KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Проблеми цивільного права та процесу

Show simple item record

dc.contributor.author ХНУВС
dc.contributor.author Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.author Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.author Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
dc.date.accessioned 2020-05-26T08:26:21Z
dc.date.available 2020-05-26T08:26:21Z
dc.date.issued 2020-05-22
dc.identifier.citation Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (Харків, 22 травня 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : Панов - ХНУВС, 2020. 385 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9024
dc.description Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 95-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоціація цивілістів України». - Харків : Панов - ХНУВС, 2020. - 385 с. uk_UA
dc.description.abstract У збірнику розміщено тези наукових доповідей та повідомлень, у яких розглядаються актуальні проблеми цивільного, сімейного та цивільного процесуального права. uk_UA
dc.description.abstract The collection contains abstracts of scientific reports and reports that address current issues of civil, family, economic procedural and civil procedural law. en
dc.description.abstract В сборнике размещены тезисы научных докладов и сообщений, в которых рассматриваются актуальные проблемы гражданского, семейного, хозяйственного процессуального и гражданского процессуального права. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Харків : Панов - ХНУВС, 2020. - 385 с. uk_UA
dc.subject Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций uk_UA
dc.subject Україна. Ukraine. Украина uk_UA
dc.subject Цивільне право. Civil Law. Гражданское право
dc.subject Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Civil Law. Civil and Procedure Law. Гражданское право. Гражданско-процессуальное право
dc.subject Сімейне право. Family law. Семейное право
dc.subject Спадкове право. Inheritance law. Наследственное право
dc.subject Господарське право. Business Law. Хозяйственное право
dc.title Проблеми цивільного права та процесу uk_UA
dc.title.alternative Тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої 95-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account