KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2004, Вип. 26 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 13 - 19, 2004)
  Аналізується діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю , що ґрунтуєся на глибокому і всебічному аналізі й оцінці різних явищ, процесів, факторів, що відносяться до правоохоронної сфери, і ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 186 - 192, 2004)
  Досліджуються питання організації фінансового апарату Російської імперії на окупованих територіях Галичини та Буковини у роки І світової війни. Исследуются вопросы организации финансового аппарата Российской империи на ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 100 - 106, 2004)
  Розглядається питання про регламентацію в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, прав і обов'язків на її території, юридичній відповідальності за порушення законів України, тобто мова йде про правовий ...
 • Фоліс, І. А.; Folis, I. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 75 - 79, 2004)
  Досліджується взаємодія слідчого з працівниками органів дізнання взагалі і оперативними працівниками зокрема. Взаємодія працівників органів дізнання в ході досудового слідства у справі створює умови для глибокого і всебічного ...
 • Смирнов, А. М.; Smirnov, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 131 - 135, 2004)
  Проведене актуальне дослідження юридичної природи права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя, оскільки воно є найбільш ефективним засобом для відстоювання потерпілим своїх прав і законних інтересів, тому що у ...
 • Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 87 - 92, 2004)
  Розглянуті проблемні питання кодифікації законодавства, що регулює трудові відносини працівників органів внутрішніх справ, проект Закону України «Про органи внутрішніх справ України», підготовлений Міністерством внутрішніх ...
 • Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 250 - 254, 2004)
  Метою даного дослідження є визначення характеру норм, що регулюють відносини у договорі морського агентування, який закріплений у Кодексі торговельного мореплавства України, та питання про поділ права на приватне та ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26. - С. 216-222, 2004)
  Під час дослідження процесу еволюції адміністративно-територіальної організації Республіки Польща з'ясовано основні детермінанти, що вплинули на перебіг змін; з'ясовані хронологічні рамки та здійснено періодизацію; визначено ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 19 - 23, 2004)
  Досліджується актуальна проблема відновлення або підтримання правопорядку як засобу забезпечення міжнародного миру і безпеки . Исследуется актуальная проблема восстановления или поддержания правопорядка как средства ...
 • Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 129 - 131, 2004)
  Проведене дослідження сутності та змісту принципів державного управління, похідними від яких, є принципи взаємодії. Проведенное исследование сущности и содержания принципов государственного управления, производными от ...
 • Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 23 - 28, 2004)
  Проводиться аналіз порушення норм закону: неправомірне притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих осіб, несправедливе звільнення від неї, чи безпідставна відмова у ньому там, де це звільнення передбачене ...
 • Завальний, М. В.; Zavalny, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X; ResearcherID: D-1788-2016 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 135 - 139, 2004)
  Досліджується класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, класифікаційні критерії дозволяють з різних боків розглянути адміністративно-юрисдикційні провадження, найбільш рельєфно виділити окремі сторони ...
 • Бондаренко, Н. О.; Bondarenko, N. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 160 - 164, 2004)
  Аналізується сутність економічної злочинності, особливості її розвитку в Україні і розробка засобів протидії, які є головним завданням не тільки для підвищення безпосередньо професіоналізму співробітників, органів внутрішніх ...
 • Коваленко, А. В.; Kovalenko, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 28 - 35, 2004)
  Проведено науковий аналіз існуючих думок науковців щодо різновидів технічних засобів, що використовуються у процесі дізнання, розслідування у кримінальних справах, при вирішенні завдань оперативно-розшукової, адміністративної, ...
 • Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 297 - 303, 2004)
  Проаналізовано комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми. Розв’язання завдань протидії торгівлі людьми можливе , на думку автора, лише шляхом визначення основних організаційних ...
 • Романов, С. Ю.; Romanov, S. Yu.; Максимова, О. О.; Maximova, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 61 - 64, 2004)
  Розглянуто питання підвищення ефективності системи профілактики злочинних проявів неповнолітніх, які скоїли корисливі або корисливо-насильницькі злочини (крадіжки, розбої, пограбування та інші). Рассмотрены вопросы повышения ...
 • Чорний, М. Г.; Chornyi, M. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 201 - 207, 2004)
  Проведення дослідження ідей лібералізму відкриває знання принципів соціальних перетворень без застосування шокових, дестабілізуючих, стрибкоподібних прийомів. За своєю суттю знайомство з системою принципів лібералізму в ...
 • Кузніченко, О. В.; Kuznichenko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 26.- С. 285 - 289, 2004)
  Проведене дослідження процедурних і процесуальних норм у трудовому праві, яке, на думку автора, слід розпочинати з термінології. Саме від правильного використання терміна часто залежить «упізнання» усієї директиви, ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 303 - 307, 2004)
  Проводиться актуальне дослідження, зумовлене необхідністю вдосконалення системи викладання іноземних мов у вищій школі. Мотиваційне поле керує мовнокомунікативною діяльністю, що й стало темою статті. Метою роботи є розгляд ...
 • Бондар, Г. Ю.; Bondar, G. Yu. (Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2004.- Вип. 26.- С. 109 - 115, 2004)
  Досліджується порядок формування міжвідомчих слідчо-оперативних груп як форми взаємодії слідчих підрозділів та органів дізнання правоохоронних відомств. В зв’язку з надзвичайністю правового статусу міжвідомчих слідчо-оперативних ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account