KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2003, Вип. 24 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 179-184, 2003)
  Досліджено питання боротьби за дипломатичне визнання УСРР Німеччиною. Розглянуті обставини укладання Рапалльського договору. Після підписання міждержавної угоди про розширення Рапалльського договору Німеччина визнала де–юре ...
 • Перунова, О. М.; Perunova, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 132-139, 2003)
  Проведено аналіз питань щодо судового рішення та зроблені висновки, які допоможуть більш чітко з’ясувати правову природу і особливість цього акта правосуддя, яким закінчується розгляд і вирішення цивільної справи в суді. ...
 • Ямковий, В. І.; Yamkovyi, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 226-233, 2003)
  Розглянуті проблеми участі казни у цивільних правовідносинах з приводу майна в натурі, що є одним з аспектів участі держави у майнових відносинах, врегульованих цивільним та господарським правом, на рівних засадах з іншими ...
 • Чернець, М. Г.; Chernets, M. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 21-25, 2003)
  Розглянуті основні задачі інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ. Це є нагромадження, збереження, пошук і видача інформації.Зазначено, що оснащення персональними комп'ютерами й іншою інформаційною технікою ...
 • Сахарук, Д. В.; Sakharuk, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 205-209, 2003)
  Викладена методологія, яка застосовуватиметься під час дослідження, є найбільш оптимальною, такою, що відповідає його меті та завданням, що забезпечує економне використання наукового апарату та сприяє ефективному вирішенню ...
 • Цибуленко, Л. О.; Tsybulenko, L. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 184-189, 2003)
  Проаналізовано становлення та розвиток муніципальної земельної та виробничої власності – економічної основи міської територіальної громади таких міст Півдня як Одеса, Миколаїв та Херсон, висвітлено значення міст як центрів ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 282-287, 2003)
  Наголошено, що процеси, які розгортаються в країні, змінюють пріоритети діяльності органів внутрішніх справ у бік широкого соціального обслуговування населення. Розглянуті заходи щодо підвищення іміджу ОВС. Отмечено, что ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 103-111, 2003)
  Доведено,що боротьбу з організованою злочинністю, утвердження правопорядку в державі необхідно розглядати як надзвичайно актуальне загальнодержавне завдання великої політичної ваги, яке повинно реалізуватися через прийняття ...
 • Яременко, В. В.; Yaremenko, V. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 43-45, 2003)
  Відзначено, що ефективність управління багато в чому залежить від інформаційного забезпечення й значною мірою визначається його цілями, досягненням яких забезпечується стійкість системи або її зміна в необхідному ...
 • Пономаренко, Ю. Г.; Ponomarenko, Yu. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 39-43, 2003)
  Зазначено, що для складання кримінологічної характеристики особистості злочинця у сфері незаконного наркообігу доцільно з’ясовувати такий перелік його властивостей і якостей, які дозволяють встановити причинні зв’язки, що ...
 • Берідзе, М. Н.; Beridze, M. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 77-80, 2003)
  Проаналізовані суспільні відносини, які пов’язані з порушеннями посадовими особами прав і свобод громадян, подання останніми скарги в адміністративний або судовий орган, регулюються нормами права адміністративної юстиції. ...
 • Білоконь, М. В.; Bilokon, M. W. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 5-12, 2003)
  Проаналізовані особливості стану злочинності у розвинених країнах світу. Звертаючись до досвіду боротьби зі злочинністю у цих країнах, отримана додаткова можливість для кращого та більш поглибленого й адекватного розуміння ...
 • Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 72-76, 2003)
  Зроблено висновок, що викрадення людини це – заволодіння людиною шляхом її фізичного вилучення з постійного чи тимчасового місця перебування, мікросоціального середовища (місця проживання, роботи, відпочинку, лікування і ...
 • Бутенко, Д. В.; Butenko, D. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 221-225, 2003)
  Доведено, що державні позабюджетні соціальні цільові фонди – це фонди грошових коштів, що являють собою самостійний елемент фінансової системи України, не консолідовані у Державний та місцеві бюджети, які формуються за ...
 • Коротка, О. М.; Korotka, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 250-257, 2003)
  Аналізується існуючий порядок визначення розміру шкоди, визначаються недоліки нормативно–правового регулювання в цій сфері, обґрунтовуються пропозиції й висновки щодо його подальшого удосконалення. Анализируется существующий ...
 • Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 209-215, 2003)
  Проаналізовано правове становищє суб'єктів договору морського агентування через визначення основних суб’єктивних прав і обов'язків морського агента і судновласника, які становлять зміст розглядуваного договору, та їх ...
 • Кравцова, Т. М.; Kravtsova, T. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 201-205, 2003)
  Доведено, що державному регулюванню підприємництва властивий справжній демократизм, що виражається в забезпеченні законності не тільки державними органами, системою адміністративно–правових заходів, установленням строгої ...
 • Теличкін, О. О.; Telychkin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 111-115, 2003)
  Пропонується класифікація правових джерел, що регламентують службову діяльність підрозділів Цивільної поліції ООН, інших міжнародних організацій, які беруть участь в операціях з підтримання або відновлення миру, що диференціює ...
 • Коломієць, Т. В.; Kolomiiets, T. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 190-195, 2003)
  Розглянуті природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І.Є. Шада в працях історика Д.І. Багалія. Професор Шад і його однодумці наполягали на тому, що первинними і найголовнішими в науці є свобода наукового дослідження ...
 • Гузьман, О. А.; Huzman, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1694-0131 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 292-295, 2003)
  Зосереджена увага на деяких результатах оцінки загального стану соціальної роботи і соціального захисту працівників ОВС, які були отримані в ході анкетного опитування працівників ОВС і в ході проведення фокус–груп за участю ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account