KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Recent Submissions

 • Сумець, О. М.; Sumets, O. M. (Харків : ХНУВС, 2021. – 208 с., 2021)
  У підручнику викладено теоретико-методологічні питання стратегічного управління сучасним підприємством. Особливу увагу приділено опису концептуальних засад теорії стратегічного управління, етапам розвитку стратегічного ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O. (Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – Вип. 2 (23), т. 3. – С. 176-181, 2018)
  У статті сформульовано поняття економічної безпеки держави, як основної складової національної безпеки. Автором виокремлені основні ознаки економічної безпеки України, які пов’язані із стійкістю та захищеністю економічних ...
 • Горілова, О. О.; Horilova, O. O. (Об’єднанi наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (к. Київ, 12-13 листоп. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 49-51, 2020)
  З'ясовано, що в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної безпеки, її структури. На сьогоднішній день в Україні загрози економічної безпеки мають суттєвий вплив на розвиток країни та не ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 377-378, 2020)
  Розглянуто теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку підприємства.
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Соціальна економіка. - 2020. - Вип. 59. - С. 65-72, 2020)
  В статті обґрунтовано критеріальну систему каналів розподілу товарних ресурсів, як комплексу посередницької діяльності сфери обігу. Розвинуто класифікацію каналів розподілу товарів на прямі, непрямі й змішані в залежності ...
 • Кошиков, Д. О.; Koshykov, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2546-0965 (Право і безпека. - 2020. - № 2 (77). - С. 118-125, 2020)
  Аргументовано необхідність подальшого вивчення ефективності діяльності державних органів зарубіжних країн стосовно реалізації політики економічної безпеки, що потужно впливатиме на розбудову національної системи оцінювання ...
 • Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9785-9975; В’юненко, О. Б.; Viunenko, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8835-0704; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2251-7409; Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6564-9658 (Modern Engineering and Innovative Technologies. – 2019. – Issue 10, part 2. – P. 34-39, 2019)
  Економічна безпека підприємства забезпечує здатність підприємства до розвитку, підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, утримання позиції підприємства на конкурентних ринках, силу та економічний потенціал ...
 • Чорна, М. В.; Chorna, M. V.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції: [кол.] моногр. – Харків, 2017. – С. 154-159, 2017)
  Обгрунтовано соціально-економічні та політичні перетворення, що відбуваються в теперішній час в Україні, та необхідність у виокремленні характерних особливостей підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі, що визначають ...
 • Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu. (Європейські перспективи. – 2014. – № 7. – С. 90-94, 2014)
  У статті досліджено структуру та особливості використання основних документів, що становлять документальне забезпечення управління проектами, а саме Статут проекту, техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО), бізнес-план, ...
 • Жихор, О. Б.; Zhykhor, O. B.; Баранова, В. В.; Baranova, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8163-881X; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком : моногр. - Харків: ТОВ "Діса Плюс", 2015. - С. 13-20, 2015)
  У наведеному розділі монографії розглянуто заходи подолання інноваційної проблемності в різних типах регіонів України з інноваційною проблемністю.
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 1. - С. 173-175, 2020)
  Статтю присвячено розгляду загроз національній безпеці у сфері альтернативної енергетики. Аналізується можливість розгляду сфери альтернативної енергетики як галузі національної безпеки. Встановлюється кореляційна залежність ...
 • Агаджанова, С. В.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; В'юненко, О. Б.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х. (Научное окружение современного человека: Техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2019 г. – С. 177-182, 2020)
  Розглядається використання сучасних методів системи моніторингу сільськогосподарських земель, в томучислі з використанням автоматизованої інформаційної системи».Пропонується використовувати локальний та регіональний ...
 • Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Ahadzhanov-Honsales, K. Kh.; Выганяйло, С. Н.; Vyhaniailo, S. M.; Виганяйло, С. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5350-0728; Въюненко, А. Б.; Viunenko, A. B.; Толбатов, А. В.; Tolbatov, A. V.; Толбатов, В. А.; Tolbatov, V. A.; Толбатов, С. В.; Tolbatov, S. V. (Инновационная наука, образование, производство и транспорт: Техника и технологии, информатика, транспорт, архитектура: моногр. : Кн. 2 . Ч. 1. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – С. 118-125, 2019)
  Розглядається використання комп'ютернихтехнологійв інтелектуальномугосподарстві. Розглядається широкий спектр застосувань дистанційного моніторингу сільськогосподарськихпідприємств в тваринництвіта землеробстві. Надаються ...
 • Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983 (Суми: СФ ХНУВС, 2016. – 208 с., 2016)
  Навчальний посібник з курсу «Введення до маркетингу», підготовлено у відповідності до програми варіативної навчальної дисципліни «Введення до маркетингу» юридичних спеціальностей. Він створює можливість для більш ґрунтовного ...
 • Печенка, О. І.; Pechenka, O. I.; Величко, К. Ю.; Velychko, K. Yu.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Харків: Форт, 2015. – 170 с., 2015)
  Курс лекцій розкриває методологічні та практичні аспекти організації міжнародних розрахунків, техніку, проблеми підготовки, проведення та особливостей регулювання валютних операцій з урахуванням світового та вітчизняного ...
 • Носач, Л. Л.; Nosach, L. L.; Козуб, В. О.; Kozub, V. O.; Гринько, П. Л.; Hrynko, P. L.; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Харків: Монограф, 2015. – 320 с., 2015)
  Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою вивчення вибіркової дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво». Структура посібника ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Харків : ХНУВС, 2016. – 150 с., 2016)
  Навчальний посібник містить базові теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом ...
 • Кременчуцький інститут «Університет імені Альфреда Нобеля»; Татарінов, В. С.; Tatarinov, V. S.; ; Цимбалістова, О. А.; Tsymbalistova, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8565-3710; Яременко, В. А.; Yaremenko, V. A.; ; Корень, О. М.; Koren, O. M.; ; Заволока, Ю. М.; Zavoloka, Yu. M.; ; Малашенко, Ю. А.; Malashenko, Yu. A.; ; Єфременко, А. Г.; Yefremenko, A. H.; ; Сокуренко, П. І.; Sokurenko, P. I.; ; Сідненко, М. В.; Sidnenko, M. V.; ; Івко, А. В.; Ivko, A. V.; (Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2019. – 318 с., 2019)
  У монографії висвітлені питання інноваційного розвитку корпорацій машинобудування, облікового забезпечення процесу прийняття інвестиційних рішень, а також інноваційні технології формування сучасного спеціаліста. Окремий ...
 • Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Прокопенко, В. Ю.; Prokopenko, V. Yu.; ; Ревак, І. О.; Revak, I. O.; ; Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Харків : ФОП В.П. Тарасенко, 2015. – 310 с., 2015)
  Навчальний посібник містить всі основні теми, які традиційно розглядаються в дисципліні «Основи економічної теорії». Крім того, в кожній темі розглядаються питання, що мають професійну спрямованість і пов’язані з аналізом ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Суми : Мрія, 2019. – 184 с., 2019)
  У монографії наведено теоретичне обґрунтування та запропоновано вирішення наукової задачі, що полягає в розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління фінансовою безпекою підприємств в умовах ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds