KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Okhrimenko, I. M.; Орхіменко, І. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8813-5107; Yevdokimova, O. O.; Євдокімова, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Shvets, D. V.; Швець, Д. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Pakhomova, N.; Пахомова, Н. Г.; ; Fediy, O. A.; Федій, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9988-7929 (International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9 (12). – P. 129-136, 2020)
  У будь-яких трансформаційних процесах, що відбуваються в суспільстві, проблема безперешкодного функціонування правоохоронної системи відіграє ключову роль. У світлі останніх гучних подій, пов’язаних з діяльністю поліції ...
 • Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212;; Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V. (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 37-43, 2020)
  В статті обґрунтована доцільність впровадження інтенсивних методик в процес вивчення іноземної мови у таких спеціалізованих закладах як, наприклад, вищі навчальні заклади системи МВС, важливе значення має мотивація ...
 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 6(62), ч. 7. - С. 70-73, 2020)
  В статье рассматриваются некоторые ролевые игры он-лайн оказывающие положительное влияние на изучение иностранного языка. Кроме того, в статье подтверждается вывод о том, что ролевые игры являются мотивирующими для изучения ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2020. - Вып. 4(60), ч. 7. - С. 100-106, 2020)
  Стаття присвячена розгляду особливостей викладання іноземних мов в закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, перш за все, в системі МВС України. Аналізуються основні фактори, пов’язані з цілями, умовами та змістом ...
 • Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4467-1028; Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 23-30, 2020)
  Розглянуто проблеми забезпечення принципів гендерної рівності в закладах вищої освіти сектору безпеки та оборони. Для формування гендерно нейтрального середовища надзвичайно важливим є забезпечення реалізації принципів ...
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире. - 2019. - Вып. 9 (53), ч. 4. - С. 100-103, 2019)
  У статті розглядається доцільність використання відеоматеріалів з метою формування іншомовної комунікативної компетенції. Звертається увага на типи відео та етапи роботи з ними під час занять. Визначається вплив відеосюжетів ...
 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 245-246, 2020)
  Акцентовано увагу на особливостях викладання іноземних мов у Стаття присвячена розгляду особливостей викладання іноземних мов в закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, перш за все, в системі МВС України. ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuyeva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (The world of science and innovation: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 2020). - Cognum Publishing House. ‒ P. 470-475, 2020)
  У статті розглянуто деякі сучасні освітні технології як ефективні засоби організації продуктивного педагогічного середовища, що сприяють підвищенню мотивації, пізнавальної активності та якості підготовки майбутніх фахівців ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuyeva, V. V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627 (25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 251-252, 2020)
  Розглянуто концепція квест-технології в освіті та її інтегрування в навчальний процес для активізації пізнавальної активності студентів у вищій школі в умовах неперервної освітньо-професійної парадигми впродовж життя.
 • Pochuyeva, V. V.; Почуєва, В. В.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-362 (Мовна освіта як чинник підготовки сучасних фахівців: лінгвістичний та методологічний аспекти: тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 28 січ. 2020 р.). ‒ Харків, НАНГУ, 2020. ‒ С. 58-59, 2020)
  Розглянуто особливості проектної технології в сучасній освіті та умови її використання у процесі викладання іноземних мов у вищій школі.
 • Музичук, Е. О.; Muzychuk, E. O. (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 47-49, 2020)
  Розглянуто проблеми якісного покращення навчального процесу у юридичних навчальних закладах, питання ефективної організація роботи українських вишів, а також правове забезпечення цієї роботи.
 • Зозуля, І. В.; Zozulia, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3507-0012 (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 19-21, 2020)
  Проаналізовано основні зауваження щодо проєкту Концепції розвитку юридичної освіти в Україні, обгрунтовано потребу глибинного реформування системи підготовки правників.
 • Нижник, О.; Nyzhnyk, O. (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 4 (August). - С. 75-78, 2016)
  Висвітлено адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка є пріоритетним напрямом міжнародної інтеграції та інтеграції вищої освіти України в Європейський простір, за умови збереження і розвитку ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-995; ResearcherID: B-9071-2018; Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Наше право. - 2020. - № 3. - С. 17-26, 2020)
  У статті досліджено європейські підходи до підготовки кадрів для поліції. Показано, що вони детермінуються низкою чинників, таких як: державна політика, ідеологія і соціальні настановлення; національно-історичні традиції; ...
 • Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 281-283, 2020)
  На прикладі Харківського національного університету внутрішніх справ розглянуто наслідки коронавірусної пандемії, яка значним чином впливає на трансформацію сучасних університетів.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.).- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 37-39, 2020)
  Підкреслено, що особливого значення у контексті трансформаційних процесів освіти в України набуває реформа професійної освіти як ключового напряму розвитку людського капіталу та, як наслідок, отримання економічної вигоди ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у 2-х т. - Чернігів: Академія ДПтС, 2020. - Т. 2. - С. 33-37, 2020)
  У доповіді акцентовано увагу на існуючих нормативно-правових перепонах щодо залучення науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти системи МВС до процесу акредитації освітніх програм. Внесені пропозиції щодо ...
 • Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V.; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136 (Теорія та практика державного управління. - 2019. - № 1 (64). - С. 133–141, 2019)
  Надано аналіз основних проблем впровадження медіаосвіти за результатами комплексного дослідження в загальноосвітніх школах України. Основними пріоритетами медіаосвіти є формування: критичного самостійного мислення, культури ...
 • Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484 (VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ: medzinárodný nekonferenčný zborník. — Prešov, 2016. — С. 205-211, 2016)
  В статті розглянуті питання необхідності післядипломної освіти працівників Національної поліції України в сучасних умовах. Особливу увагу привернуто до зміни парадигми післядипломної освіти працівників поліції в контексті ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 229-232, 2020)
  Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції на етапі професійного навчання в закладах вищої освіти МВС. Визначено питання організації самостійної підготовки курсантів ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds