Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Recent Submissions

 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Зазначено, що освічені та добре підготовлені поліцейські, які здобули фахову освіту у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, є більше пристосованими й адаптованими для роботи в правоохоронній сфері. ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-34, 2021)
  Зазначено, що забезпечення національної безпеки держави та зміцнення її правоохоронного сектору має ґрунтуватися насамперед на належно підготовлених кадрах для державних і правоохоронних органів, які матимуть сучасні знання ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 265-268, 2021)
  Розглянуто буллінг як соціальне явище, визначено особливості буллінгу, схарактеризовано ролі учасників буллінгу, розкрито способи профілактики буллінгу у навчальних закладах. Bullying is considered as a social phenomenon, ...
 • Доценко, В. В.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 83-87, 2021)
  Окреслено актуальність проблеми і суть поняття академічної доброчесності. Презентовано семінар-тренінг «Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти» для майбутніх психологів ювенальної превенції. The urgency of the ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 61-64, 2021)
  Підкреслено значущість та особливості здійснення профорієнтаційної діяльності в сучасних умовах, розглянуто проблемні питання відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. The ...
 • Федоренко, О. І.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-28, 2021)
  Розглянуто комплекс форм і методів, які можуть бути реалізовані з метою національно-патріотичного виховання в освітньому процесі закладу вищої освіти. A set of forms and methods that can be implemented for the purpose of ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Кобко, Є. В.; Kobko, Ye. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 69-72, 2021)
  Підкреслено значущість інтерактивних технологій у підготовці поліцейських, розглянуто найбільш ефективні методи інтерактивного навчання, які бажано використовувати в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 11-14, 2021)
  Розглянуто процес підготовки кадрів для системи МВС України, зокрема для Національної поліції, що безпосередньо здійснюють заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано сучасні проблеми психологічної ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 48-50, 2021)
  Зазначено, що невід’ємною умовою функціонування закладу вищої освіти в нових реаліях сьогодення є забезпечення неухильного дотримання фундаментальних етичних принципів професійної та суспільної діяльності. It is noted ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). - Харків, 2021. - С. 73-75, 2021)
  Пандемія та локдаун в березні 2020 року - час, який став етапом на шляху набуття досвіду викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вивчення іноземної мови дистанційно - нова реальність як для викладачів, ...
 • Задорожна, М. В.; Zadorozhna, M. V. (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 37 (October). – Р. 91-93, 2019)
  У статті представлено критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів поліції, їх методи діагностики. Виділено чотири основні критерії – когнітивний, комунікативний, операційний, ...
 • Кудрявцева, Г. І.; Kudriavtseva, H. I. (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 46 (September ). – Р. 91-95, 2020)
  У статті розглянуто проблема педагогічної діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції. Виокремлено критерії сформованості професійної відповідальності (особистісно-ре ...
 • Лавінда, С. Д.; Lavinda, S. D. (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 34 (May). – Р. 105-108, 2019)
  Стаття присвячена використанню інноваційних технологій у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням з метою формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з будівництва та ...
 • Кузнецова, І. Ю.; Kuznetsova, I. Yu. (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 29 (December). – Р. 42-46, 2018)
  У статті визначено педагогічні умови формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності у дитячо-юнацьких спортивних школах. Проаналізовано особливості професійної діяльності тренера, ...
 • Ivzhenko, I.; Sokol, I.; Kochyna, V. V.; Кочина, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8031-4269; Noskova, M.; Yeromina, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 12. – P. 1251-1253, 2020)
  Суть статті полягає в огляді основних існуючих форм технології дистанційної освіти та їх характеристик. На основі результатів аналізу пропонуються рівні організації процесу дистанційної освіти. Визначено позитивні та ...
 • Gogol, I. O.; Гоголь, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932 (Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86, 2020)
  У статті зроблена спроба охарактеризувати дистанційне навчання іноземній мові, як один з новітніх форматів навчання, що ефективно доповнює заочну та очну форми навчання у вищих навчальних закладах. Авторка підкреслює, ...
 • Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Pakhomova, N.; Пахомова, Н. Г.; ; Fediy, O. A.; Федій, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9988-7929 (International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9 (12). – P. 129-136, 2020)
  У будь-яких трансформаційних процесах, що відбуваються в суспільстві, проблема безперешкодного функціонування правоохоронної системи відіграє ключову роль. У світлі останніх гучних подій, пов’язаних з діяльністю поліції ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212;; Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V. (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 37-43, 2020)
  В статті обґрунтована доцільність впровадження інтенсивних методик в процес вивчення іноземної мови у таких спеціалізованих закладах як, наприклад, вищі навчальні заклади системи МВС, важливе значення має мотивація ...
 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 6(62), ч. 7. - С. 70-73, 2020)
  В статье рассматриваются некоторые ролевые игры он-лайн оказывающие положительное влияние на изучение иностранного языка. Кроме того, в статье подтверждается вывод о том, что ролевые игры являются мотивирующими для изучения ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 100-106, 2020)
  Стаття присвячена розгляду особливостей викладання іноземних мов в закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, перш за все, в системі МВС України. Аналізуються основні фактори, пов’язані з цілями, умовами та змістом ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds