KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Навчальні видання (Educational edition). УДК 341(07)

Навчальні видання (Educational edition). УДК 341(07)

 

Recent Submissions

  • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Харків : ООО «Планета-Принт», 2021. – 404 с., 2021)
    У підручнику розглядаються ключові питання прав людини в міжнародному праві, гарантії їх дотримання та захисту (міжнародно-правові підходи до розуміння прав людини, універсальна і регіональні системи міжнародного захисту ...
  • Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852 (Харків : ХНУВС, 2020. – 544 с., 2020)
    У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні поняття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових ...