KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Recent Submissions

 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Пилипенко, Н. М.; Pylypenko, N. M. (Економіка та держава. - 2021. - № 7. - С. 21-28, 2021)
  Досліджено сутність детінізації економіки як мультикомпонентного процесу створення умов, необхідних для стійкого економічного зростання України. Проаналізовано динаміку тінізації економіки України. Запропоновано ряд заходів, ...
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Соціальна економіка. - 2019. - Вип. 57. - С. 18-24, 2019)
  Визначено особливості сутнісного змісту антикризового управління фінансами, як системи контрзаходів, типізований набір спеціальних заходів, що набувають вирішального значення в діяльності суб’єкта господарювання. Сформульовано ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Головко, О. В.; Golovko, O. V.; (Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. – 2020. – Вип. 99. – С. 74-81, 2020)
  Розглянуто елементи розвитку міжрегіональних відносин, що призвели до створення нових підприємницьких структур. Визначено основні напрями міжрегіонального співробітництва суб’єктів господарювання та здобуття ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Ананьєва, Є. А.; Ananieva, Ye. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1459-6629; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Внукова, Н. В.; Vnukova, N. V.; ; Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172; Добровінський, А. В.; Dobrovinskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7463-2292; Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314; Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433; Матвеєв, С. П.; Matveiev, S. P.; ; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Подорожній, А. Ю.; Podorozhnii, A. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6649-8978; Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Сєвідова, І. О.; Sievidova, I. O.; ; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Фомін, Г. Ф.; Fomin, H. F.; ; Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Харків: ХНУВС, 2021. – 308 с., 2021)
  У підручнику визначено теоретичні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці, розкрито зміст основних понять і проаналізовано сучасне національне законодавство та міжнародні нормативно-правові акти з організації безпеки ...
 • Bakumov, O. S.; Бакумов, О. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Neviadovskyi, V. O.; Невядовський, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Shaituro, O. P.; Шайтуро, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0533-8409 (Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 4. – P. 14-23, 2018)
  Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що саме розвиток інформаційних і комунікаційних технологій призвело до виникнення інформаційного суспільства, що послужило поштовхом для розвитку електронної економіки, ...
 • Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Fursa, V. A.; Фурса, В. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ; Komziuk, M. A.; Комзюк, М. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7656-1061; Khloponina-Gnatenko, O. I.; Хлопоніна-Гнатенко, О. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4654-6319; Pidkopai, D. S.; Підкопай, Д. С.; (European Journal of Sustainable Development. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 171-186, 2021)
  Дослідження характеризує економічну безпеку як сукупність умов, необхідних для забезпечення нормального економічного розвитку країни та відновлення розриву у розвитку порівняно з країнами Європи під час інтеграції України до ЄС.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 35-41., 2021)
  Проаналізовано загальні особливості формування та функціонування підприємницького капіталу. Обґрунтовано основні етапи оптимізації фінансової структури капіталу підприємств як специфічного об’єкта антикризової підприємницької ...
 • Pakhucha, E.; Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; Siadrysta, I. I.; Сядриста, І. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Mohilevsky, L.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Oliynik, T.; Bogdanovych, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 1. - P. 432-449, 2021)
  Обґрунтовано необхідність і значимість фінансових ризиків, які є постійним фактором діяльності будь-якого підприємства. Встановлено, що для більш широкого розуміння сутності фінансового ризику необхідно розглядати його як ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Світ економічної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 27 трав. 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – Вип. 31, 2021)
  На нашу думку, доки українська держава буде співпрацювати зі СБ і МВФ, не відмовиться від неоліберальної парадигми, доти не зможе перейти до формування відкритого суспільства, забезпечивши тим самим створення системи ...
 • Гончарова, В. О.; Goncharova, V. A.; https://orcid.org/0000-0001-7103-9728 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. − С. 204-206, 2020)
  Сьогодні можна впевнено стверджувати, що саме соціальне партнерство є важливим інструментом прискорення не тільки забезпечення соціальної безпеки держави, а й стійкого розвитку.
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 127-129., 2021)
  Розглянуто, яким чином інвестиції впливають на економічну безпеку держави. Визначено фактори, що перешкоджають зростанню рівня інвестування в Україні.
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Челомбітько, Т.; Chelombitko, T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5742-8206; Черняєва, О.; Cherniaieva, O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2339-9416 (Економічний аналіз. – 2021. – № 1, т. 31. – С. 25-36, 2021)
  У статті розглядається поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції з точки зору різних науковців. Розкриваються концепції та типи дій, що суперечать торговій та іншій добросовісній діловій практиці. Проаналізовано ...
 • Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2571-8433 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 159-161, 2021)
  Зазначено, що в сучасних умовах господарювання економічна безпека набуває статусу складної багаторівневої системи, оскільки вимагає захисту всіх її складових на різних ієрархічних рівнях – від глобального до окремих суб'єктів ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 16-18, 2021)
  Досліджено складну економічну та політичну ситуацію в країні. Зазначено, що для забезпечення економічної безпеки держави конче потрібно враховувати наявні загрози та визначити правові засоби їх подолання.
 • Сумець, О. М.; Sumets, O. M. (Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с., 2021)
  У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 176-181, 2018)
  У статті сформульовано поняття економічної безпеки держави, як основної складової національної безпеки. Автором виокремлені основні ознаки економічної безпеки України, які пов’язані із стійкістю та захищеністю економічних ...
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 49-51, 2020)
  З'ясовано, що в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної безпеки, її структури. На сьогоднішній день в Україні загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та не ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 377-378, 2020)
  Розглянуто теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку підприємства.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2020. - Вип. 59. - С. 65-72, 2020)
  В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020)
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds