KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 00

Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 00

 

Recent Submissions

  • Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України; Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; ResearcherID: AAB-6020-2020; Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Глібко, С. В.; Hlibko, S. V.; Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547 (Харків : Право, 2019. – 880 с., 2019)
    У представленому збірнику відображена система законодавства у сфері наукової та науково-технічної діяльності України з урахуванням останніх змін. Зміст збірника викладений у логічній послідовності, кожен його розділ та ...
  • Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250 (Харків: ХНУВС, 2016. — 364 с., 2016)
    У довіднику викладено порядок організації науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів, розроблений на підставі чинного законодавства і нормативно-правових актів ...