KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навчальний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Шевченко, Л. О.
dc.contributor.author Shevchenko, L. O.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134
dc.contributor.author Кобикова, Ю. В.
dc.contributor.author Kobykova, Yu. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1268-8397
dc.contributor.author Ламаш, І. В.
dc.contributor.author Lamash, I. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9548-4006
dc.contributor.author Форотинська, О. В.
dc.contributor.author Forotynska, O. V.
dc.contributor.author Чепіга, Л. П.
dc.contributor.author Chepiga, L. P.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2519-5698
dc.contributor.author Штриголь, Д. В.
dc.contributor.author Shtrygol, D. V.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
dc.date.accessioned 2020-06-01T10:06:34Z
dc.date.available 2020-06-01T10:06:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9102
dc.description Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навч. посіб. / Л.О. Шевченко, Ю.В. Кобікова, І.В. Ламаш та ін.; [Міжнар. благод. фонд "СНІД Фонд Схід-Захід", Харк. нац. ун-т внутр. справ]. - Київ : [б.в.], 2015. - 148 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчальний посібник підготовлено з метою висвітлення ключових аспектів гедеру у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх справ та сприяння впровадженнюкомплексного гендерного підходу у процесі викладання психологічних і соціологічних досциплін у вищих навчальних закладах МВС України. Посібник містить аналіз гендерних проблем як предмету міждисциплінарних досліджень, а також їх специфіку у різних суспільних сферах. Для курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України, а також для студентів вищих навчальних закладів юридичного і психологічного спрямування. uk_UA
dc.description.abstract The training manual was prepared in order to highlight the key aspects of the gedera in the professional activities of employees of internal affairs bodies and to promote the introduction of an integrated gender approach in the process of teaching psychological and sociological subjects in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The manual contains an analysis of gender issues as a subject of interdisciplinary research, as well as their specifics in various public spheres. For cadets and students of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, as well as for students of higher educational institutions of legal and psychological areas. en
dc.description.abstract Учебное пособие подготовлено в целях освещения ключевых аспектов гедера в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел и содействию внедрению комплексного гендерного подхода в процессе преподавания психологических и социологических досциплин в высших учебных заведениях МВД Украины. Пособие содержит анализ гендерных проблем как предмета междисциплинарных исследований, а также их специфику в разных общественных сферах. Для курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины, а также для студентов высших учебных заведений юридического и психологического направлений. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Київ, 2015. - 148 с. uk_UA
dc.subject Психологія. Рsychology. Психология uk_UA
dc.subject Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа uk_UA
dc.subject Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология uk_UA
dc.subject Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания uk_UA
dc.subject Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел uk_UA
dc.subject Internal Affairs Agencies uk_UA
dc.subject органы внутренних дел uk_UA
dc.subject ґендер uk_UA
dc.subject гендер uk_UA
dc.subject професійна діяльність uk_UA
dc.subject злочинність uk_UA
dc.subject жіноча злочинність uk_UA
dc.subject злочинність жінок uk_UA
dc.subject ґендер та сім’я uk_UA
dc.subject сім’я uk_UA
dc.subject чайлдфрі uk_UA
dc.subject профессиональная деятельность uk_UA
dc.subject преступность uk_UA
dc.subject женская преступность uk_UA
dc.subject преступность женщин uk_UA
dc.subject семья uk_UA
dc.subject gender uk_UA
dc.subject professional activity uk_UA
dc.subject women's crime uk_UA
dc.subject crimes uk_UA
dc.subject family uk_UA
dc.title Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях : навчальний посібник uk_UA
dc.title.alternative навчальний посібник uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account