KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Суботін, А. О.; Subotin, A. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 9-12, 2002)
  Зазначено, що працівники органів внутрішніх справ повинні бути підготовлені до дій у складній обстановці не тільки фізично, але і психологічно. Саме в складній обстановці виявляються психологічні протиріччя, що є в кожній ...
 • Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 258-264, 2002)
  Характеристика соціальної природи державної служби обумовлена низкою факторів, розкриваючих генезис і специфіку даного феномена суспільних відносин. З-поміж сукупності факторів відмічено соціальну обумовленість виникнення ...
 • Петрова, К. Я.; Petrova, K. Ya.; Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 222-228, 2002)
  Розширення обсягів малого бізнесу розглядається як найбільш пріоритетна сфера державної економічної політики розвитку підприємництва в умовах ринкової трансформації. Це пов’язано з його високим потенціалом у вирішенні ...
 • Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 234-236, 2002)
  Розглянуті якісно нові освітні соціально-правові стосунки: з новими вимогами, з якісно та кількісно новим суб’єктним складом, новими умовами матеріального, організаційного, методичного й правового забезпечення освітнього ...
 • Севостьянов, В. П.; Sevostianov, V. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 83-87, 2002)
  Запропоновано розглянути питання про доцільність внесення до чинного законодавства зумовлених вимогам життя доповнень і змін щодо введення нових видів покарання та запобіжного заходу, зміни порядку умовного засудження та ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 206-210, 2002)
  У зміст права на творчу діяльність включаються обов’язки відповідних осіб щодо забезпечення прав. Це пояснюється тим, що право може бути реалізоване за наявності певних передумов та осіб, які повинні їх створити, а також ...
 • Горян, Е. В.; Horian, E. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 182-188, 2002)
  Аналіз майже піввікової історії розвитку місцевого самоврядування на українських землях дозволяє зробити висновок про те, що з самого початку цей інститут був приречений змінюватися під впливом різних політичних чинників ...
 • Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-2976 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 131-135, 2002)
  Аналіз кримінального законодавства, прийнятого в державах, що утворилися на пострадянському просторі, показує, що склади тероризму, які містяться у кримінальних кодексах, істотно різняться за своїми ознаками, а часом і ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 163-166, 2002)
  Проведено короткий огляд стану наукової розробки проблематики законності в зазначений період, і вказано, що законність розглядалася як принцип діяльності державних органів і як особливе правове почуття, властиве людині. ...
 • Бєлоусов, Ю. Л.; Bielousov, Yu. L.; Кушнерський, М. М.; Kushnerskyi, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 304-307, 2002)
  Доведено, що у даний час у світовому співтоваристві йде процес уніфікації підходів до проблем поширення наркотичних засобів і попередження захворювання на наркоманію. Доказано, что в настоящее время в мировом сообществе ...
 • Греков, І. П.; Hrekov, I. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 264-271, 2002)
  Зазначено, що ефективність трудової діяльності працівників багато в чому залежить від тривалості дії трудових чи службово-трудових відносин. Специфіка службово-трудової діяльності державних службовців щодо виконання своїх ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 274-278, 2002)
  Зазначено, що нормативно-правове забезпечення управління в органах та підрозділах внутрішніх справ України не обмежується підтриманням стабільності управлінських структур та відносин. Будь-яка з них протягом часу вимагає ...
 • Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 167-172, 2002)
  Зазначено, що інтенсивність соціально-економічного розвитку, що була притаманна українським губерніям в складі Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., «посилення» складу (ускладнення структури та ...
 • Бойко, О. В.; Boiko, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 307-311, 2002)
  Сім’я, будучи елементом цілісної соціальної структури, виконує ряд функцій стосовно всього суспільства і стосовно окремих індивідів – членів сім’ї. Проблема функцій сім’ї значною мірою є проблемою взаємозв’язку і взаємодії ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 120-124, 2002)
  Зазначено, що нормативний характер права та система його принципів на сучасному етапі розвитку юридичної науки потребує нового розуміння, оскільки в історії вітчизняної юридичної думки було вироблено погляд на цю проблему ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 38-42, 2002)
  Успішне здійснення координації залежить від виконання певних організаційних принципів, що гарантує усунення помилок під час її здійснення. Розглянуті загальноправові та спеціально-галузеві принципи. Головна мета координації ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Чернецька, Т. Н.; Chernetska, T. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 296-300, 2002)
  За результатами проведеного соціологічного дослідження спробували створити соціальний портрет сучасних харківських безпритульних. Зазначено, що сімейне неблагополуччя, відсутність адекватного виховання й емоційної підтримки, ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 250-254, 2002)
  Зазначено, що співпраця міліції і населення, бездоганний авторитет органів внутрішніх справ і безумовна довіра до них громадян можливі лише за умов суворого дотримання законності і службової дисципліни особовим складом, ...
 • Коротка, О. М.; Korotka, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 246-250, 2002)
  Доведено, що матеріальна відповідальність сторін трудового договору – це самостійний різновид юридичної відповідальності, який має характер обов’язку відповісти за скоєне правопорушення шляхом відшкодування збитків у вигляді ...
 • Ягнюк, Н. А.; Yahniuk, N. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 145-150, 2002)
  Розглянута світова практика, яка засвідчує зростання впливу держави на фінансові питання діяльності політичних партій, що знаходить своє закріплення на законодавчому рівні. Держава прагне, по-перше, обмежити можливості ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account