KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18 by Issue Date

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 217-220, 2002)
  Вирішено окремі питання теоретико-правових проблем охорони земель України, розглянуто закріплені законодавством засоби забезпечення їх кримінально-правової охорони від суспільно небезпечних посягань. Some issues of ...
 • Ямковий, В. І.; Yamkovyi, V. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 510-513, 2002)
  Розглянуто поняття казни держави в історичному аспекті. Зазначено, що воно повинно сприяти розмежуванню розуміння держави як учасника майнових приватно-правових відносин на рівних засадах з фізичними та юридичними особами ...
 • Писаненко, С. В.; Pysanenko, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 27-32, 2002)
  Виділено ознаки корупції в Україні, дано характеристику причинам появи цього явища, сформульовані головні наслідки для українського суспільства. Signs of corruption in Ukraine are highlighted, the causes of this phenomenon ...
 • Томчишен, С. В.; Tomchyshen, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 348-353, 2002)
  Визначено, що правовим критерієм підприємницької діяльності виступає лише її спрямованість на отримання прибутку. З такої точки зору можна говорити, що більш доречним постає не стільки питання визначення кола відносин, шо ...
 • Журова, О. М.; Zhurova, O. M. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67, 2002)
  Проаналізовано необхідність правових та етичних аспектів допустимості доказів, отрима­них оперативно-розшуковим шляхом. Зазначено, що в ряді випадків встановити обставини розслідуваної події шляхом провадження слідчих дій ...
 • Оспіщев, Є. Я.; Ospishchev, Ye. Ya. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 504-509, 2002)
  Досліджено проблему впровадження постійного науково-обгрунтованого психологічного супроводження курсантів на всіх етапах навчання з метою вивчення глибинних процесів їх девіантної поведінки. Це дозволить розробляти та ...
 • Ноздріна, М. О.; Nozdrina, M. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 166-171, 2002)
  Досліджено зміст публічного начала як основи кримінального судочинства .Ретроспективний аналіз основних тенденцій у розвитку кримінально-процесуального права приводить до висновку про мінливу природу публічного начала у ...
 • Батожська, О. В.; Batozhska, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344, 2002)
  Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися ...
 • Болотова, В. О.; Bolotova, V. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 439-443, 2002)
  Розглянуто роботу с внутрішньою громадскістю. Працівники ОВС виступають у ролі посередника, через якого населення одержує значний обсяг інформації про міліцію і на основі поведінки якого формує своє ставлення до неї. Work ...
 • Рисін, О. О.; Rysin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 212-217, 2002)
  Досліджено систему конституційних принципів судової влади в вітчизняній науці, яка в основному базується на принципах правосуддя, оскільки протягом тривалого часу саме з правосуддям була пов'язана діяльність судових ...
 • Кобзін, Д. О.; Kobzin, D. O.; Шейко, Р. В.; Sheiko, R. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 457-461, 2002)
  Вивчено проблему торгівлі жінками, яка потребує використання спе­цифічних методологічних і емпіричних методів одержання й опрацювання інформації. Високу ефективність у вивченні торгівлі жінками показують соціологічні ...
 • Милорадова, Н. Е.; Myloradova, N. E. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 499-504, 2002)
  Досліджено теоретичну розробку конфліктів. Конфлікти, що виникають при взаємовідносинах людей, прийнято називати міжособистісними. Вони відрізняються специфічними рисами та багатогранністю засобів класифікування, які ...
 • Гейда, О. В.; Heida, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 306-309, 2002)
  Розглянуто ознаки політичної партії та проаналізовано законодавство України, яке закріпило у собі основні положення, що регламентують правові основи діяльності політичних партій в Україні, визнано політичні партії окремим ...
 • Бєлоусов, Ю. Л.; Bielousov, Yu. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 488-491, 2002)
  Досліджено правову оцінку діянь, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. За ряд діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, передбачена не тільки кримінальна, але й ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Петровський, А. В.; Petrovskyi, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 222-228, 2002)
  Зазначено, що треба пред’являти більш суворіші вимоги при складанні двома сторонами договору довічного утримання, тобто більш конкретно зазначати види, обсяг, якість матеріального забезпечення, форму догляду за відчужувачем, ...
 • Альошин, Д. П.; Aloshyn, D. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 292-295, 2002)
  Відзначено, що вивчення чинних кримінально-правових норм, розуміння істинного змісту законодавчих дефініцій неможливе без застосування історичного методу науки кримінального права. Вивчено і проаналізовано відповідальність ...
 • Літвінова, О. В.; Litvinova, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 390-394, 2002)
  Проаналізовано деякі з можливих засобів забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням. Зазначено, що лише комплексне використання таких засобів кожним ...
 • Фелендюк, Н. В.; Felendiuk, N. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 516-518, 2002)
  Досліджено залежність успішності навчальної діяльності від типу суб’єктивного контролю. Припущено, що аналогічна залежність існує й у професіональній діяльності людини. The dependence of educational success on the type ...
 • Крайній, В. А.; Krainii, V. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 295-300, 2002)
  Визначення проблем та закономірностей розвитку будь-якої складової системи оперативно-розшукових сил не можливе без ретроспективного вивчення її закономірностей. Це визначає необхідність вивчення історії формування на ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account