KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность"

Sort by: Order: Results:

 • Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 111-119., 2015)
  На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення адміністративно-правових аспектів підготовки майбутніх поліцейських у ВНЗ МВС України. Встановлено, що з метою ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки в діяльності вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 131-134, 2015)
  У доповіді досліджено зміст терміну «безшовне навчання» в контексті застосування у навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та парадигми «life long learning». Автор визначив основні напрями ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016. – C. 238-241, 2016)
  У тезах доповіді розглядаються особливості таких типів педагогічних систем (моделей) поліцейської освіти як німецька, французька, британська та американська. Проаналізовано специфіку змісту професійної поліцейської освіти ...
 • Михайлова, Ю. О.; Mikhailova, Y. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980; ResearcherID: M-1012-2016 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,( м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 238-241, 2014)
  Розглянуто роль та місце інтерактивних технологій навчання у системіпідготовкимайбутніхправоохоронців.Сформульовано поняття інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України. ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732; Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Збірник наукових праць "Педагогічні науки" / МОН України, Херсон. держ. ун-т. ‒ Херсон, 2016. ‒ Вип. LXXІІІ, Т. 2. - С. 56 ‒ 60, 2016)
  В статті розглядається доцільність проведення профілактично-виховної роботи зі слухачами курсів первинної професійної підготовки працівників підрозділів патрульної служби центру післядипломної освіти вищих навчальних ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 67-69, 2018)
  У доповіді розглянуто організаційні та педагогічні аспекти підвищення кваліфікації працівників Національної поліції за дистанційною формою навчання в Харківському Національному університеті внутрішніх справ. Запропоновано ...
 • Гончаренко, І. Б.; Goncharenko, I. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0745-6081 (Науковий огляд: міжнар. наук. журн. - 2015. - № 23. - Т. 2. - С. 109-121, 2015)
  У статті сформульовані основні проблеми, які ускладнюють використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України. Виконано огляд наукових джерел в цьому напрямку. Вказані способи, які можуть ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Горизонти освіти. – 2013. – № 2. ‒ С. 21-27, 2013)
  У статті досліджені сучасні концептуальні підходи до визначення сутності та ознак поняття «дистанційне навчання». Автор, на підставі аналізу наукових праць та чинного законодавства України в галузі вищої освіти та дистанційного ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Наукові записки Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2011. - № 1. - С. 54-60, 2011)
  Визначено сучасні проблеми щодо впровадження дистанційного навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання в системі МВС України ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712; ResearcherID: I-7026-2016; Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025; ResearcherID: I-7040-2016 (Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 240-242, 2018)
  Зазначено, що дистанційна освіта – це найбільш доступний та ефективний шлях у процесі підготовки кваліфікованих кадрів для підрозділів Національної поліції.
 • Маравська, К. І.; Maravska, K. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7103-4350 (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С. 204-210, 2017)
  Досліджено питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання. Проаналізовано нормативно-правову документацію, що регламентує процес підготовки курсантів у ...
 • Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016 (Харківський національний університет внутрішніх справ в системі підготовки кадрів України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 верес. 2014 р.). – ХНУВС, 2014. – С. 101-103, 2014)
  У доповіді розглядаються практичні аспекти здійснення післядипломної освіти працівників Харківського національного університету внутрішніх справ в галузі розробки дистанційних курсів та проведення дистанційного навчального ...
 • Червоный, П. Д.; Chervonyi, P. D.; Червоний, П. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). - 2013. - №1(21), 2013)
  В статье рассматривается процесс формирования коммуникативной компетентности в курсовых офицеров для воспитательной работы с курсантами. Выдвинутая гипотеза о том, что у курсовых офицеров с формированием коммуникативной ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 359-365., 2015)
  У статті розроблено компоненти, критерії та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Критерії готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами реалізуються через ...
 • Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X (Форум права. – 2011. – № 1. – С. 484–488, 2011)
  Розглядаються методи управління відомчими вищими навчальними закладами МВС України, охарактеризовані їх властивості та значення в реалізації управління; виділено специфічні методи властиві саме управлінню вищими навчальними ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт- ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 330-336., 2015)
  У статті запропоновано модель формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Модель ґрунтується на принципах науковості, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісної орієнтації, ...
 • Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363 (Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2017. – № 3. – С. 173–178, 2017)
  У статті розглянуто роль та місце національно-патріотичного виховання поліцейських у системі забезпечення внутрішньої безпеки України. Досліджено особливості національнопатріотичного та етичного виховання майбутніх ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018 (Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2018. – Mai (№ 5/2). – P. 205-209, 2018)
  В статье освещаются основные проблемы нормативно-правового обеспечения профессиональной подготовки сотрудников полиции, что связано с европейской интеграцией Украины, построением правоохранительных органов, в частности ...
 • Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 42 (95). – 584-589., 2015)
  У статті досліджено організаторські вміння як компонент готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Встановлено, що організаторська, регуляторна та інформативна функції виховної роботи ...
 • Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 223-234., 2015)
  На прикладі досвіду функціонування моделі професійно-орієнтованого навчання, впровадженої на факультеті підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Харківського національного університету ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account