KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 1 (22) by Issue Date

Browsing Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2020, № 1 (22) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 92-99, 2020)
  Соціокультурні процеси сьогодення настільки динамічні, що їх констатація, а тим більше детальний розгляд, вимагають вироблення нових поглядів на вивчення деяких аспектів традиційних кримінологічних проблем. Через складність ...
 • Шабельніков, С. К.; Shabelnikov, S. K. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 234-245, 2020)
  Досліджено природу кримінологічного законодавства. Під ним запропоновано розуміти міжгалузеву мережу нормативно-правових актів та їх положень, що регулюють суспільні відносини у сфері протидії злочинності шляхом визначення ...
 • Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487; Крижановський, М. В.; Kryzhanovskyi, M. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 27-34, 2020)
  Розглянуто теоретико-прикладний аналіз реалізації примусових заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в аспекті їх виконання, і на цій основі зроблені власні узагальнюючі висновки. Відзначено, що ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 131-139, 2020)
  Між наркокартелями і звичайними компаніями багато спільного - від труднощів в управлінні персоналом до ризиків, пов'язаних з діяльністю інтернет-магазинів. Але особливо важливим є те, що часто всі спроби придушити ...
 • Кожушко, С. О.; Kozhushko, S. O. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 224-233, 2020)
  У статті досліджена природа злочинності в сфері оборонно-промислового комплексу України. Встановлено, описаний її міжгалузевий характер, пояснено ознаки стійкості, інстітуціоналізірованності. Визначено функціональна структура ...
 • Носач, А. В.; Nosach, A. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 116-122, 2020)
  Визначено основні профілактичні заходи, які слід застосовувати на індивідуальному рівні щодо осіб, які виявили намір вчинити злочин проти державного суверенітету чи інші суспільно небезпечні діяння, які безпосередньо ...
 • Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 72-81, 2020)
  Стаття присвячена аналізу історичного розвитку кримінально-правових норм, що забезпечують охорону права людини на таємницю кореспонденції в Україні. Формуванню цієї інституції кримінального права, виробленні конкретних ...
 • Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 140-151, 2020)
  У статті описані теоретичні передумови дослідження ресентимента. Виявлено та характеризована його природа як елемента політики ідентичності та антропологічної константи, особливою формою реалізації потреби в приналежності. ...
 • Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 64-71, 2020)
  Розглянуто особливості суб'єктивних ознак безгосподарчого використання земель. Визначено, що більшу суспільну небезпеку представляють злочини проти довкілля, що здійснюються посадовими особами. Причиною деградації грунтів ...
 • Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 152-159, 2020)
  Проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття особистості злочинця. Виявлено характерні ознаки розуміння поняття особистості в педагогіці, психології та соціології, а також зі суміжними з кримінології кримінальним, ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 176-182, 2020)
  Аналіз кримінального законодавства свідчить, що перелік покарань, що застосовуються до неповнолітніх, у порівнянні з особами, які досягли повноліття, істотно обмежений. Акцентовано увагу на негативну тенденцію, згідно з ...
 • Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 100-106, 2020)
  Проаналізовано основні внутрішні загрози економічній безпеці країни. Досліджено причини їх виникнення та сутність. Запропоновано комплексне бачення кримінологічної моделі загроз економічної безпеки. Зроблено висновок про ...
 • Маслова, Н. Г.; Maslova, N. H. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 107-115, 2020)
  Стаття присвячена деконструкції і криминологическому аналізу кримінального радикалізму. Останній визначено як соціокультурний феномен, що полягає в особливому, інтегративно-опозиційному поєднанні наративів, дискурсу, ...
 • Мар'єнко, Л. М.; Marienko, L. M. (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 215-223, 2020)
  Описано сучасний стан загроз і насильства по відношенню до суддів в Україні на підставі базових кримінологічних показників рівня, динаміки, структури та ключових ознак особистості злочинця. Виявлено, що абсолютна більшість ...
 • Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 82-91, 2020)
  Визначено сутність норми про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, проаналізовано законодавчі ініціативи щодо зміни і ...
 • Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 35-47, 2020)
  Здійснено системний аналіз кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості особистості в контексті змін, внесених до розділу IV Особливої ​​частини КК України в 2017-2019 роках. ...
 • Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 123-130, 2020)
  Шляхом аналізу Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» узагальнено заходи запобігання та протидії дискримінації відповідними суб'єктами. На основі цього і результатів попередніх дослідників ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 160-166, 2020)
  Порушено питання про роль кримінологічної науки в практиці протидії злочинності. Визначено основні форми впровадження результатів кримінологічних досліджень та окреслено проблеми, що виникають у зв'язку із здійсненням цієї ...
 • Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 192-196, 2020)
  Стаття присвячена окремим практичним аспектам кваліфікації кримінальних злочинів проти прав неповнолітніх. Наведено скорочений аналіз основних дефініцій і нормативно-правових актів, що визначають ознаки складів злочинів ...
 • Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388 (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2020. – № 1 (22). – С. 57-63, 2020)
  У статті розглянуто окремі питання кваліфікації незаконного проведення абортів, таких як тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої. розмежовані склади злочинів, передбачених ст. 134 КК України, ст. 121 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account