KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "law enforcement"

Browsing Наукові публікації (Scientific publications). УДК 37(045) by Subject "law enforcement"

Sort by: Order: Results:

 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХІV Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 юин. 2016 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 6 (14), ч. 10 – С. 45-50, 2016)
  В статті наведено деякі критерії, які слід враховувати при використанні сучасних методів навчання. Наголошено, що метою навчання іноземної мови у вищій школі є оволодіння курсантами комунікативною компетенцією. Надано ...
 • Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХІV Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 юин. 2016 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 6 (14), ч. 10 – С. 69-73, 2016)
  Стаття присвячена питанням навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах. Визначені основні критерії навчання іноземної мови та розглянуті психологічні фактори, що сприяють підвищенню мотивації та якості ...
 • Сазанова, Л. С.; Sazanova, L. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Русанова, Л. І.; Rusanova, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6239-2028 (Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – С. 79-80, 2015)
  В статті розглянуті особливості підготовки фахівців з права із знанням іноземної мови. Розширення міжнародних зв’язків передбачає вільне володіння англійською мовою як в усній, так і письмовій формах. Визначені пріоритети ...
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХІV Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 юин. 2016 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 6 (14), ч. 10 – С. 35-39, 2016)
  В статті представлені основні проблеми мовної підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів в нових умовах їх професійної діяльності. Автор розглядає можливі варіанти роз‟язання даних проблем.
 • Дягілєва, Л. Д.; Diahilieva, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185 (Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов ХVІІІ Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26-27 октяб. 2016 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 10 (18), ч. 6. – С. 40-43, 2016)
  В статті представлені основні проблеми формування прагматичної компетенції у навчанні іноземної мови майбутніх працівників правоохоронних органів. Автор розглядає можливі варіанти розв’язання даної проблеми.
 • Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7089-9360; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Актуальные научные исследования в современном мире: сб. науч. тр. ХІV Междунар. науч. конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 9 (17). Ч. 1. – С. 76-79, 2016)
  У статті розглядається питання іншомовного фахового спілкування працівників поліції. Визначаються основні аспекти формування іншомовної комунікативної компетенції. Аналізуються засоби опанування навичками професійно-о ...
 • Коршенко, А. Е.; Коршенко, А. Є.; Korshenko, A. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8479-1791 (Вестник Белгородского юридического института МВД России. - 2014. - № 2 (2). - С. 58-60, 2014)
  Важнейшей задачей при обучении иностранному языку является формирование у курсантов положительной, устойчивой мотивации. Интерактивные методы обучения – это действенное педагогическое средство, а использование в педагогическом ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account