KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Дистанційне навчання курсантів під час карантинних заходів: позитивний досвід та проблемні питання

Show simple item record

dc.contributor.author Фіалка, М. І.
dc.contributor.author Fialka, M. I.
dc.contributor.author ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
dc.date.accessioned 2020-06-03T11:13:12Z
dc.date.available 2020-06-03T11:13:12Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9127
dc.description Фіалка, М. І. Дистанційне навчання курсантів під час карантинних заходів: позитивний досвід та проблемні питання / М. І. Фіалка // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 276-278. uk_UA
dc.description.abstract В матеріалах наукової праці наголошується на тому, що досвід масового використання в закладі вищої освіти дистанційної форми навчання повинен створити дискусійне підґрунтя в середовищі науково-педагогічного складу та стати вагомим підґрунтям для подальшого покращення освітнього процесу. uk_UA
dc.description.abstract The materials of the scientific work emphasize that the experience of mass use of distance learning in higher education should create a discussion basis in the environment of scientific and pedagogical staff and become a solid foundation for further improvement of the educational process. en
dc.description.abstract В материалах научной работы отмечается, что опыт массового использования в заведении высшего образования дистанционной формы обучения должен создать дискуссионную почву в среде научно-педагогического состава и стать весомым основанием для дальнейшего улучшения образовательного процесса. ru
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 276-278 uk_UA
dc.subject дистанційне навчання uk_UA
dc.subject карантинні заходи uk_UA
dc.subject досвід uk_UA
dc.subject Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика
dc.subject Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
dc.subject Україна. Ukraine. Украина
dc.subject distance learning
dc.subject дистанционное обучение
dc.subject quarantine measures
dc.subject карантинные мероприятия
dc.subject experience
dc.subject опыт
dc.subject карантин
dc.subject курсанти
dc.subject курсанты
dc.subject cadets
dc.subject COVID-19
dc.subject Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность
dc.subject Харківський національний університет внутрішніх справ
dc.subject Харьковский национальный университет внутренних дел
dc.subject Kharkiv National University of Internal Affairs
dc.title Дистанційне навчання курсантів під час карантинних заходів: позитивний досвід та проблемні питання uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account