KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 129 - 131, 2004)
  Проведене дослідження сутності та змісту принципів державного управління, похідними від яких, є принципи взаємодії. Проведенное исследование сущности и содержания принципов государственного управления, производными от ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 23 - 28, 2004)
  Проводиться аналіз порушення норм закону: неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих осіб, несправедливе звільнення від неї, чи безпідставна відмова у ньому там, де це звільнення передбачене ...
 • Коломієць, О. Ю.; Kolomiiets, O. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 177 - 180, 2004)
  Проводиться аналіз українського національного руху, який був завжди багатий на різноманітні громадські утворення, в тому числі наукові та професійні. До них належать і національні громадські об’єднання патріотично ...
 • Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 155 - 160, 2004)
  Проведений аналіз системи держаного устрою ФРН, яка впливає на законодавство та управління державою на рівні Федерації та Європейського Союзу. Проведенный анализ системы государственного устройства ФРГ, которая влияет на ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 139 - 143, 2004)
  Досліджується місце і роль народного депутата України в державному механізмі та політичній системі України, його правове становище. Исследуется место и роль народного депутата Украины в государственном механизме и ...
 • Симов'ян, С. В.; Symovian, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 51 - 55, 2004)
  Проводиться дослідження німецького досвіду боротьби з відмиванням брудних грошей , яке може представляти наукову і практичну цінність для українських фахівців . Проводится исследование немецкого опыта борьбы с отмыванием ...
 • Тучак, Р. М.; Tuchak, R. M.; Фролов, М. М.; Frolov, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 106 - 109, 2004)
  Досліджено проблему перегляду судових рішень у порядку повторної касації , яка є самостійним інститутом цивільного судочинства. Исследована проблема пересмотра судебных решений в порядке повторной кассации, которая ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139, 2004)
  Досліджується класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, класифікаційні критерії дозволяють з різних боків розглянути адміністративно-юрисдикційні провадження, найбільш рельєфно виділити окремі сторони ...
 • Добкін, М. М.; Dobkin, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 231 - 234, 2004)
  Автор аналізує визначення меж поняття «моральні засади суспільства» та проводить співвідношення його з категорією «добросовісність». Пропонує звернутись до етимологічного походження слова «добросовісність» та похідних від ...
 • Мартиненко, О. А.; Martynenko, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 70 - 75, 2004)
  Аналізується досвід британської поліцій, порівнюється з досвідом США та Нідерландів. Британці, спрямувавши основні зусилля на реорганізацію поліцейських сил, намагаються надати діяльності поліції не стільки карального, ...
 • Бондаренко, Н. О.; Bondarenko, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 160 - 164, 2004)
  Аналізується сутність економічної злочинності, особливості її розвитку в Україні і розробка засобів протидії, які є головним завданням не тільки для підвищення безпосередньо професіоналізму співробітників, органів внутрішніх ...
 • Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 254 - 260, 2004)
  Досліджено теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктивний склад та здійснення політичними партіями права власності. Исследованы теоретические и практические основы влияния специальной ...
 • Аверін, В. М.; Averin, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 234 - 243, 2004)
  Проведене дослідження питань щодо співвідношення таких категорій, як виконавча влада та місцеве самоврядування у контексті бюджетного процесу, а також обсягу власних та делегованих повноважень місцевих державних адміністрацій ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 303 - 307, 2004)
  Проводиться актуальне дослідження, зумовлене необхідністю вдосконалення системи викладання іноземних мов у вищій школі. Мотиваційне поле керує мовнокомунікативною діяльністю, що й стало темою статті. Метою роботи є розгляд ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 192 - 196, 2004)
  Проведений аналіз розвитку фондового ринку у Російській імперії і на території українських губерній з урахуванням національних особливостей. Проведенный анализ развития фондового рынка в Российской империи и на территории ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 19 - 23, 2004)
  Досліджується актуальна проблема відновлення або підтримання правопорядку як засобу забезпечення міжнародного миру і безпеки . Исследуется актуальная проблема восстановления или поддержания правопорядка как средства ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106, 2004)
  Розглядається питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юридичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про правовий ...
 • Благовісний, С. Г.; Blahovisnyi, S. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 180 - 186, 2004)
  Проводяться історико-юридичні дослідження періоду Української революції 1917-1920 рр., спроба політико-правового аналізу останнього і найбільш драматичного період історії Української Центральної Ради (січень-квітень ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 278 - 285, 2004)
  Досліджено особливості проходженням державної служби, службово-правовий стан державного службовця. Исследованы особенности прохождением государственной службы, служебно-правовое положение государственного служащего. The ...
 • Яценко, Ф. П.; Yatsenko, F. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 119 - 123, 2004)
  Висвітлюється проблема взаємодії між органом внутрішніх справ (а саме районним відділом як структурною одиницею ОВС) та місцевими органами влади. Освещается проблема взаимодействия между органами внутренних дел (а именно ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account