KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 19 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гожиков, С. А.; Hozhykov, S. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 87-92, 2002)
  Зазначено, що питання адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства й охорони рибних запасів у басейні Азовського моря в умовах кризового стану рибного господарства взагалі не вивчалося. Це свідчить про ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O.; Чернецька, Т. Н.; Chernetska, T. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 296-300, 2002)
  За результатами проведеного соціологічного дослідження спробували створити соціальний портрет сучасних харківських безпритульних. Зазначено, що сімейне неблагополуччя, відсутність адекватного виховання й емоційної підтримки, ...
 • Небрат, О. О.; Nebrat, O. O.; Небрат, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2038-1467 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 321-327, 2002)
  Зазначено, що радикальне реформування українського суспільства носить універсальний і широкомасштабний характер і торкається практично всіх сфер життя суспільства: господарсько-економічної, соціальної, суспільно-політичної, ...
 • Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 19-24, 2002)
  Зазначено, що підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням слід розглядати з позиції об’єктивних та суб’єктивних даних вчиненого злочину, а тому вони будуть поділятися на підстави об’єктивного та суб’єктивного ...
 • Мельник, О. М.; Melnik, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 210-215, 2002)
  Припинення суб’єктивних особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності може здійснюватися різноманітними способами. Передусім, право інтелектуальної власності припиняється, коли об’єкт правової ...
 • Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 49-54, 2002)
  При розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства, джерелом доказів є, перш за все, документи, в яких відобразилися дії службової особи. Виїмка документів є однією з основних слідчих дій, направленою ...
 • Романов, С. Ю.; Romanov, S. Yu.; Триньова, Я. О.; Trynova, Ya. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 101-106, 2002)
  Зазначено, що сучасне законодавство багатьох країн, у тому числі й України, не передбачає випадки евтаназії, тоді як вона все ж таки зустрічається в практиці лікарів. Була спроба пояснити відсутність законодавчої регламентації ...
 • Чапічадзе, Я. О.; Chapichadze, Ya. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 228-233, 2002)
  Перспективи розвитку страхування несуть у собі значні можливості, поєднані з серйозними труднощами. Подальший розвиток світового ринку страхових послуг перебуває в залежності від збалансованості факторів економічного, ...
 • Грохольський, В. Л.; Groholskiy, V. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 120-124, 2002)
  Зазначено, що нормативний характер права та система його принципів на сучасному етапі розвитку юридичної науки потребує нового розуміння, оскільки в історії вітчизняної юридичної думки було вироблено погляд на цю проблему ...
 • Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 97-100, 2002)
  Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі – рішення органу дізнання, слідчого, прокурора або суду про закінчення процесуальної діяльності, що завершує провадження по справі. Питання стосовно закриття кримінальних ...
 • Тяпкін, А. С.; Tiapkin, A. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 216-222, 2002)
  Розглянута редакційно-видавнича діяльність в Національному університеті внутрішніх справ у 2001 році (на прикладі річного звіту). Рассмотрена редакционно-издательская деятельность в Национальном университете внутренних ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 68-72, 2002)
  Наголошено, що сучасний стан міжнародного співробітництва у боротьбі з фальшивомонетництвом не тільки у рамках СНД, але й у рамках усього міжнародного співтовариства задовольняти не може. Незважаючи на існування визначеної ...
 • Любович, А. О.; Liubovych, A. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 46-49, 2002)
  Доведено, що крім удосконалювання нормативно-правового регулювання, підвищенню дієвості прокурорського нагляду за законністю застосування заходів дисциплінарного впливу стосовно військовослужбовців значною мірою може сприяти ...
 • Бєлоусов, Ю. Л.; Bielousov, Yu. L.; Кушнерський, М. М.; Kushnerskyi, M. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 304-307, 2002)
  Доведено, що у даний час у світовому співтоваристві йде процес уніфікації підходів до проблем поширення наркотичних засобів і попередження захворювання на наркоманію. Доказано, что в настоящее время в мировом сообществе ...
 • Совгір, І. М.; Sovhir, I. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 159-163, 2002)
  Зазначено, що оптимізація нормативно-правового регулювання функціонування відомчих юридичних ліцеїв та профільних класів загальноосвітньої старшої школи матиме ознаки і властивості науковості лише у випадку врахування ...
 • Коцан, І. Д.; Kotsan, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3839-9614 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 188-192, 2002)
  Проаналізовані основні зміни, що відбулися в правоохоронних органах радянської України в роки нової економічної політики. Дана їм загальна позитивна оцінка, але відзначено, що повного успіху реформи усе ж не мали. Проан ...
 • Бобровський, О. Б.; Bobrovskyi, O. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 300-304, 2002)
  Зазначено, що для збору інформації з проблеми феномена організованих злочинних угруповань необхідно використовувати сукупність якісних і кількісних методів, серед яких найкраще застосовувати наступні: статистичний метод, ...
 • Набока, В. Н.; Naboka, V. N. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 28-31, 2002)
  Осмислені існуючі підходи до розгляду поняття «торгівля жінками», виявлено його зв’язок та відмінності з поняттям «торгівля людьми», розроблено інструментальні визначення цих феноменів, які б мали універсальний характер і ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 250-254, 2002)
  Зазначено, що співпраця міліції і населення, бездоганний авторитет органів внутрішніх справ і безумовна довіра до них громадян можливі лише за умов суворого дотримання законності і службової дисципліни особовим складом, ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 64-68, 2002)
  Зазначено, що висновок експерта, як будь-який судовий доказ, підлягає оцінці на загальних підставах. Для початкового періоду кримінально-правової практики, пов’язаного з розкриттям і розслідуванням злочинів у сфері ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account