KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18

Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18

 

Recent Submissions

 • Журба, А. В.; Zhurba, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 87-92, 2002)
  Проаналізовано латентна наркозлочинність (чи прихована частина цієї злочинності) , що складає разом із за­реєстрованою фактичну злочинність, з цілого ряду причин створює перепони для адекватної боротьби з незаконним обігом ...
 • Толстих, Є. О.; Tolstykh, Ye. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 73-77, 2002)
  Надано характеристику піротехнічним виробам, застосована їх класифікація. Основним завданням при проведенні експертами-вибухотехніками досліджень піротехні­чних виробів споживчого призначення є встановлення можливості ...
 • Сапальов, В. П.; Sapalov, V. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 82-87, 2002)
  Розлянуто питання пошуку нових наукових методик, удосконалення стратегії та тактики роботи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з метою скорішого й повного отримання фактичних даних технічними засобами. Одним ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002)
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту ...
 • Венедиктова, І. В.; Venedyktova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 344-348, 2002)
  Розглянуто форму управління майном, як довірче управління, яка здатна гармонійно поєднати економічні інтереси з правовою моделлю їх забезпечення, спрямувати елементи механізму правового регулювання на економічні процеси, ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002)
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні ...
 • Глієвий, А. А.; Hliievyi, A. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 67-73, 2002)
  Висвітлено поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції і підрозділів Державного департаменту з питань виконання покарань в розкритті злочинів. Сформульовано основні фактори, які не­обхідно враховувати ...
 • Журова, О. М.; Zhurova, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67, 2002)
  Проаналізовано необхідність правових та етичних аспектів допустимості доказів, отрима­них оперативно-розшуковим шляхом. Зазначено, що в ряді випадків встановити обставини розслідуваної події шляхом провадження слідчих дій ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 397-403, 2002)
  Досліджено проблему охорони та розвитку заповідників України, причини утворення ситуації, яка склалася навколо природно-заповідного фонду України. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни має супро­воджуватися ...
 • Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 332-335, 2002)
  Розглянуто право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей. У підставі алімент­ного обов'язку батьків стосовно їхніх неповнолітніх дітей та обов'язку утримання непрацездатних повнолітніх дітей лежить різний склад ...
 • Бєлоцерковець, О. В.; Bielotserkovets, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 328-332, 2002)
  Розглянуто правову природу відносин, що вини­кають при безготівкових розрахунках. Досліджено майнові зобов'язання, коли при безготівковихих перерахуваннях кре­дитор отримує такий вид майнових прав, як право вимоги до ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344, 2002)
  Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися ...
 • Возна, Т. І.; Vozna, T. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 55-60, 2002)
  Зазначено, що високий ступінь зв’язку між сімейним неблагополучиям, сімейним насильством і взагалі злочинністю свідчать про те, шо запобігання насильству в сім'ї є проблемою, яка вимагає уваги держави, правоохоронних ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 51-55, 2002)
  Розглянуто декілька розповсюджених помилок, які роблять слідчі, дізнавачі під час проведення слідчих дій, пов'язаних з оглядом, виїмкою і підготовкою персональних комп'ютерів, периферійних пристроїв і інших комп'ютерно-технічних ...
 • Пчолкін, В. Д.; Pcholkin, V. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3379-5036 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 23-27, 2002)
  Проаналізовано джерела і причини тіньової економіки, визначено деякі заходи оперативно-розшукової діяльності в боротьбі з економічними злочинами, у тому числі з тіньовими її сторонами. Але для ефективності діяльності ...
 • Васильєв, В. Т.; Vasyliev, V. T.; Хряк, А. П.; Khriak, A. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 20-23, 2002)
  Розглянуто окремі питання вдосконалення форм і методів підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях. Володіти спеціальними тактичними прийомами затримання злочинця - професійний ...
 • Лєшукова, І. В.; Lieshukova, I. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 60-64, 2002)
  Зазначено,що вступ України до Інтерполу є значним кроком до встановлення постійної ефективнішої співпраці нашої країни як з усією світовою спільнотою, так і з окремими країнами-учасницями Інтерполу в боротьбі зі злочинністю. ...
 • Лантінов, Я. О.; Lantinov, Ya. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 10-14, 2002)
  Надано характеристику суб’єктам порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. The characteristics of the subjects of violation of the order of economic and banking activities are given. Охарактеризованы ...
 • Храмцов, О. М.; Khramtsov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 6-9, 2002)
  Розглянуто діяльність органів внутрішніх справ в попереджені вербальної агресивної злочинності: профілактика, запобігання та припинення злочинності. Надано рекомендаціі залучати громадськість та ширше використовувати ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds