KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19

 

Recent Submissions

 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; Небрат, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 321-327, 2002)
  Зазначено, що радикальне реформування українського суспільства носить універсальний і широкомасштабний характер і торкається практично всіх сфер життя суспільства: господарсько-економічної, соціальної, суспільно-політичної, ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 314-321, 2002)
  Проблему досліджено в сфері адміністративної деліктології, тобто науки, яка вивчає адміністративну деліктність, особу правопорушника, причини деліктогенної поведінки, розробляє заходи щодо профілактики адміністративних ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 274-278, 2002)
  Зазначено, що нормативно-правове забезпечення управління в органах та підрозділах внутрішніх справ України не обмежується підтриманням стабільності управлінських структур та відносин. Будь-яка з них протягом часу вимагає ...
 • Греков, І. П.; Hrekov, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 264-271, 2002)
  Зазначено, що ефективність трудової діяльності працівників багато в чому залежить від тривалості дії трудових чи службово-трудових відносин. Специфіка службово-трудової діяльності державних службовців щодо виконання своїх ...
 • Куліш, А. М.; Kulish, A. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 254-258, 2002)
  Зазначено, що особливим різновидом державної служби України є служба в органах податкової міліції. Розглянута специфіка державної служби в органах податкової міліції, яка обумовлена двома основними факторами: правовим ...
 • Коротка, О. М.; Korotka, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 246-250, 2002)
  Доведено, що матеріальна відповідальність сторін трудового договору – це самостійний різновид юридичної відповідальності, який має характер обов’язку відповісти за скоєне правопорушення шляхом відшкодування збитків у вигляді ...
 • Каткова, А. Г.; Katkova, A. H. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 115-119, 2002)
  Зазначено, що планування роботи слідчих підрозділів (відділів, відділень, груп) органів внутрішніх справ є однією з необхідних умов їхньої успішної діяльності в боротьбі з злочинністю. Отмечено, что планирование работы ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Єфремов, О. О.; Yefremov, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 112-115, 2002)
  Зазначено, що один з методів, що ефективно використовується в боротьбі з організованою злочинністю у всьому світі, є тестування за допомогою поліграфа (детектора брехні). Наголошено, що перевірка на поліграфі є добровільною ...
 • Романов, С. Ю.; Romanov, S. Yu.; Триньова, Я. О.; Trynova, Ya. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 101-106, 2002)
  Зазначено, що сучасне законодавство багатьох країн, у тому числі й України, не передбачає випадки евтаназії, тоді як вона все ж таки зустрічається в практиці лікарів. Була спроба пояснити відсутність законодавчої регламентації ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 97-100, 2002)
  Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі – рішення органу дізнання, слідчого, прокурора або суду про закінчення процесуальної діяльності, що завершує провадження по справі. Питання стосовно закриття кримінальних ...
 • Гожиков, С. А.; Hozhykov, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 87-92, 2002)
  Зазначено, що питання адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства й охорони рибних запасів у басейні Азовського моря в умовах кризового стану рибного господарства взагалі не вивчалося. Це свідчить про ...
 • Севостьянов, В. П.; Sevostianov, V. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 83-87, 2002)
  Запропоновано розглянути питання про доцільність внесення до чинного законодавства зумовлених вимогам життя доповнень і змін щодо введення нових видів покарання та запобіжного заходу, зміни порядку умовного засудження та ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 250-254, 2002)
  Зазначено, що співпраця міліції і населення, бездоганний авторитет органів внутрішніх справ і безумовна довіра до них громадян можливі лише за умов суворого дотримання законності і службової дисципліни особовим складом, ...
 • Бойко, О. В.; Boiko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 307-311, 2002)
  Сім’я, будучи елементом цілісної соціальної структури, виконує ряд функцій стосовно всього суспільства і стосовно окремих індивідів – членів сім’ї. Проблема функцій сім’ї значною мірою є проблемою взаємозв’язку і взаємодії ...
 • Трубников, В. М.; Trubnikov, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 73-81, 2002)
  Згідно з чинним кримінальним законодавством України основною формою кримінальної відповідальності є покарання, що являє собою встановлений законом комплекс правових обмежень, у яких виявляються властивості покарання. Останні ...
 • Золотько, Д. О.; Zolotko, D. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 271-274, 2002)
  Зазначено, що однією із найважливіших складових систем управління персоналом в органах внутрішніх справ є управління службово-трудовою адаптацією персоналу, яке має за мету прискорення процесу адаптації (взаємне пристосування ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 258-264, 2002)
  Характеристика соціальної природи державної служби обумовлена низкою факторів, розкриваючих генезис і специфіку даного феномена суспільних відносин. З-поміж сукупності факторів відмічено соціальну обумовленість виникнення ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 163-166, 2002)
  Проведено короткий огляд стану наукової розробки проблематики законності в зазначений період, і вказано, що законність розглядалася як принцип діяльності державних органів і як особливе правове почуття, властиве людині. ...
 • Совгір, І. М.; Sovhir, I. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 159-163, 2002)
  Зазначено, що оптимізація нормативно-правового регулювання функціонування відомчих юридичних ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої старшої школи матиме ознаки і властивості науковості лише у випадку врахування ...
 • Ягнюк, Н. А.; Yahniuk, N. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 145-150, 2002)
  Розглянута світова практика, яка засвідчує зростання впливу держави на фінансові питання діяльності політичних партій, що знаходить своє закріплення на законодавчому рівні. Держава прагне, по-перше, обмежити можливості ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds