KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів в умовах воєнного стану : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 черв. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 346-349, 2022)
  Проаналізовано законопроект щодо вдосконалення системи підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації в Україні. Зазначено, що необхідно закріпити на законодавчому рівні особливості впровадження та функціонування інституту ...
 • Biletska, I.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Rozhkova, L. І.; Рожкова, Л. І.; ORCID: https://orcid. org/0000-0002-9994-0961; Kliasen, N.; Gurska, O.; Protas, O. (IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, № 5 (May). – P. 757-761, 2022)
  У статті досліджено сутнісні характеристики здатності педагога до міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Потенціал навчальної ситуації як засобу формування здатності майбутнього вчителя до міжособистісної ...
 • Iasechko, S. V.; Ясечко, С. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Pereiaslavska, S.; Переяславська, С.; Smahina, O.; Смахіна, О.; Lupei, N.; Лупей, Н.; Mamchur, L.; Мамчур, Л.; Tkachova, O.; Ткачова, О. (IJCSNS: International Journal of Computer Science and Network Security. - 2022. - Vol. 22, № 6 (June). - P. 25-32, 2022)
  Досліджено сучасний стан, перспективи розвитку, розробка та впровадження елементів штучного інтелекту в підготовці майбутнього вчителя. Визначено, що використання елементів штучного інтелекту збільшить ефективність навчального ...
 • Білоусов, А. В.; Bilousov, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2807-2914; Бабак, Г. С.; Babak, H. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3124-8212 (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. - 2021. - Вип. 196. - С. 190-195, 2021)
  Проаналізовано та уточнено сутність та зміст поняття «резидуальний контроль» в освітньому процесі підготовки курсантів МВС України та показана його роль в підготовці майбутнього фахівця. Виявлено педагогічні умови ...
 • Задорожна, М. В.; Zadorozhna, M. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 114-116, 2018)
  Визначено поняття «професійної освіти» майбутніх дільничних офіцерів поліції та зроблено теоретичний аналіз сучасних проблем професійної освіти, яка має важливе значення в формуванні професійного становлення майбутніх ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 86-89, 2018)
  Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції на етапі відомчої освіти. Визначено конфліктні професійні ризики у взаємодії поліцейських із громадянами та колегами, ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 68-71, 2018)
  Обґрунтовано доцільність використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсу «Партнерство правоохоронних органів та суспільство». Зосереджено увагу на деяких методах навчання, що активізують навчально-творчу ...
 • Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1977-8758 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 65-68, 2018)
  Наголошено, що професійна спрямованість є одним з чинників успішності професійної діяльності працівників ОВС, яка характеризує ступінь прояву прагнення до оволодіння професією, але можлива лише за умов функціонування ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 54-58, 2018)
  Розглянуто проблема перетворення лекційної інформації у знання студента. Вказано на можливості технологій «паблік рілейшнз» у підвищенні ефективності цього процесу.
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 32-34, 2018)
  Показано можливості індивідуальної виховної роботи при здійсненні патріотичного виховання майбутніх офіцерів поліції. Розкрито мету, сутність і напрямки національно-патріотичного виховання у вищих навчальних закладах ...
 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 23-25, 2018)
  Визначено мету та принципи національно-патріотичного виховання. Зазначено результати, які очікуються при запровадженні заходів із національно-патріотичного виховання курсантів, слухачів та студентів Харківського ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 63-65, 2022)
  Наведено завдання системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 48-50, 2022)
  Розглянуто засоби підвищення професійного рівня офіцерів курсової ланки в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Враховуючи специфіку діяльності офіцерів курсової ланки, для них розроблена програма ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 27-29, 2022)
  У тезах розглянуто поняття «патріотизм», «патріотичне виховання». Виокремлено комплекс форм, методів та заходів, які можуть бути реалізовані з метою виховання патрі-отизму в освітньому процесі закладу вищої освіти.
 • Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 25-27, 2022)
  Розглянуто стрес-менеджмент як професійно значуще уміння працівника поліції. Розкрито деякі методи формування стрес-менеджменту як гнучкого уміння (soft skills) працівника поліції.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 20-22, 2022)
  Доведено, що інформаційні технології освіти можуть забезпечити активізацію освітньої діяльності шляхом диференціації змісту, надаючи оперативну методичну допомогу, виконуючи як функції стимулювання розумової діяльності, ...
 • Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – 17-19, 2022)
  Висвітлено програмно-цільові та змістові аспекти викладання навчальної дисципліни «Статистичні методи у психолого-педагогічних дослідженнях» здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю ...
 • Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; Горелов, Ю. П.; Horelov, Yu. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0330-5008 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 47-48, 2022)
  Зазначено, що в умовах військових дій технологія дистанційного навчання виявилась єдиною освітньою технологією, яка дозволила закладам освіти продовжувати надання здобувачам освіти освітніх послуг.
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010 (Actual problems of practice and science and methods of their solution: The ІV International Scientific and Practical Conference (Milan, Italy, 31 January - 02 February 2022). – Milan, 2022. – P. 226-232, 2022)
  У доповіді досліджено правову основу та механізм формування показників діяльності закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також правовий статус їх керівників та особливості його регулювання.
 • Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749 (Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 трав. 2019 р.). - Маріуполь: МДУ, 2019. - С. 509-512, 2019)
  У тезах висвітлено окремі аспекти забезпечення якості освіти у вищих закладах системи внутрішніх справ України в умовах інформаційного суспільства та розвитку інноваційних технологій. Вказано на перспективні напрямки ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds