KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045)

 

Recent Submissions

 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 19-22, 2021)
  Наголошено, що реформування системи вищої юридичної освіти не має бути пов’язане з боротьбою окремих ЗВО за державне замовлення та штучне позбавлення ЗВО із специфічними умовами права готувати правників. Система підготовки ...
 • Kaplin, A.; Honcharova, O.; Hlushych, V.; Marykivska, H. A.; Мариківська, Г. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9561-9292; Budianska, V.; Lavinda, S. (Academic Journal of Interdisciplinary Studies. – 2021. – Vol 10, No 3 (May). – P. 134-142, 2021)
  В даний час ім'я Петра Безсонова, визнаного в дореволюційній Росії вченого, відомо лише вузькому колу дослідників, оскільки деякі міфи і стереотипи про нього виявилося важко спростувати. Проте, він простежується в історії ...
 • Почуєва, В. В.; Pochuieva, V.V.; ORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-362 (The world of science and innovation: Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (London, United Kingdom, 2021). ‒ London: Cognum Publishing House, 2021. ‒ P. 662-666, 2021)
  У статті розглядається проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів шляхом використання проектної технології, що передбачає як посилення практичної спрямованості освіти, так і ...
 • Мошенський, О. С.; Moshenskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5171-0112 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 229-231, 2021)
  У статті розглядаються загрози, які виникають в освітньому процесі для гуманітарної складової через відсутність у навчальних планах з підготовки поліцейських – бакалаврів з права навчальної дисципліни «Філософія». Наголошується ...
 • Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 215-217, 2021)
  Зазначено, що на конкурентноспроможність українських фахівців вітчизняного та європейського ринків праці відчутно впливає якість підготовки професійних кадрів у вищій школі та відповідність дипломів європейським стандартам. ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 237-241, 2021)
  У доповіді проаналізовано ключові вимоги до якості освітніх програм, за якими здійснюється підготовка поліцейських у закладах вищої освіти МВС України. Проаналізовано окремі критерії якості освітніх програм, які впливають ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 123-124, 2021)
  В тезах розглянуті деякі професійно-педагогічні аспекти конфліктологічної підготовки працівників поліції в професійній освіті. Визначені поняття, змістовні компоненти та психолого-педагогічні умови розвитку конфліктологічної ...
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524; Шевцов, С. О.; Shevtsov, S. O. (Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 223-227, 2019)
  Проаналізовано зміст і виокремлено особливості професійної діяльності фахівців юридичної галузі та конкретизовано професійні компетентності, необхідні фахівцеві для ефективного виконання професійних обов’язків.
 • Kovalenko, Ju.; Gnatenko, K.; Fedorenko, O. I.; Федоренко, О. І.; ; Karpets, L.; Kovalenko, R. (Pedagogika. – 2020. – Vol. 140, No. 4. – P. 220–236, 2020)
  Завданням дослідження є визначення складових формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту.
 • Morska, N.; Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ; Davydova, O.; Andreev, V.; Bohatyryova, G.; Shcherbakova, N. (International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – Vol. 21, No. 2 (February). – Р. 44-53, 2021)
  У статті пропонується розглянути інформаційні технології та їх застосування в навчальному процесі як підготовку презентаційного матеріалу для студентів вищих навчальних закладів. Розглянуто визначення та місце інформаційних ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 34-36, 2021)
  Зазначено, що освічені та добре підготовлені поліцейські, які здобули фахову освіту у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, є більше пристосованими й адаптованими для роботи в правоохоронній сфері. ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 29-34, 2021)
  Зазначено, що забезпечення національної безпеки держави та зміцнення її правоохоронного сектору має ґрунтуватися насамперед на належно підготовлених кадрах для державних і правоохоронних органів, які матимуть сучасні знання ...
 • Тюріна, В. О.; Tiurina, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4287-8965; ResearcherID: J-8594-2016 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 265-268, 2021)
  Розглянуто буллінг як соціальне явище, визначено особливості буллінгу, схарактеризовано ролі учасників буллінгу, розкрито способи профілактики буллінгу у навчальних закладах. Bullying is considered as a social phenomenon, ...
 • Доценко, В. В.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 83-87, 2021)
  Окреслено актуальність проблеми і суть поняття академічної доброчесності. Презентовано семінар-тренінг «Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти» для майбутніх психологів ювенальної превенції. The urgency of the ...
 • Могілевський, Л. В.; Mohilevskyi, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 61-64, 2021)
  Підкреслено значущість та особливості здійснення профорієнтаційної діяльності в сучасних умовах, розглянуто проблемні питання відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. The ...
 • Федоренко, О. І.; ; (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-28, 2021)
  Розглянуто комплекс форм і методів, які можуть бути реалізовані з метою національно-патріотичного виховання в освітньому процесі закладу вищої освіти. A set of forms and methods that can be implemented for the purpose of ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Кобко, Є. В.; Kobko, Ye. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 69-72, 2021)
  Підкреслено значущість інтерактивних технологій у підготовці поліцейських, розглянуто найбільш ефективні методи інтерактивного навчання, які бажано використовувати в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 11-14, 2021)
  Розглянуто процес підготовки кадрів для системи МВС України, зокрема для Національної поліції, що безпосередньо здійснюють заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано сучасні проблеми психологічної ...
 • Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X (Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 48-50, 2021)
  Зазначено, що невід’ємною умовою функціонування закладу вищої освіти в нових реаліях сьогодення є забезпечення неухильного дотримання фундаментальних етичних принципів професійної та суспільної діяльності. It is noted ...
 • Сорокіна, Г. М.; Sorokina, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8046-9041 (Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти та можливі шляхи їх вирішення : тези доп. Міжвуз. наук.-метод. семінару (м. Харків, 26 січ. 2021 р.). - Харків, 2021. - С. 73-75, 2021)
  Пандемія та локдаун в березні 2020 року - час, який став етапом на шляху набуття досвіду викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання. Вивчення іноземної мови дистанційно - нова реальність як для викладачів, ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds