KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професій-ної освіти та патріотичного виховання персоналу сис-теми МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106, 2021)
  Розглянуто етапи становлення та розвитку «Школи молодших командирів». Основною метою підготовки молодших командирів - навчити молодший начальницький склад впевненому керівництву підлеглими, вміти виховувати відповідальність ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106, 2021)
  Розглянуто формування сучасного набору компетентностей в процесі підготовки майбутніх офіцерів ювенальної превенції засобом навчальної дисципліни «Конфліктологія». До складу входять такі загальні і фахові компетентності ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 19-22, 2021)
  Наголошено, що реформування системи вищої юридичної освіти не має бути пов’язане з боротьбою окремих ЗВО за державне замовлення та штучне позбавлення ЗВО із специфічними умовами права готувати правників. Система підготовки ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H. A.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – Vol 10, No 3 (May). – P. 134-142, 2021)
  В даний час ім'я Петра Безсонова, визнаного в дореволюційній Росії вченого, відомо лише вузькому колу дослідників, оскільки деякі міфи і стереотипи про нього виявилося важко спростувати. Проте, він простежується в історії ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V.V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-362 (The world of science and innovation: Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 2021). ‒ London: Cognum Publishing House, 2021. ‒ P. 662-666, 2021)
  У статті розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, що передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і ...
 • Мошенський, О. С.; Moshenskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5171-0112 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 229-231, 2021)
  У статті розглядаються загрози, які виникають в освітньому процесі для гуманітарної складової через відсутність у навчальних планах з підготовки поліцейських – бакалаврів з права навчальної дисципліни «Філософія». Наголошується ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Зазначено, що на конкурентноспроможність українських фахівців вітчизняного та європейського ринків праці відчутно впливає якість підготовки професійних кадрів у вищій школі та відповідність дипломів європейським стандартам. ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 237-241, 2021)
  У доповіді проаналізовано ключові вимоги до якості освітніх програм, за якими здійснюється підготовка поліцейських у закладах вищої освіти МВС України. Проаналізовано окремі критерії якості освітніх програм, які впливають ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 123-124, 2021)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції в професійній освіті. Визначені поняття, змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови розвитку конфліктологічної ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Шевцов, С. О.; Shevtsov, S. O. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 223-227, 2019)
  Проаналізовано зміст і виокремлено особливості професійної діяльності фахівців юридичної галузі та конкретизовано професійні компетентності, необхідні фахівцеві для ефективного виконання професійних обов’язків.
 • Kovalenko, Ju.; Gnatenko, K.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Karpets, L.; Kovalenko, R. (Pedagogika. – 2020. – Vol. 140, No. 4. – P. 220–236, 2020)
  Завданням дослідження є визначення складових формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.
 • Morska, N.; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ; Davydova, O.; Andreev, V.; Bohatyryova, G.; Shcherbakova, N. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No. 2 (February). – Р. 44-53, 2021)
  У статті пропонується розглянути інформаційні технології та їх застосування в навчальному процесі як підготовку презентаційного матеріалу для студентів вищих навчальних закладів. Розглянуто визначення та місце інформаційних ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Зазначено, що освічені та добре підготовлені поліцейські, які здобули фахову освіту у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, є більше пристосованими й адаптованими для роботи в правоохоронній сфері. ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-34, 2021)
  Зазначено, що забезпечення національної безпеки держави та зміцнення її правоохоронного сектору має ґрунтуватися насамперед на належно підготовлених кадрах для державних і правоохоронних органів, які матимуть сучасні знання ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 265-268, 2021)
  Розглянуто буллінг як соціальне явище, визначено особливості буллінгу, схарактеризовано ролі учасників буллінгу, розкрито способи профілактики буллінгу у навчальних закладах. Bullying is considered as a social phenomenon, ...
 • Доценко, В. В.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 83-87, 2021)
  Окреслено актуальність проблеми і суть поняття академічної доброчесності. Презентовано семінар-тренінг «Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти» для майбутніх психологів ювенальної превенції. The urgency of the ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 61-64, 2021)
  Підкреслено значущість та особливості здійснення профорієнтаційної діяльності в сучасних умовах, розглянуто проблемні питання відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. The ...
 • Федоренко, О. І.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-28, 2021)
  Розглянуто комплекс форм і методів, які можуть бути реалізовані з метою національно-патріотичного виховання в освітньому процесі закладу вищої освіти. A set of forms and methods that can be implemented for the purpose of ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Кобко, Є. В.; Kobko, Ye. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 69-72, 2021)
  Підкреслено значущість інтерактивних технологій у підготовці поліцейських, розглянуто найбільш ефективні методи інтерактивного навчання, які бажано використовувати в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 11-14, 2021)
  Розглянуто процес підготовки кадрів для системи МВС України, зокрема для Національної поліції, що безпосередньо здійснюють заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано сучасні проблеми психологічної ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds