KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Коротка, О. М.; Korotka, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 250-257, 2003)
  Аналізується існуючий порядок визначення розміру шкоди, визначаються недоліки нормативно–правового регулювання в цій сфері, обґрунтовуються пропозиції й висновки щодо його подальшого удосконалення. Анализируется существующий ...
 • Коломієць, Т. В.; Kolomiiets, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 190-195, 2003)
  Розглянуті природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І.Є. Шада в працях історика Д.І. Багалія. Професор Шад і його однодумці наполягали на тому, що первинними і найголовнішими в науці є свобода наукового дослідження ...
 • Степанов, П. Л.; Stepanov, P. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 46-49, 2003)
  Наголошено, що широке використання інституту дійового каяття не тільки реально захищає інтереси особи, яка скоїла злочин і щиро розкаялася в ньому, а й відповідає інтересам держави. Тому розширення комплексу правових ...
 • Берідзе, М. Н.; Beridze, M. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 77-80, 2003)
  Проаналізовані суспільні відносини, які пов’язані з порушеннями посадовими особами прав і свобод громадян, подання останніми скарги в адміністративний або судовий орган, регулюються нормами права адміністративної юстиції. ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 292-295, 2003)
  Зосереджена увага на деяких результатах оцінки загального стану соціальної роботи і соціального захисту працівників ОВС, які були отримані в ході анкетного опитування працівників ОВС і в ході проведення фокус–груп за участю ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 111-115, 2003)
  Пропонується класифікація правових джерел, що регламентують службову діяльність підрозділів Цивільної поліції ООН, інших міжнародних організацій, які беруть участь в операціях з підтримання або відновлення миру, що диференціює ...
 • Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 287-292, 2003)
  Наголошено, що необхідною умовою прийняття рішень, заснованих на даних досліджень громадської думки, є врахування специфіки її суб’єктів. Зазначено, що основними суб‘єктами громадської думки щодо органів внутрішніх справ ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 234-238, 2003)
  Розглянуті службово–трудові правовідносини як системне утворення. Проведений аналіз існуючих у спеціальній літературі підходів щодо визначення структури трудових (службово–трудових) правовідносин дозволяє зробити певні ...
 • Чернець, М. Г.; Chernets, M. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 21-25, 2003)
  Розглянуті основні задачі інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ. Це є нагромадження, збереження, пошук і видача інформації.Зазначено, що оснащення персональними комп'ютерами й іншою інформаційною технікою ...
 • Цибуленко, Л. О.; Tsybulenko, L. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 184-189, 2003)
  Проаналізовано становлення та розвиток муніципальної земельної та виробничої власності – економічної основи міської територіальної громади таких міст Півдня як Одеса, Миколаїв та Херсон, висвітлено значення міст як центрів ...
 • Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 163-170, 2003)
  Розглянуто розвиток ідей конституціоналізму в Росії та в Україні на початку ХХ ст. Визначено, що українська конституційна думка набагато випереджала російське державницьке розуміння самої ідеї конституціоналізму. Рассмотрено ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 179-184, 2003)
  Досліджено питання боротьби за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною. Розглянуті обставини укладання Рапалльського договору. Після підписання міждержавної угоди про розширення Рапалльського договору Німеччина визнала де–юре ...
 • Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 209-215, 2003)
  Проаналізовано правове становищє суб'єктів договору морського агентування через визначення основних суб’єктивних прав і обов'язків морського агента і судновласника, які становлять зміст розглядуваного договору, та їх ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 103-111, 2003)
  Доведено,що боротьбу з організованою злочинністю, утвердження правопорядку в державі необхідно розглядати як надзвичайно актуальне загальнодержавне завдання великої політичної ваги, яке повинно реалізуватися через прийняття ...
 • Лапшина, В. Л.; Lapshina, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 274-277, 2003)
  Наголошено, що перехід до нових економічних умов змінює цілі і задачі профорієнтації. Соціальні прогнози розвитку України дозволяють стверджувати, що профорієнтація в нашій державі ще тривалий час буде необхідною умовою ...
 • Московець, В. І.; Moskovets, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0216-9470 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 267-271, 2003)
  Розглянуто сучасний стан системи соціального захисту в ОВС України. Доведено, що ефективність діяльності кожного з підрозділів органів внутрішніх справ і ефективність кожного з його працівників залежать від багатьох супутніх ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Чміль, М. О.; Chmil, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 60-63, 2003)
  У результаті проведених досліджень можна говорити про недостатню кваліфікацію працівників міліції по забезпеченню особистої безпеки, особливо в екстремальних умовах. Назріла необхідність запровадження нової обов'язкової ...
 • Пономаренко, Ю. Г.; Ponomarenko, Yu. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 39-43, 2003)
  Зазначено, що для складання кримінологічної характеристики особистості злочинця у сфері незаконного наркообігу доцільно з’ясовувати такий перелік його властивостей і якостей, які дозволяють встановити причинні зв’язки, що ...
 • Фролова, О. Г.; Frolova, O. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 12-15, 2003)
  Загальній постановці питання про необхідність вивчення сучасних закономірностей розвитку злочинності присвячена стаття. Общей постановке вопроса о необходимости изучения современных закономерностей развития преступности ...
 • Яценко, Т. П.; Yatsenko, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0033-3238 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 257-261, 2003)
  Зазначено, що українське законодавство про контракти в цілому відповідає сучасним вимогам. Що ж до припинення службово–трудових відносин осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, вони повинні з ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account