трудовою правосуб’єктністю працівника слід розуміти здатність і можливість особи бути суб’єктами трудових правовідносин (абсолютних і відносних) та набувати своїми діями права і обов’язки, пов’язані з ...
 • Ноздріна, М. О.; Nozdrina, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 141-145, 2004)
  Визначено, що принципи кримінального процесу виражають сутність норм і правил поведінки, санкціонованих державою і регламентуючих провадження у кримінальних справах; знаходяться у тісному зв’язку з правовою системою ...
 • Мальцева, Т. В.; Maltseva, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 118-126, 2004)
  Розглянуті особисті немайнові права, які є найбільш важливою складовою в житті людини, відносяться до моральних цінностей, посідають найбільш високе місце у системі духовних цінностей, відіграють велику роль в житті кожної ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 237-243, 2004)
  Вивчено досвід Німеччини, який являє собою найбільш переконливий приклад успішного переходу від авторитарно-терористичного режиму до стійкої демократії на основі поєднання ефективної ринкової економіки, державного регулювання ...
 • Білоконь, М. В.; Bilokon, M. W. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 258-265, 2004)
  Акцентована увага на необхідності комплексного дослідження ролі та місця держави у процесах, що відбуваються у сфері охорони громадського порядку, з урахуванням усвідомлення оновленого змісту зазначеної сфери, сучасних ...
 • Мазур, Д. В.; Mazur, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 230-237, 2004)
  Зроблена спроба дати класифікацію системи актів президента, визначити юридичну природу кожного з видів, та виявити особливості їх функціонування в Україні та Росії. Сделана попытка дать классификацию системы актов президента, ...
 • Глазько, С. М.; Hlazko, S. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 383-386, 2004)
  Досліджені основні прояви юридичної свободи праці працівників в сфері трудового права. Припинення трудових правовідносин передбачає свободу вибору варіанта поведінки сторонами трудового договору. Исследованы основные ...
 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 213-217, 2004)
  Зазначено, що налагодження тісного зв’язку науки і практики стало головним завданням діяльності юридичних товариств. Товариство перетворилося на провідний координуючий і консультаційний юридичний центр Харкова, показало ...
 • Момот, М. Ф.; Momot, M. F. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 310-313, 2004)
  Доведено, що нова система управління людськими ресурсами передбачає сильну, адаптивну, організаційну, корпоративну культуру, яка б стимулювала розвиток атмосфери взаємної відповідальності найманого працівника і ...
 • Остапчук, В. В.; Ostapchuk, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 302-305, 2004)
  Доведено, що правове встановлення принципів державної служби зумовлює функціонування державних органів, діяльність державних службовців, стійкість правового регулювання державно-службових відносин, а також обґрунтування ...
 • Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 331-335, 2004)
  Доведено, що правильне вирішення означеної проблеми дозволить як на практичному, так і на теоретичному рівні визначитись з належними підходами правового регулювання договірних рентних правовідносин і, разом із тим, допоможе ...
 • Сергієнко, В. В.; Serhiienko, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 335-340, 2004)
  Розглянуто паливно-енергетичний комплекс України, який перебуває у особливому соціальному становищі як природна монополія, адже спроможний впливати на економічну і політичну ситуацію в державі. Доведено, що це обумовлює ...
 • Міронова, В. О.; Mironova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 137-140, 2004)
  Досліджено, що універсальний (космополітичний) принцип здійснення юрисдикції базується на основі міжнародної кримінальної юрисдикції стосовно фізичних осіб, що вчиняють міжнародні злочини, у тому числі порушення законів ...
 • Рудик, М. В.; Rudyk, M. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 53-56, 2004)
  Спроба вперше об’єднати технічні вимоги стосовно безпечної експлуатації АЕОМ з правовими нормами, які мають за мету захищати ці правовідносини, та на основі цього дано визначення правилам експлуатації автоматизованих ...
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 296-301, 2004)
  Розглянуто три можливих шляхи розвитку системиМВС України – модернізацію, трансформацію та реформування. Проаналізовані практики реформування будь-яких соціальних систем та розглянуто технологію реформування системи МВС ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 60-63, 2004)
  Розглянуті проблеми з’ясування громадського порядку. Зауважено, що для повноцінного дослідження сутності та змісту правовідносин в сфері охорони громадського порядку доцільним буде з’ясування близького до нього за змістом ...
 • Арістова, І. В.; Aristova, I. V.; Курко, М. Н.; Kurko, M. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 272-280, 2004)
  Визначено, що для якісного забезпечення процесу інтеграції України до Європейського Союзу необхідно провести спеціальні дослідження в напрямку визначення компетенції органів державної влади України щодо організаційного та ...
 • Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 48-52, 2004)
  Досліджено, що при розслідуванні кримінальних справ, пов’язаних з пожежами, обставини, що підлягають установленню, мають коло загальних питань, які необхідно встановлювати при розслідуванні будь-якої пожежі. Доказано, что ...
 • Мельник, О. М.; Melnik, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 322-331, 2004)
  Одним з найбільш вірогідних шляхів чи способів розвитку інтелектуальної, творчої діяльності є створення впевненості у творця об’єктів інтелектуальної власності у тому, що суспільство його творчі зусилля оцінить належним ...
 • Городянко, С. В.; Horodianko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 391-394, 2004)
  Визначено, що безпека працівників органів внутрішніх справ в процесі життєдіяльності об‘єктивно вимагає специфічного, чітко працюючого механізму організаційно-правового забезпечення, здатного здійснювати ефективний вплив ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account