KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 4 (87)

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2019, № 4 (87)

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. Л. В. Могілевський. - Харків: ХНУВС, 2019. - № 4 (87). - 200 с. - ISSN 2617-278X (Online).

Recent Submissions

 • Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Коршенко, В. А.; Korshenro, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 179-186, 2019)
  Доводено, що традиційні методики автотехнічної експертизи не в змозі дати відповіді на всі питання, які можуть бути порушені в кримінальних та адміністративних справах, а також під час розгляду цивільних позовів про ...
 • Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 170-178, 2019)
  На підставі аналізу стану наукових досліджень алгоритмізації та програмування слідчої діяльності в криміналістиці обґрунтовано доцільність застосування програмного підходу до вирішення типових тактичних завдань в інших ...
 • Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 162-169, 2019)
  У статті досліджено сучасний стан діяльності Збройних Сил країн Балтії, а саме Латвії, Литви та Естонії. Визначено, що діяльність Збройних Сил країн Балтії базується на стандартах НАТО, що імплементовані відповідно до ...
 • Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 104-116, 2019)
  Здійснено оцінювання змісту адміністративних нормативно-правових актів (на прикладі правового регулювання питань обмежень щодо одержання подарунків) крізь призму сучасного розуміння принципів адміністративного права, що ...
 • Веклюк, О. В.; Vekliuk, O. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 42-53, 2019)
  Проаналізовано наукову літературу та досліджено нормативно-правову базу щодо видів часу відпочинку за трудовим законодавством, якими користуються працівники Національної поліції України. Спираючись на погляди окремих ...
 • Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 33-41, 2019)
  Досліджено проблематику визначення суб’єктного складу акціонерного договору. На підставі аналізу законодавства України та інших країн, а також правової доктрини корпоративного права зроблено висновок, що такими особами ...
 • Сорочан, Н. В.; Sorochan, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4387-0754 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2019. – № 4 (87). – С. 54-61, 2019)
  Досліджено визначення поняття принципів правового регулювання заохочення працівників Національної поліції України.З’ясовано, що заохоченням як засобом правового впливу є стимулювання певної поведінки особи під дією ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds