KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти

Show simple item record

dc.contributor.author Бородін, І. Л.
dc.contributor.author Borodin, I. L.
dc.date.accessioned 2020-05-18T06:45:47Z
dc.date.available 2020-05-18T06:45:47Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/8826
dc.description Бородін, І. Л. Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти / І. Л. Бородін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 140-144 uk_UA
dc.description.abstract Зазначено, що юридичним наслідком судового розгляду публічно-правової суперечки є визначення подальшої долі правового акта чи дії (бездіяльності) суб’єкта державної влади. Мета адміністративного судочинства це реалізація суспільно значимої задачі контролю за законністю в сфері державного управління. Отмечено, что юридическим последствием судебного рассмотрения публично-правового спора является определение дальнейшей судьбы правового акта или действия (бездействия) субъекта государственной власти. Цель административного судопроизводства это реализация общественно значимой задачи контроля за законностью в сфере государственного управления. It is noted that the legal consequence of a judicial review of a public law dispute is to determine the further fate of a legal act or action (inaction) of a subject of state power. The purpose of administrative legal proceedings is the implementation of the socially significant task of monitoring the rule of law in the field of public administration. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 140-144 uk_UA
dc.subject Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность uk_UA
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject публічно-правові спори uk_UA
dc.subject публично-правовые споры uk_UA
dc.subject public disputes uk_UA
dc.subject адміністративне судочинство uk_UA
dc.subject административное судопроизводство uk_UA
dc.subject administrative proceedings uk_UA
dc.subject суперечки uk_UA
dc.subject споры uk_UA
dc.subject disputes uk_UA
dc.subject принцип диспозитивності uk_UA
dc.subject принцип диспозитивности uk_UA
dc.subject principle of dispositivity uk_UA
dc.subject принцип забезпечення права на захист особи uk_UA
dc.subject принцип обеспечения права на защиту лица uk_UA
dc.subject principle of ensuring the right to protection of a person uk_UA
dc.subject принцип доступності судового захисту uk_UA
dc.subject принцип доступности судебной защиты uk_UA
dc.subject принцип повноти та всебічності дослідження справи uk_UA
dc.subject принцип полноты и всесторонности исследования дела uk_UA
dc.subject principle of completeness and comprehensiveness of a case study uk_UA
dc.subject принцип економічності процесу uk_UA
dc.subject принцип экономичности процесса uk_UA
dc.subject process economics uk_UA
dc.subject відповідальність суб’єкта державної влади uk_UA
dc.subject ответственность субъекта государственной власти uk_UA
dc.subject responsibility of a state authority uk_UA
dc.title Принципи процесу вирішення публічно-правових спорів, його суб’єкти uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account