KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 27 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Крейберт, Р. В.; Kreibert, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 223-230, 2004)
  Вивчено проблеми розробки та підписання мирного договору в лютому 1918 р. Української Народної Республіки з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною. Изучены проблемы разработки и подписания мирного договора ...
 • Цикалевич, В. М.; Tsykalevych, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 70-74, 2004)
  Зазначено, що актуальною проблемою, з вирішенням якої пов’язано зміцнення демократичних засад суспільства, є поліпшення взаємовідносин між населенням і міліцією. Отмечено, что актуальной проблемой, с решением которой ...
 • Сіроштан, О. А.; Siroshtan, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 151-154, 2004)
  Зроблені висновки, що тільки повне розуміння змісту права власності, урахування всіх його аспектів дозволить обрати адекватні методи і засоби, необхідні для належної охорони відносин власності, що буде сприяти формуванню ...
 • Гапотій, В. Д.; Hapotii, V. D. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 243-250, 2004)
  Зазначено, що держава була і залишається вирішальним чинником на політичній арені світу, а також є потужним суб’єктом внутрішніх правовідносин, незважаючи на те, що в епоху технологічної модернізації вона проголошується ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Чміль, О. М.; Chmil, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 56-60, 2004)
  Ретельного проаналізована протиріч між змістом професійної діяльності співробітників ОВС і засобами бойової підготовки. Зазначено, що ефективне використання засобів захисту може істотно знизити травматизм у підрозділах ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 402-406, 2004)
  Викладена думка, що впровадження модульно-рейтингової системи в вузівських навчальних курсах «Культурологія» та «Історія культури» дозволить сприяти формуванню світогляду й особистості студента, справді забезпечить ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 237-243, 2004)
  Вивчено досвід Німеччини, який являє собою найбільш переконливий приклад успішного переходу від авторитарно-терористичного режиму до стійкої демократії на основі поєднання ефективної ринкової економіки, державного регулювання ...
 • Бутенко, Д. В.; Butenko, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 355-361, 2004)
  Розглянуто різні джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів. Вважається, що доцільним було б прийняття Закону України «Про систему обов’язкових платежів в Україні». Пропонований Закон виключив би існуючу ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 284-289, 2004)
  Вивчені теоретичні засади діяльності і забезпечення дисципліни серед особового складу міжнародної цивільної поліції. Правову базу цієї діяльності складають акти міжнародного публічного права, національного адміністративного ...
 • Тучак, М. О.; Tuchak, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 75-79, 2004)
  Викладені пропозиції щодо змін в чинному законодавстві будуть сприяти органам, які ведуть боротьбу з корупцією, більш ефективно виявляти такі правопорушення, притягати винних до відповідальності, забезпечувати законність ...
 • Лактіонова, Т. В.; Laktionova, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 79-87, 2004)
  Досліджено питання про надання допомоги жертвам злочинів і захисту їх прав. Поновлення прав і нормального стану жертв злочинів є одним з напрямків віктимологічної профілактики, оскільки запобігає вторинній віктимізації. ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 207-213, 2004)
  Проаналізовано, що в умовах розбудови незалежної демократичної правової держави в Україні питання фінансового підґрунтя функціонування всього державного механізму має принципове значення для досягнення поставлених завдань ...
 • Хилько, Ю. Ю.; Khylko, Yu. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 99-103, 2004)
  Розглянуто в двох аспектах значення законності в діяльності адміністративної служби міліції. З одного боку, здійснюючи діяльність по охороні громадського порядку, захисту прав та свобод громадян, адміністративна служба ...
 • Бараш, Є. Є.; Barash, Ye. Ye. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 63-69, 2004)
  Вивчення і адаптоване впровадження у практику роботи певних методичних напрацювань і практичних прийомів зарубіжної пенітенціарної діяльності є необхідним для окреслення власного шляху, набуття власного досвіду, визначення ...
 • Рудик, М. В.; Rudyk, M. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 53-56, 2004)
  Спроба вперше об’єднати технічні вимоги стосовно безпечної експлуатації АЕОМ з правовими нормами, які мають за мету захищати ці правовідносини, та на основі цього дано визначення правилам експлуатації автоматизованих ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 32-38, 2004)
  Розглянуто питання про історичне походження та причини виникнення злочинів міжнародного характеру як частини транснаціональної злочинності. Рассмотрены вопросы об историческом происхождении и причинах возникновения ...
 • Фесюнін, В. М.; Fesiunin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 175-179, 2004)
  Розглянуті принципи взаємодії податкової служби з громадськістю. Підкреслено, що працівники органів та підрозділів ДПС України повинні роз’яснювати населенню необхідність цієї взаємодії, тобто громадяни повинні зрозуміти ...
 • Любар, М. Г.; Liubar, M. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 189-196, 2004)
  Розглянуто кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. Визначено, що розвиток поліцейських органів у другій чверті ХІХ ст. характеризувався ...
 • Арістова, І. В.; Aristova, I. V.; Курко, М. Н.; Kurko, M. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 272-280, 2004)
  Визначено, що для якісного забезпечення процесу інтеграції України до Європейського Союзу необхідно провести спеціальні дослідження в напрямку визначення компетенції органів державної влади України щодо організаційного та ...
 • Самойлова, О. С.; Samoilova, O. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 185-188, 2004)
  Доведено , що інформація може бути визнана предметом злочину, а також розглянуто такий специфічний предмет злочину, як конфіденційна інформація, що є власністю держави. Доказано, что информация может быть признана предметом ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account