KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18 by Title

Browsing Вісник Національного університету внутрішніх справ, 2002, Вип. 18 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Москаленко, А. П.; Moskalenko, A. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 452-456, 2002)
  Відзначено, що сам по собі психологічний відбір не є єдиним та вирішальним засобом забезпечення ефективності професійної діяльності, досягнення необхідної якості спеціалістів, попередження плинності кадрів й порушень ...
 • Бобровський, О. Б.; Bobrovskyi, O. B. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 474-477, 2002)
  Розглянуто соціологічний бік феномена організованих злочинних угрупувань з точки зору соціологічної теорії та соціологічних методів. Для соціолога організована злочинна група є цільове соціальне утворення, члени якого ...
 • Дубинін, О. А.; Dubynin, O. A. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 47-51, 2002)
  Розглянуто один з методів досліджен­ня механізму дорожньо-транспортної події під час проведення автотехнічної експертизи і одночасно засіб ілюстрації висновку експерта, застосування графічного моделювання. Надано класифікацію ...
 • Бабанін, С. В.; Babanin, S. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 199-204, 2002)
  Проаналізовано історичний досвід України та інших країн у боротьбі із злочинним порушенням діючих на транспорті правил. Рекомендовано вдосконалення чинного кримінального законодавства України для більш ефективної боротьби ...
 • Рисін, О. О.; Rysin, O. O. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 212-217, 2002)
  Досліджено систему конституційних принципів судової влади в вітчизняній науці, яка в основному базується на принципах правосуддя, оскільки протягом тривалого часу саме з правосуддям була пов'язана діяльність судових ...
 • Альошин, Д. П.; Aloshyn, D. P. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 292-295, 2002)
  Відзначено, що вивчення чинних кримінально-правових норм, розуміння істинного змісту законодавчих дефініцій неможливе без застосування історичного методу науки кримінального права. Вивчено і проаналізовано відповідальність ...
 • Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9824-7102 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 51-55, 2002)
  Розглянуто декілька розповсюджених помилок, які роблять слідчі, дізнавачі під час проведення слідчих дій, пов'язаних з оглядом, виїмкою і підготовкою персональних комп'ютерів, периферійних пристроїв і інших комп'ютерно-технічних ...
 • Войціховський, А. В.; Voytsihovskyi, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 159-163, 2002)
  Досліджено сутність відповідальності держав за фальшивомонетництво, яка полягає в тому, що відновлюється порушений міжнародний правопорядок, а держава-правопорушник зазнає осудження і несе моральні, політичні, матеріальні ...
 • Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 336-339, 2002)
  Розглянуто правовідносини між опікуном та підопічним, питання здійснення опіки над недієздатними. Запропоновано введення таких новел до нового законодавства України, які б стимулювали подальший розвиток правового захисту ...
 • Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 44-47, 2002)
  Досліджено проблеми слідчого огляду місця події при розслідуванні злочинів проти довкілля, зокрема - забруднення атмосферного повітря, порушення правил охорони вод. Огляд місця подіїї сприяє встановленню низки обставин, ...
 • Степанов, П. Л.; Stepanov, P. L. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 145-147, 2002)
  Розглянуто діяльність суду по визнанню особи невиною у скоєні злочину і звільнену у з зв’язку з цим від кримінального покарання як «здійсненням правосуддя». Рекомендовано доповнити кримінально-процесуальне законодавство ...
 • Прокопенко, А. В.; Prokopenko, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 378-385, 2002)
  Розглянуто деякі дії засновників, власників, а також службових осіб суб'єктів господарської діяльності, і громадян-суб'єктів підприємницької діяльності, що передують або мають місце під час процедури банкрутства, і ...
 • Милорадова, Н. Е.; Myloradova, N. E. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 499-504, 2002)
  Досліджено теоретичну розробку конфліктів. Конфлікти, що виникають при взаємовідносинах людей, прийнято називати міжособистісними. Вони відрізняються специфічними рисами та багатогранністю засобів класифікування, які ...
 • Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 241-247, 2002)
  Розглянуто завдання та пріоритети в діяльності органів внутрішніх справ, які вимагають забезпечення їх персоналом якісно нової генерації, спроможним належним чином виконувати свої функціональні обов’язки. Тому, кадрове ...
 • Возна, Т. І.; Vozna, T. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 55-60, 2002)
  Зазначено, що високий ступінь зв’язку між сімейним неблагополучиям, сімейним насильством і взагалі злочинністю свідчать про те, шо запобігання насильству в сім'ї є проблемою, яка вимагає уваги держави, правоохоронних ...
 • Петровський, А. В.; Petrovskyi, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 222-228, 2002)
  Зазначено, що треба пред’являти більш суворіші вимоги при складанні двома сторонами договору довічного утримання, тобто більш конкретно зазначати види, обсяг, якість матеріального забезпечення, форму догляду за відчужувачем, ...
 • Літвінова, О. В.; Litvinova, O. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 390-394, 2002)
  Проаналізовано деякі з можливих засобів забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням. Зазначено, що лише комплексне використання таких засобів кожним ...
 • Козакова, А. В.; Kozakova, A. V. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 300-305, 2002)
  Доведено, що кожне суспільство, яке претендує називатися демократичним, повинно надати рівні можливості усім своїм членам, жінкам та чоловікам. Але жінкам України, в русі до справжнього рівноправ'я між чоловіками та ...
 • Криводід, О. І.; Kryvodid, O. I. (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 14-20, 2002)
  Проаналізовано, що у процесі розслідування групових злочинів виявляються закономірності, які обумовлюють специфіку провадження з кримінальних справ цієї категорії: одні визначають особливості виникнення, існування, збирання, ...
 • Невзоров, І. Л.; Nevzorov, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2021-7886 (Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 176-179, 2002)
  Запропоновано формулювання законності, як принцип діяльності суб’єктів, залучених до правової діяльності, що виявляється в суворому і неухильному дотриманні і виконанні ними легітимних норм права з метою реалізації своїх ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account