Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Recent Submissions

 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). - Харків, 2021. - С. 73-75, 2021)
  Пандемія та локдаун в березні 2020 року - час, який став етапом на шляху набуття досвіду викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вивчення іноземної мови дистанційно - нова реальність як для викладачів, ...
 • Задорожна, М. В.; Zadorozhna, M. V. (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 37 (October). – Р. 91-93, 2019)
  У статті представлено критерії та показники сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів поліції, їх методи діагностики. Виділено чотири основні критерії – когнітивний, комунікативний, операційний, ...
 • Кудрявцева, Г. І.; Kudriavtseva, H. I. (Virtus: Scientific Journal. – 2020. – № 46 (September ). – Р. 91-95, 2020)
  У статті розглянуто проблема педагогічної діагностики сформованості професійної відповідальності майбутніх офіцерів Національної поліції. Виокремлено критерії сформованості професійної відповідальності (особистісно-ре ...
 • Лавінда, С. Д.; Lavinda, S. D. (Virtus: Scientific Journal. – 2019. – № 34 (May). – Р. 105-108, 2019)
  Стаття присвячена використанню інноваційних технологій у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням з метою формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з будівництва та ...
 • Кузнецова, І. Ю.; Kuznetsova, I. Yu. (Virtus: Scientific Journal. – 2018. – № 29 (December). – Р. 42-46, 2018)
  У статті визначено педагогічні умови формування готовності майбутніх тренерів зі східних одноборств до професійної діяльності у дитячо-юнацьких спортивних школах. Проаналізовано особливості професійної діяльності тренера, ...
 • Ivzhenko, I.; Sokol, I.; Kochyna, V. V.; Кочина, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8031-4269; Noskova, M.; Yeromina, L. (Journal of Critical Reviews. – 2020. – Vol. 7, Issue 12. – P. 1251-1253, 2020)
  Суть статті полягає в огляді основних існуючих форм технології дистанційної освіти та їх характеристик. На основі результатів аналізу пропонуються рівні організації процесу дистанційної освіти. Визначено позитивні та ...
 • Gogol, I. O.; Гоголь, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9182-7932 (Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. - Харків, 2020. - № 68. - С. 80-86, 2020)
  У статті зроблена спроба охарактеризувати дистанційне навчання іноземній мові, як один з новітніх форматів навчання, що ефективно доповнює заочну та очну форми навчання у вищих навчальних закладах. Авторка підкреслює, ...
 • Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Pakhomova, N.; Пахомова, Н. Г.; ; Fediy, O. A.; Федій, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9988-7929 (International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9 (12). – P. 129-136, 2020)
  У будь-яких трансформаційних процесах, що відбуваються в суспільстві, проблема безперешкодного функціонування правоохоронної системи відіграє ключову роль. У світлі останніх гучних подій, пов’язаних з діяльністю поліції ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212;; Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V. (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 37-43, 2020)
  В статті обґрунтована доцільність впровадження інтенсивних методик в процес вивчення іноземної мови у таких спеціалізованих закладах як, наприклад, вищі навчальні заклади системи МВС, важливе значення має мотивація ...
 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 6(62), ч. 7. - С. 70-73, 2020)
  В статье рассматриваются некоторые ролевые игры он-лайн оказывающие положительное влияние на изучение иностранного языка. Кроме того, в статье подтверждается вывод о том, что ролевые игры являются мотивирующими для изучения ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 100-106, 2020)
  Стаття присвячена розгляду особливостей викладання іноземних мов в закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, перш за все, в системі МВС України. Аналізуються основні фактори, пов’язані з цілями, умовами та змістом ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: матеріали Всеукр. наук.-метод. заоч. конф. (м. Харків, 7 груд. 2020 р.) / Нац. акад. Нац. гвардії України. - Харків, 2020 – С.22-25, 2020)
  Розглянуто підходи щодо класифікації видів зворотного зв'язку у методиці викладання іноземних мов. Досліджено, що найкращим є сполучення різних типів зворотного зв’язку, що мають застосовуватися залежно від рівня підготовки ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 301-302, 2020)
  Схарактеризовано методи викладання іноземної мови, їх переваги. Розглянуто критерії відбору фахових текстів та компоненти структури професійної мовно-комунікативної компетентності правоохоронця.
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. – С. 504-507, 2020)
  Схарактеризовано методи викладання іноземної мови, їх переваги. Розглянуто критерії відбору фахових текстів та компоненти структури професійної мовно-комунікативної компетентності правоохоронця.
 • Fylypska, V. I.; Филипська, В. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (International scientific integration: conference proceedings (Washington, 9-10 November 2020). - Washington, 2020.- P. 439-442, 2020)
  У статті розкрито проблему використання зворотного зв'язку між викладачем та студентом у процесі навчання у вищих навчальних закладах. У цьому дослідженні зворотній зв'язок розглядається як дуже важливий компонент у навчанні, ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Іноземні мови. - 2020. - № 4. - С. 11-16, 2020)
  У статті розкрито проблему забезпечення ефективного коригувального зворотного зв`язку, як одного із видів зворотного зв`язку між викладачем та студентом у процесі вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі. У ...
 • Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4467-1028; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 23-30, 2020)
  Розглянуто проблеми забезпечення принципів гендерної рівності в закладах вищої освіти сектору безпеки та оборони. Для формування гендерно нейтрального середовища надзвичайно важливим є забезпечення реалізації принципів ...
 • Червоний, П.Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Norwegian Journal of development of the international Science. – 2020. – № 51, Vol. 3. – С. 38-44, 2020)
  Статтю присвячено вихованню здобувачів вищої освіти засобами музейної педагогіки. Розкрито місце музейної педагогіки на прикладі діяльності шкільного музею сотої школи ім. А. С. Макаренка міста Харкова та музею ім. А. С. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 524-526, 2020)
  Розглянуто викладання навчального предмету «Професійна етика. Ефективна комунікація» на первинній професійній підготовці за професією 5162 «Поліцейські». У ході табірних зборів ця дисципліна викладається з метою сформувати ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 9 (53), ч. 4. - С. 100-103, 2019)
  У статті розглядається доцільність використання відеоматеріалів з метою формування іншомовної комунікативної компетенції. Звертається увага на типи відео та етапи роботи з ними під час занять. Визначається вплив відеосюжетів ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds